Fagutvalget ble årets studentforening (oppdatert)

Under kåringen av årets studentforening onsdag kveld stakk Fagutvalget av med seieren i den gjeveste ordinære priskategorien. Oslostudentenes demokratiuke ble kåret til årets enkelttiltak.

Det var god stemning og mange aktive til stede under utdelingen, som ble foretatt av universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe og leder i SiOs hovedstyre Egil Heinert.

Fagutvalget fikk følgende begrunnelse for prisen «Årets studentforening»:

Fagutvalget ved Institutt for statsvitenskap har hatt en utfordrende ambisjon om å forbedre det sosiale, faglige og kulturelle miljøet ved instituttet. Gjennom et bredt og omfattende tilbud er de med på å skape en følelse av tilhørighet som er viktig for at studenter skal trives. Høsten 2007 endret fagutvalget den organisatoriske oppbygning for studentaktivitetene ved instituttet. Resultatet ble flere spesialiserte underforeninger som fikk spisset og klargjort sitt mandat. Dette har bidratt til å effektivisere tidsbruken til de som er engasjert i aktivitetene, og ført til at flere nye tilbud er blitt etablert. En slik tilrettelegging for at tiden kan brukes effektivt, er en avgjørende faktor for at studenter etter kvalitetsreformen skal fortsette med å engasjere seg i frivillig foreningsarbeid. Modellen som er valgt ved Institutt for statsvitenskap vil ikke passe alle steder ved universitetet, men de har tenkt nytt og funnet ut av hva som skal til hos dem for å styrke studentengasjementet og studentenes mulighet til å sette dagsorden. Det er et eksempel til etterfølgelse.

Oslostudentenes demokratiuke fikk følgende begrunnelse for prisen «Årets enkelttiltak»:

Oslostudentenes demokratiuke var et tverrfaglig ukesseminar 7.–11. april 2008 i regi av Kulturutvalget ved Det Norske Studentersamfund og Fagutvalget ved Institutt for Statsvitenskap. Målet med seminaret var å rette et kritisk blikk mot moderne demokratisk teori og praksis. Det ble satset på stor faglig bredde – alt fra moderne demokratikritikk til sammenlignende analyser mellom antikkens demokrati og det moderne demokratiet. Både statsvitere, sosiologer, historikere, forfattere, pressefolk og skribenter holdt innledninger, for på denne måten å skape en bred offentlig diskusjon om selve grunnlaget for demokratisk tenkning og de viktigste utfordringene det moderne demokratiet er stilt overfor. Arrangementet var meget vellykket og godt besøkt, og bidro på en fin måte til å bygge broer mellom universitetet og samfunnet omkring.

Les om de andre vinnerne på SiOs sider.

Abonner på nye og oppdaterte nyheter her.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *


*

Du kan bruke disse HTML-kodene og -egenskapene: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>