Hele programmet for Aktualitetssymposiet 2011 #2

Om knappe en uke starter høstens høydepunkt på statsvitenskap: Aktualitetssymposiet! I høst er temaet suverenitet. Her får du hele det detaljerte programmet. Følg med for oppdateringer på vår facebookside Aktualitetssymposiet 2011, og husk: delta på fire arrangement (eller mer) og bli med i trekningen av Akademika-gavekort!

Mandag 24.10

kl.09.15-10.15 i auditorium 5:

Historietime med Iver B. Neumann. Hva er ikke bedre enn å starte uka med Neumann: statsviteren og sosialantropologen som for tiden er fungerende direktør i NUPI. Han vil gi oss et historisk tilbakeblikk på suverenitetsbegrepet!

https://www.facebook.com/event.php?eid=264485530256536#!/event.php?eid=150325565063555

Tirsdag 25.10

kl 14.15-15.45 i auditorium 6:

«Humanitære intervensjoner – et ansvar for å beskytte?» I kjølvannet av FN-mandatet i Libya, setter vi søkerlys på diskusjonen rundt humanitære intervensjoner. Hvordan kan humanitære intervensjoner legitimeres i forhold til statssuverenitetsprinsippet? Hvilket ansvar har det internasjonale samfunnet for å hindre humanitære katastrofer og hvilke konsekvenser har dette for verdenssamfunnet som en arena for samarbeid? Hit kommer blant annet førsteamanuensis ved institutt for statsvitenskap Anne Julie Semb og militærjurist og kommandørkaptein Tom Staib.

https://www.facebook.com/event.php?eid=264485530256536#!/event.php?eid=230495933673055

Kl 17.15-20.00 i auditorium 5:

Machiavellisk Forum viser filmen «Hotel Rwanda» (2004)

Onsdag 26.10

Kl. 10.15-11.45 i auditorium 4:

Debatt om norsk suverenitet. «Er Norge en suveren stat?» spør vi, og diskuterer vår tilknytning til EU med statssekretær i UD Espen Barth Eide, EUs ambassadør til Norge Janos Herman, postdoc. ved institutt for offentlig rett Christoffer C. Eriksen og professor i statsvitenskap Morten Egeberg. Grunnlovens § 1 erklærer at Norge er «et frit, selvstændigt, udeleligt og uafhændeligt Rige». Hvordan er det forenelig med for eksempel EØS-avtalen og Schengen-samarbeidet?

https://www.facebook.com/event.php?eid=264485530256536#!/event.php?eid=234350793285002

Kl 17.15-20.00 i auditorium 3:

Vi lar studentene kjenne staters suverenitetsdilemma i internasjonale forhandlinger på kroppen ved å simulere internasjonal klimaforhandling i samarbeid med NorMUN (Norway Model United Nations Society). Norges forhandlingsleder under klimatoppmøtet i Cancun 2010, Audun Rosland, tar turen innom for å fortelle om sine erfaringer fra internasjonale klimaforhandlinger. Få relevant studierelatert erfaring ved å bli med på simulering! Påmelding: helgaro@student.sv.uio.no.

https://www.facebook.com/event.php?eid=264485530256536#!/event.php?eid=120351751405652

Torsdag 27.10

Kl.14.15-15.45 på U1-kjelleren:

Med «Et moralsk grunnlag for territorielle rettigheter» er det duket for paneldebatt rundt hvordan man moralsk kan begrunne gruppers rett på suverenitet? I det offentlige ordskifte om gruppers krav på suverenitet hersker ofte steile fronter, man er gjerne mer opptatt av hva som er rett enn av hvorfor det er rett. Dette arrangementet vil presentere sterke moralfilosofiske argumenter, og knytte dem opp mot flamsk suverenitet, gjennom en diskusjon der argumentenes kvalitet vil stå i sentrum. Vi håper dette arrangementet kan bidra til at man tenker seg bedre om, før man inntar kategoriske standpunkt i spørsmål om gruppers suverenitet. Deltakere vil være: Jouni Reinikainen, Jörgen Ödalen, Jarle Roheim Håkonsen og Anne Julie Semb. Ordstyrer: Stipendiat Kim Angell.

