Delta i forskningsprosjekt

Har du opplevd å bli sett på, følt deg eller behandlet som annerledes på grunn av etnisitet, hudfarge eller ansiktstrekk?

Universitetet i Bergen har et  forskningsprosjekt hvor målet er forstå hvordan tema som forskjell identitet, tilhørighet og eksklusjon oppleves og blir formidlet gjennom personlige historier. De ønsker å komme i kontakt med både ansatte og studenter ved UiO som vil dele sin historie.

Prosjektet er finansiert av EU, og ledet av førsteamanuensis Yael Harlap og førsteamanuensis Hanne Riese fra institutt for pedagogikk ved Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen. Prosjektets mål er å sette søkelys på hvordan personer selv opplever det som kan forstås som annerledeshet eller avvik fra en norsk ”norm”. Derfor ønsker de å intervjue personer som har følt seg som annerledes eller opplever å bli forstått som annerledes av andre. Hovedsakelig vil intervjuene bestå av uformelle samtaler, og alt materiale blir behandlet konfidensielt og anonymisert.

For å delta i forskningsprosjekt send en mail til Lvanders@student.uio.no

 

Aktualitets­symposiet 2012: Pussy Riot – russisk ytringsfrihets ansikt utad

Velkommen til foredrag om ytringsfrihet i Russland! De siste månedene har omverdenen fått øynene opp for hva som foregår i vårt naboland Russland. Medlemmene i punkrock-gruppa Pussy Riot har nærmest blitt et symbol på en ytringsfrihet i full revers. Hva kan denne økte oppmerksomheten mot punkrockerne gjøre for russisk ytringsfrihet og den gjengse russers rettigheter?
Torsdag den 25.oktober kommer Aage Borchgrevink fra Den Norske Helsingforskomite for å diskutere rundt dette temaet. I tillegg til stillingen som rådgiver i Helsingforskomiteen er han også litteraturviter og kritiker, og har hovedsakelig områdekunnskap knyttet til Russland/Tsjetsjenia og Georgia.  Til sist er han også styremedlem i Norske PEN som er del av International PEN – verdens største skribent – og ytringsfrihetsorganisasjon.
Velkommen innom for faglig påfyll om et tema som gjør seg stadig mer relevant hos vår nabo i øst!
Tid: Torsdag 25.oktober klokken 14.15
Sted: Auditorium 2, Eilert Sundts hus (blokk A)
Vi serverer: Pizza og brus!

Skal du på utveksling våren 2012?

Hei statsvitenskapsstudenter som skal på utveksling våren 2012!

Vi i fagutvalget på statsvitenskap har lyst til å opprette en utvekslingsblogg. Formålet med bloggen er at statsvitere som er på utveksling skal kunne skrive hjem til medstudenter og andre for å fortelle om spennende (og/eller faglig relevante) ting som skjer der hvor de er (f.eks oppladningen til presidentvalget i USA, presidentvalg i Frankrike osv.) eller om helt andre ting knyttet til utvekslingen og utvekslingsavtalen. Dette gir oss i FU en mulighet til å samle erfaringer og tips fra studenter som er ute på de forskjellige utvekslingsavtalene instituttet og fakultetet har, samtidig som vi får høre om alt det spennende utvekslingsstudentene opplever!

Vi har opprettet en blogg som foreløpig ser ut som dette:
http://utveksling.statsvitenskap.no/.

Siden er under konstruksjon, så utseende vil nok bli forandret litt.

Vi ønsker å ha oppdateringer ukentlig på bloggen, og derfor også at mange skal skrive. Hvor mye hver person skriver vil vi se an når vi får oversikt over hvor mange som vil være interesserte i å skrive. Noen kan for eksempel ønske å skrive en gang, mens andre har lyst til å skrive oftere. Terskelen for å skrive er lav, så vi håper at du har lyst til å være med og bidra til en spennende utvekslingsblogg for statsvitenskapsstudentene.

Send en mail til fu-intern@stv.uio.no og skriv gjerne litt om hvor mye du evt. har lyst til å bidra.

Kom også gjerne med tips og innspill til hvordan vi kan gjøre bloggen best mulig!

