ALU: Månedens statsviter

ALU har laget en liten spalte kalt «Månedens statsviter». De vil hver måned foreta et lite intervju med en aktuel statsviter, og publisere det på arbeidslivsutvalget.statsvitenskap.no. Månedens statsviter er stipendiat Anders Ravik Jupskås. Du kan lese intervjuet med ham her: http://arbeidslivsutvalget.statsvitenskap.no/

Lik ALU på facebook: http://www.facebook.com/pages/Arbeidslivsutvalget-ved-Institutt-for-statsvitenskap-ALU/137149379689838

Protokoll fra Allmøtet

PROTOKOLL

ALLMØTE for studenter i Det Machiavelliske Samfund 05.09.2011

Kl. 17.15 auditorium 1, Eilert Sundts hus.

Allmøtet er Det Machiavellisk Samfunds øverste organ og velger medlemmer til Fagutvalget og ledere i de øvrige foreningene.

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
Vedtak: Godkjent. Enstemmig vedtatt.

2. Valg av ordstyrer, referent og to protokollunderskrivere.
Vedtak:
a) Ordstyrer: Mari Helén Varøy
b) Referent: Helga Rognstad
c) Protokollunderskrivere: Hedda Hembre og Gjertrud Sanderød

Enstemmig vedtatt.

3. Valg av valgstyre
Vedtak:
Malin Østevik, Gjertrud Sanderød og Mari Helén Varøy velges.

Enstemmig vedtatt.

4. Redegjørelse for økonomisk situasjon per 05.09.2011 ved Trond Skjerve.
Vedtak: Redegjørelsen tas til orientering.

5. Vedtektsendringer
Allmøtet hadde ikke noen forslag til vedtektsendringer.

6. Valg av fagutvalgsleder
Sean Lobo var eneste kandidat til ledervervet.
Vedtak: Sean Lobo velges til fagutvalgsleder for høsten 2011. Enstemmig vedtatt.

7. Valg av syv medlemmer til Fagutvalget
40 personer var stemmeberettiget og 40 avla skriftlig stemme. 9 kandidater stilte til valg.

Vedtak: Følgende personer velges til fagutvalget høst 2011:
a) Helga Rognstad (nestleder)
b)Trond Skjerve
c) Anniken Grønli
d) Simen S. Solbakken
e) Helge Schwitters
f) Helene S. Rütche
g) Mads A. Danielsen

8. Valg av ledere for de øvrige foreningene i Det Machiavelliske Samfund.
Vedtak:
a) Erlend Langørgen velges til leder for Idrettsforeningen
b) Kristin Celius velges til leder for Arbeidslivsutvalget
c) Tony Sadiku velges til leder for Soupérådet
d) Malin Østevik velges til leder for Machiavellisk forum
e) Kristian Danielsen velges til leder for Zoon Politikon

Enstemmig vedtatt.

Møtet ble avsluttet 18.30

 

 

Oslo 06.09.11
Referent: Helga Rognstad

 

 

Underskrivere av protokollen:

 

Hedda Hembre                                                                               Gjertrud Sanderød