KAKEDAG!

Hva er bedre en kake? GRATIS KAKE!Tirsdag 25.03 klokken 11.30 er det bare å ta turen ned til U1 hvor Fagutvalget på institutt for statsvitenskap vil stå klar med GRATIS kaffe og kaker. Ta med en venn og ta deg en velfortjent pause fra en travel studiehverdag. Kakedager er også en mulighet til å møte oss i fagutvalget og kansje slå av en prat.  Vi gleder oss til å se deg der.

260px-Cookiemonster1

Delta i forskningsprosjekt

Har du opplevd å bli sett på, følt deg eller behandlet som annerledes på grunn av etnisitet, hudfarge eller ansiktstrekk?

Universitetet i Bergen har et  forskningsprosjekt hvor målet er forstå hvordan tema som forskjell identitet, tilhørighet og eksklusjon oppleves og blir formidlet gjennom personlige historier. De ønsker å komme i kontakt med både ansatte og studenter ved UiO som vil dele sin historie.

Prosjektet er finansiert av EU, og ledet av førsteamanuensis Yael Harlap og førsteamanuensis Hanne Riese fra institutt for pedagogikk ved Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen. Prosjektets mål er å sette søkelys på hvordan personer selv opplever det som kan forstås som annerledeshet eller avvik fra en norsk ”norm”. Derfor ønsker de å intervjue personer som har følt seg som annerledes eller opplever å bli forstått som annerledes av andre. Hovedsakelig vil intervjuene bestå av uformelle samtaler, og alt materiale blir behandlet konfidensielt og anonymisert.

For å delta i forskningsprosjekt send en mail til Lvanders@student.uio.no

 

Aktualitets­symposiet 2012: Pussy Riot – russisk ytringsfrihets ansikt utad

Velkommen til foredrag om ytringsfrihet i Russland! De siste månedene har omverdenen fått øynene opp for hva som foregår i vårt naboland Russland. Medlemmene i punkrock-gruppa Pussy Riot har nærmest blitt et symbol på en ytringsfrihet i full revers. Hva kan denne økte oppmerksomheten mot punkrockerne gjøre for russisk ytringsfrihet og den gjengse russers rettigheter?
Torsdag den 25.oktober kommer Aage Borchgrevink fra Den Norske Helsingforskomite for å diskutere rundt dette temaet. I tillegg til stillingen som rådgiver i Helsingforskomiteen er han også litteraturviter og kritiker, og har hovedsakelig områdekunnskap knyttet til Russland/Tsjetsjenia og Georgia.  Til sist er han også styremedlem i Norske PEN som er del av International PEN – verdens største skribent – og ytringsfrihetsorganisasjon.
Velkommen innom for faglig påfyll om et tema som gjør seg stadig mer relevant hos vår nabo i øst!
Tid: Torsdag 25.oktober klokken 14.15
Sted: Auditorium 2, Eilert Sundts hus (blokk A)
Vi serverer: Pizza og brus!

Skal du på utveksling våren 2012?

Hei statsvitenskapsstudenter som skal på utveksling våren 2012!

Vi i fagutvalget på statsvitenskap har lyst til å opprette en utvekslingsblogg. Formålet med bloggen er at statsvitere som er på utveksling skal kunne skrive hjem til medstudenter og andre for å fortelle om spennende (og/eller faglig relevante) ting som skjer der hvor de er (f.eks oppladningen til presidentvalget i USA, presidentvalg i Frankrike osv.) eller om helt andre ting knyttet til utvekslingen og utvekslingsavtalen. Dette gir oss i FU en mulighet til å samle erfaringer og tips fra studenter som er ute på de forskjellige utvekslingsavtalene instituttet og fakultetet har, samtidig som vi får høre om alt det spennende utvekslingsstudentene opplever!

Vi har opprettet en blogg som foreløpig ser ut som dette:
http://utveksling.statsvitenskap.no/.

Siden er under konstruksjon, så utseende vil nok bli forandret litt.