Mvh.
Fagutvalget ved Instiutt for statsvitenskap

Symposiet fortsetter

Aktualitetssymposiet er inne i sin fjerde dag – so far, so good. Over 250 personer har så langt vært innom arrangementene våre, noe vi er veldig fornøyde med. Vi kaster imidlertid ikke inn håndkledet ennå. Vi fortsetter med en spennende diskusjon om det moralske grunnlaget for staters territorielle rettigheter. For å sette fokus på dette har vi invitert Jouni Reinikainen (Stockholms universitet), Jörgen Ödalen (Uppsala universitet), Jarle Roheim Håkonsen (Nyhetsanker i NRK og tidligere Brussel-korrespondent) og Anne Julie Semb (Førsteamanuensis ved Insitutt for statsvitenskap). Ordstyrer: Stipendiat ved ISV Kim Angell. Det blir både boller og brus og kaffe og kjeks på U1 kl. 14.15! Velkommen.
https://www.facebook.com/event.php?eid=264485530256536

Fredag avsluttes symposiet med statsrådsbesøk. Da tar miljø- og utviklingsminister Erik Solheim turen til Blindern for å diskutere forholdet mellom bistand og suverenitet sammen med generalsekretær i Norsk Folkehjelp Liv Tørres og Andrew P. Kroglund, Informasjons- og politikksjef i Utviklingsfondet. Ordstyrer vil være Dan Banik, førsteamanuensis ved SUM (Senter for utvikling og miljø). Panelet vil forhåpentligvis kunne hjelpe oss med å finne noen av svarene på de følgende spørsmålene 13.15-14.15 i audi 5 på SV-fakultetet:
Hva er suverenitetsprinsippets status og rolle i bistandsarbeid? Svekker bistand mottakerlandets suverenitet? I hvor stor grad preger giverlandenes egeninteresse bistanden som gis og hvordan reagerer norske organisasjoner på politisk innblanding i mottakerland? Hvordan unngå at suverene stater bruker sin suverenitet for å hindre at mennesker i nød får tilgang til internasjonal assistanse og beskyttelse?
https://www.facebook.com/#!/event.php?eid=261367730565022
Det blir servering av kaffe +++ også her.

Vi minner også om at det vil bli anledning til å levere inn flyers med 4 stempel for å være med i trekning av gavekort på resten av arrangementene i Aktualitetssymposiet. Flyersene må merkes med navn og tlf. nr. og trekningen vil foregå på symposiepuben fredag kl. 22.30. Merk at det er mulig å få stempel også på symposiepuben. På U1 fredag er det quiz fra kl. 19. U1 forvandles derfor til symposiefredagspub når quizen er ferdig (ca 22). Håper å se mange av dere der!

Hilsen komiteen for Aktualitetssymposiet 2011

forelesning

Del dine tanker om undervisningen på instituttet!

Viktigheten og efekten av ulike undervisningsformer er et stadig tilbakevendende diskusjonstema i gangene. Enkelte er strålende fornøyde med en forelesningsrekke, mens andre er helt uenige. Diskusjonen tas også opp i Fagutvalget med jevne mellomrom, og denne gangen ønsker vi å lage et mer omfattende notat som fanger opp studentenes meninger om temaet. Dette notatet vil eventuelt være grunnlag for videre kommunikasjon med blant annet instituttet.

Har du meninger om undervisningen (primært forelesningene) på instituttet som du mener burde inngå i et slikt notat? Skriv inn til fagutvalget@stv.uio.no. (Innsender vil bli anonymisert i diskusjonsprosessen)

På forhånd takk for ditt bidrag!

Vennlig hilsen Fagutvalget

Hele programmet for Aktualitetssymposiet 2011 #2

Om knappe en uke starter høstens høydepunkt på statsvitenskap: Aktualitetssymposiet! I høst er temaet suverenitet. Her får du hele det detaljerte programmet. Følg med for oppdateringer på vår facebookside Aktualitetssymposiet 2011, og husk: delta på fire arrangement (eller mer) og bli med i trekningen av Akademika-gavekort!

Mandag 24.10

kl.09.15-10.15 i auditorium 5:

Historietime med Iver B. Neumann. Hva er ikke bedre enn å starte uka med Neumann: statsviteren og sosialantropologen som for tiden er fungerende direktør i NUPI. Han vil gi oss et historisk tilbakeblikk på suverenitetsbegrepet!

https://www.facebook.com/event.php?eid=264485530256536#!/event.php?eid=150325565063555

Tirsdag 25.10

kl 14.15-15.45 i auditorium 6:

«Humanitære intervensjoner – et ansvar for å beskytte?» I kjølvannet av FN-mandatet i Libya, setter vi søkerlys på diskusjonen rundt humanitære intervensjoner. Hvordan kan humanitære intervensjoner legitimeres i forhold til statssuverenitetsprinsippet? Hvilket ansvar har det internasjonale samfunnet for å hindre humanitære katastrofer og hvilke konsekvenser har dette for verdenssamfunnet som en arena for samarbeid? Hit kommer blant annet førsteamanuensis ved institutt for statsvitenskap Anne Julie Semb og militærjurist og kommandørkaptein Tom Staib.

