Allmøte for statsvitenskapstudenter

Fagutvalget innkaller herved til allmøte for alle statsvitenskapsstudenter torsdag 23. august kl 16.15 i auditorium 7, Eilert Sundts Hus

Allmøtet er Machiavellisk Samfunds øverste organ som velger medlemmene i Fagutvalget og lederne i de øvrige foreningene.

Dagsorden:

  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  2. Valg av ordstyrer, referent og to protokollunderskrivere
  3. Valg av valgstyre
  4. Godkjenning av regnskap for 2012
  5. Valg av Fagutvalgsleder
  6. Valg av seks medlemmer til Fagutvalget
  7. Velge ledere i de øvrige foreninger i Det Machiavelliske Samfund

Det er ledige plasser i Fagutvalget og vi trenger engasjerte og motiverte studenter. Alle oppfordres til å stille! Fagutvalget representerer studentene i Instituttstyret og Programrådet for statsvitenskap. Fagutvalget representerer altså studentene i viktige avgjørelser og skal bidra til faglig påvirkning og trivsel i studiene. Dessuten fordeler Fagutvalget penger til foreningsaktiviteter for og av statsvitenskapsstudenter, er hovedansvarlig for driften av Aktualitetssymposiet, studieturer, arrangerer Fagkritisk dag og en rekke andre ting.

Du kan stille direkte på møtet, men oppfordres til å annonsere ditt kandidatur til fagutvalget@stv.uio.no innen torsdag 23/08 klokka 15. Fortell gjerne om hvilke saker du har lyst til å jobbe med, litt om deg selv og din motivasjon for å stille som kandidat. Selv om du ikke stiller som kandidat selv er det viktig at du møter opp og avgir din stemme.

Det er også muligheter for å bli med i de andre foreningene ved Statsvitenskap. Les mer om de forskjellige foreningene her.

Det blir servert pizza og brus, så ta middagen her denne torsdagen.

Vel møtt!

Hilsen Fagutvalget ved statsvitenskap

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *


*

Du kan bruke disse HTML-kodene og -egenskapene: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>