Vi ønsker å ha oppdateringer ukentlig på bloggen, og derfor også at mange skal skrive. Hvor mye hver person skriver vil vi se an når vi får oversikt over hvor mange som vil være interesserte i å skrive. Noen kan for eksempel ønske å skrive en gang, mens andre har lyst til å skrive oftere. Terskelen for å skrive er lav, så vi håper at du har lyst til å være med og bidra til en spennende utvekslingsblogg for statsvitenskapsstudentene.

Send en mail til fu-intern@stv.uio.no og skriv gjerne litt om hvor mye du evt. har lyst til å bidra.

Kom også gjerne med tips og innspill til hvordan vi kan gjøre bloggen best mulig!

Mvh.
Fagutvalget ved Instiutt for statsvitenskap

Symposiet fortsetter

Aktualitetssymposiet er inne i sin fjerde dag – so far, so good. Over 250 personer har så langt vært innom arrangementene våre, noe vi er veldig fornøyde med. Vi kaster imidlertid ikke inn håndkledet ennå. Vi fortsetter med en spennende diskusjon om det moralske grunnlaget for staters territorielle rettigheter. For å sette fokus på dette har vi invitert Jouni Reinikainen (Stockholms universitet), Jörgen Ödalen (Uppsala universitet), Jarle Roheim Håkonsen (Nyhetsanker i NRK og tidligere Brussel-korrespondent) og Anne Julie Semb (Førsteamanuensis ved Insitutt for statsvitenskap). Ordstyrer: Stipendiat ved ISV Kim Angell. Det blir både boller og brus og kaffe og kjeks på U1 kl. 14.15! Velkommen.
https://www.facebook.com/event.php?eid=264485530256536

Fredag avsluttes symposiet med statsrådsbesøk. Da tar miljø- og utviklingsminister Erik Solheim turen til Blindern for å diskutere forholdet mellom bistand og suverenitet sammen med generalsekretær i Norsk Folkehjelp Liv Tørres og Andrew P. Kroglund, Informasjons- og politikksjef i Utviklingsfondet. Ordstyrer vil være Dan Banik, førsteamanuensis ved SUM (Senter for utvikling og miljø). Panelet vil forhåpentligvis kunne hjelpe oss med å finne noen av svarene på de følgende spørsmålene 13.15-14.15 i audi 5 på SV-fakultetet:
Hva er suverenitetsprinsippets status og rolle i bistandsarbeid? Svekker bistand mottakerlandets suverenitet? I hvor stor grad preger giverlandenes egeninteresse bistanden som gis og hvordan reagerer norske organisasjoner på politisk innblanding i mottakerland? Hvordan unngå at suverene stater bruker sin suverenitet for å hindre at mennesker i nød får tilgang til internasjonal assistanse og beskyttelse?
https://www.facebook.com/#!/event.php?eid=261367730565022
Det blir servering av kaffe +++ også her.

Vi minner også om at det vil bli anledning til å levere inn flyers med 4 stempel for å være med i trekning av gavekort på resten av arrangementene i Aktualitetssymposiet. Flyersene må merkes med navn og tlf. nr. og trekningen vil foregå på symposiepuben fredag kl. 22.30. Merk at det er mulig å få stempel også på symposiepuben. På U1 fredag er det quiz fra kl. 19. U1 forvandles derfor til symposiefredagspub når quizen er ferdig (ca 22). Håper å se mange av dere der!

Hilsen komiteen for Aktualitetssymposiet 2011

forelesning

Del dine tanker om undervisningen på instituttet!

Viktigheten og efekten av ulike undervisningsformer er et stadig tilbakevendende diskusjonstema i gangene. Enkelte er strålende fornøyde med en forelesningsrekke, mens andre er helt uenige. Diskusjonen tas også opp i Fagutvalget med jevne mellomrom, og denne gangen ønsker vi å lage et mer omfattende notat som fanger opp studentenes meninger om temaet. Dette notatet vil eventuelt være grunnlag for videre kommunikasjon med blant annet instituttet.

Har du meninger om undervisningen (primært forelesningene) på instituttet som du mener burde inngå i et slikt notat? Skriv inn til fagutvalget@stv.uio.no. (Innsender vil bli anonymisert i diskusjonsprosessen)

På forhånd takk for ditt bidrag!

Vennlig hilsen Fagutvalget