Fagkritisk dag: Er utdanningen relevant for arbeidslivet?

Fagutvalget og Arbeidslivsutvalget ved Institutt for statsvitenskap inviterer til hyperaktuell debatt om statsvitenskapsutdanningens relevans for livet etter studiene.

Fredag 9. mars, auditorium 2 Eilert Sundts hus, kl 14.15-16.00.
http://www.facebook.com/events/242874289137058/

– Hva bør utdanningens mål være; generell dannelse, arbeidsrelevant kompetanse, eller en blanding?
– Hva bør bachelorgraden være; en forberedelse til mastergraden, eller en forberedelse til arbeidslivet?
– Hvordan er situasjonen i dag (ved institutt for statsvitenskap) med tanke på spørsmålene ovenfor?

I panelet har vi et dreamteam bestående av:
– Ottar Hellevik: Metodeprofessor og tidligere bestyrer av ISV
– Raino Malnes: Professor og undervisningsansvarlig for bachelor- og masterprogrammet
– Tormod Skjerve: Seniorrådgiver i hovedorganisasjonen Virke, tidligere nasjonal ekspert på yrkesutdanning i EU.
– Gisle Hellevik: Leder av karrieresenteret ved UiO.

Det vil bli mye tid til spørsmål fra salen!

ALU-arrangementer i Karriereuka

Arbeidslivsutvalget for Statsvitenskap (ALU) inviterer til to spennende arrangementer under Karriereuka på SV og HF. De to arrangementene er skreddersydd for samfunnsvitenskapsstudenter som vil lære mer om sine karrieremuligheter.

Vi håper å se dere alle der!

Hva gjør egentlig en saksbehandler? Arbeidslivsutvalget for Statsvitenskap (ALU) inviterer til presentasjon der saksbehandlere fra NAV, Miljødepartementet og Forsvarsdepartementet forteller om sin karriere og hverdag! Kom på karrierelunsj!

Hvor:  Auditorium 1 i Eilert Sundts hus.
Når: tirsdag 14. februar kl. 12-14.00
 
Hva gjør en kommunikasjonsrådgiver og hvordan får en jobb i kommunikasjonsbransjen? Arbeidslivsutvalget for Statsvitenskap (ALU) inviterer til en spennende presentasjon der ledende samfunnsvitere i kommunikasjonsbransjen vil fortelle deg hva dine karrieremuligheter er.
Hvor: Auditorium 2 i Eilert Sundts Hus
Når: Onsdag 15. februar, kl. 16.15-18.00

ALU arrangerer caseløsningskurs med Accenture

Arbeidslivsutvalget ved institutt for statsvitenskap inviterer i samarbeid med Accenture til caseløsningssesjon. Formålet med sesjonen er å gi et innblikk i bruk av case i jobbintervju og hvordan de kan løses. Gjennom sesjonen kan du lære mer om strukturert problemløsning og du får også anledning til å løse et case i grupper.

Dette er høyst relevant for studenter i statsvitenskap, enten du er interessert i å lære mer om hvordan konsulenter adresserer problemstillinger eller hvordan caseløsning blir brukt i jobbintervju.

  • Dato: Onsdag 2. november
  • Tid: 17:00 – 18:30
  • Sted: Aud 3, EHS A-blokka
  • Enkel servering.

Påmelding innen fredag 28. oktober. Send e-post til alu@statsvitenskap.no, med navn, telefonnummer og studium (grad og år). Bindende påmelding!

Grunnet begrenset antall plasser er det førstemann til mølla-prinsippet, med prioritet til mastergradstudenter. Så meld deg på snarest!

Om Accenture
Accenture er et globalt konsulentselskap som leverer tjenester innenfor rådgivning, teknologi og outsourcing, med omkring 211 000 ansatte som arbeider for kunder i mer enn 120 land. Accenture leverer nyskapende løsninger og samarbeider med kundene, slik at de kan realisere sine visjoner og skape verdi for seg selv. Med vår omfattende bransjeekspertise, våre globale ressurser og vår erfaring innenfor konsulentvirksomhet og driftsutsetting kan vi mobilisere de riktige menneskene og den nødvendige kompetansen for å hjelpe våre kunder til å bli virksomheter med høy prestasjonsevne.

Accenture tilbyr blant annet sommerjobb til mastergradsstudenter, og fast stilling til nyutdannede. Besøk oss på www.accenture.no/jobb