https://www.facebook.com/event.php?eid=264485530256536#!/event.php?eid=230495933673055

Kl 17.15-20.00 i auditorium 5:

Machiavellisk Forum viser filmen «Hotel Rwanda» (2004)

Onsdag 26.10

Kl. 10.15-11.45 i auditorium 4:

Debatt om norsk suverenitet. «Er Norge en suveren stat?» spør vi, og diskuterer vår tilknytning til EU med statssekretær i UD Espen Barth Eide, EUs ambassadør til Norge Janos Herman, postdoc. ved institutt for offentlig rett Christoffer C. Eriksen og professor i statsvitenskap Morten Egeberg. Grunnlovens § 1 erklærer at Norge er «et frit, selvstændigt, udeleligt og uafhændeligt Rige». Hvordan er det forenelig med for eksempel EØS-avtalen og Schengen-samarbeidet?

https://www.facebook.com/event.php?eid=264485530256536#!/event.php?eid=234350793285002

Kl 17.15-20.00 i auditorium 3:

Vi lar studentene kjenne staters suverenitetsdilemma i internasjonale forhandlinger på kroppen ved å simulere internasjonal klimaforhandling i samarbeid med NorMUN (Norway Model United Nations Society). Norges forhandlingsleder under klimatoppmøtet i Cancun 2010, Audun Rosland, tar turen innom for å fortelle om sine erfaringer fra internasjonale klimaforhandlinger. Få relevant studierelatert erfaring ved å bli med på simulering! Påmelding: helgaro@student.sv.uio.no.

https://www.facebook.com/event.php?eid=264485530256536#!/event.php?eid=120351751405652

Torsdag 27.10

Kl.14.15-15.45 på U1-kjelleren:

Med «Et moralsk grunnlag for territorielle rettigheter» er det duket for paneldebatt rundt hvordan man moralsk kan begrunne gruppers rett på suverenitet? I det offentlige ordskifte om gruppers krav på suverenitet hersker ofte steile fronter, man er gjerne mer opptatt av hva som er rett enn av hvorfor det er rett. Dette arrangementet vil presentere sterke moralfilosofiske argumenter, og knytte dem opp mot flamsk suverenitet, gjennom en diskusjon der argumentenes kvalitet vil stå i sentrum. Vi håper dette arrangementet kan bidra til at man tenker seg bedre om, før man inntar kategoriske standpunkt i spørsmål om gruppers suverenitet. Deltakere vil være: Jouni Reinikainen, Jörgen Ödalen, Jarle Roheim Håkonsen og Anne Julie Semb. Ordstyrer: Stipendiat Kim Angell.

https://www.facebook.com/event.php?eid=264485530256536

Fredag 28.10

Kl 13.15-14.15 i auditorium 5:

Vi får statsrådsbesøk! Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim tar turen til Blindern for å diskutere suverenitetsprinsippets status og rolle i bistandsarbeid sammen med generalsekretær i Norsk Folkehjelp Liv Tørres. Ordstyrer Dan Banik (SUM). Svekker bistand mottakerlandets suverenitet? I hvor stor grad preger giverlandenes egeninteresse bistanden som gis, før og i dag? Hvordan unngå at suverene stater bruker sin suverenitet for å hindre at mennesker i nød får tilgang til internasjonal assistanse og beskyttelse?

https://www.facebook.com/pages/Aktualitetssymposiet-2011/201581139856200#!/event.php?eid=261367730565022

Fra kl 17.00 på U1-kjelleren:

Som seg hør og bør for et symposium avsluttes det hele med symposiepub på U1 fredag kveld! Her kan de suverene diskusjoner fortsette ut i de sene nattetimer, og har du deltatt på fire eller flere arrangement i løpet av symposiet er du med i trekningen av gavekort som deles ut på puben! Be there! Vi ses!

Følg også med på www.statsvitenskap.no og facebooksiden vår Aktualitetssymposiet 2011.

Alle arrangementene foregår på Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo.

Åpent kontor + kake! Onsdag 12.10 kl 11.

Døren til Fagutvalgskontoret i 2.etg er dessverre ofte lukket. Vi vil derfor sørge for at i morgen, onsdag 12.10, vil døren være vid åpen fra kl 11.00 til samtlige kaker er spist. Ja, du leste riktig: Ymse bakevarer vil være tilgjengelig for alle fra klokken 11.

Det finnes alltid et argument for å spise kake, så ta turen innom!

Vi sees!

Hilsen Fagutvalget