jalla

Om Det Machiavelliske Samfund

Statsvitenskap.no er en side dedikert til de forskjellige foreningene ved Institutt for statsvitenskap ved og tillitsvalgtsorganet Fagutvalget ved Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo (UiO). Foreningene og Fagutvalget tilhører Det Machiavelliske samfund (DMS), som er en samlebetegnelse  for foreningslivet på statsvitenskap. På denne nettsiden kan du lese om Fagutvalgets og de forskjellige foreningenes funksjoner i tillegg til å finne kontaktinformasjon og info om studentmiljøet på statsvitenskap. Det finnes også en Facebook-gruppe som administreres av Fagutvalget. Som student på statsvitenskap anbefales det at du er med i denne for å holde deg oppdatert på relevant aktivitet ved siden av studiene: Statsvitenskap UiO

Hva gjør de forskjellige foreningene og Fagutvalget?

Statsvitenskap har et av de største foreningslivene på Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo. Det kan derfor naturlig nok være utfordrende å danne seg en fullstendig oversikt over foreningene og hva som gjør dem unike. Her får du en konsis oversikt og beskrivelse av statsvitenskap sine seks foreninger og Fagutvalget. Du kan også klikke deg inn på de i venstre marg for en mer utfyllende oversikt. Ønsker du mer informasjon om hver enkelt forening, eller Fagutvalget, finner du også kontaktinformasjon i samme lenke.

Hva er egentlig månedens statsviter?

Månedens statsviter er en månedlig spalte som legges ut på denne hjemmesiden på initiativ fra Arbeidslivsutvalget (ALU). Her intervjues personer i arbeidslivet med bakgrunn i statsvitenskap, for å vise noe av det du kan jobbe med når du har tatt utdanning i statsvitenskap. Spaltene lenkes også til på Arbeidslivsutvalgets Facebook-side.

Hvordan stille til valg i DMS


Fagutvalget

Hvis du ønsker å stille til leder av Fagutvalget, eller ett av Fagutvalgets 7 medlemmer, så arrangeres det allmøter hvert semester. På allmøtene går Fagutvalget gjennom poster som økonomi samt handlingsplanen for semesteret, som viser semestermålene til Fagutvalget. Informasjon om dato for allmøter legges ut på Statsvitenskap UiO-gruppen på Facebook.  Allmøtene arrangeres tidlig i semesteret, gjerne i januar på vårparten og august på høstparten.

Foreningene

Ønsker du å stille til leder til en av DMS sine foreninger, gjør du også dette på allmøtet . Her skal det velges leder til Arbeidslivsutvalget (ALU), Soupérådet (SP), Zoon Politikon (ZP), Machiavellisk forum (MF), Statsvitenskapelig trivsel og velferd (STV) og Idrettsforeningen (IFIS). Hvis du heller ønsker å stille til styret til foreningene og ikke leder, så arrangerer foreningene egne infomøter hvor man kan stille til valg. Informasjon om infomøter legges gjerne også ut på Statsvitenskap UiO. Husk også å følge foreningenes sider på Facebook for å holde deg oppdatert på aktiviteten deres.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *


*

Du kan bruke disse HTML-kodene og -egenskapene: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Statsvitenskap.no – En side for studentmiljøet på statsvitenskap