https://www.facebook.com/event.php?eid=264485530256536

Fredag 28.10

Kl 13.15-14.15 i auditorium 5:

Vi får statsrådsbesøk! Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim tar turen til Blindern for å diskutere suverenitetsprinsippets status og rolle i bistandsarbeid sammen med generalsekretær i Norsk Folkehjelp Liv Tørres. Ordstyrer Dan Banik (SUM). Svekker bistand mottakerlandets suverenitet? I hvor stor grad preger giverlandenes egeninteresse bistanden som gis, før og i dag? Hvordan unngå at suverene stater bruker sin suverenitet for å hindre at mennesker i nød får tilgang til internasjonal assistanse og beskyttelse?

https://www.facebook.com/pages/Aktualitetssymposiet-2011/201581139856200#!/event.php?eid=261367730565022

Fra kl 17.00 på U1-kjelleren:

Som seg hør og bør for et symposium avsluttes det hele med symposiepub på U1 fredag kveld! Her kan de suverene diskusjoner fortsette ut i de sene nattetimer, og har du deltatt på fire eller flere arrangement i løpet av symposiet er du med i trekningen av gavekort som deles ut på puben! Be there! Vi ses!

Følg også med på www.statsvitenskap.no og facebooksiden vår Aktualitetssymposiet 2011.

Alle arrangementene foregår på Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo.

Åpent kontor + kake! Onsdag 12.10 kl 11.

Døren til Fagutvalgskontoret i 2.etg er dessverre ofte lukket. Vi vil derfor sørge for at i morgen, onsdag 12.10, vil døren være vid åpen fra kl 11.00 til samtlige kaker er spist. Ja, du leste riktig: Ymse bakevarer vil være tilgjengelig for alle fra klokken 11.

Det finnes alltid et argument for å spise kake, så ta turen innom!

Vi sees!

Hilsen Fagutvalget

Avslutter med statsrådsbesøk og symposiepub

NB – Et suverent symposium trenger en suveren avslutning:
Vi får statsrådsbesøk fredag 28.10. kl.13.15-14.15! Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim tar turen til Blindern for å diskutere suverenitetsprinsippets status og rolle i bistandsarbeid sammen med generalsekretær i Norsk Folkehjelp Liv Tørres og leder for samfunns- og informasjonsavdelingen i Flyktninghjelpen Rolf A. Vestvik. Ordstyrer er Dan Banik (SUM). Svekker bistand mottakerlandets suverenitet? I hvor stor grad preger giverlandenes egeninteresse bistanden som gis, før og i dag? Hvordan unngå at suverene stater bruker sin suverenitet for å hindre at mennesker i nød får tilgang til internasjonal assistanse og beskyttelse?

Som seg hør og bør for et symposium avsluttes det hele med symposiepub på U1 fredag kveld! Her kan de suverene diskusjoner fortsette ut i de sene nattetimer, og har du deltatt på fire eller flere arrangement i løpet av symposiet er du med i trekningen av gavekort som deles ut på puben! Be there! Vi ses!

Finnes et moralsk grunnlag for territorielle rettigheter?

Torsdag 27.10 kl.14.15 Med «Et moralsk grunnlag for territorielle rettigheter?» er det duket for paneldebatt om hvordan man moralsk kan begrunne gruppers rett på suverenitet. I det offentlige ordskifte om gruppers krav på suverenitet hersker ofte steile fronter, man er gjerne mer opptatt av hva som er rett enn av hvorfor det er rett. Dette arrangementet vil presentere sterke moralfilosofiske argumenter, og knytte dem opp mot flamsk suverenitet, gjennom en diskusjon der argumentenes kvalitet vil stå i sentrum. Vi håper dette arrangementet kan bidra til at man tenker seg bedre om, før man inntar kategoriske standpunkt i spørsmål om gruppers suverenitet.

Deltakere vil være: Jouni Reinikainen (Stockholms universitet), Jörgen Ödalen (Uppsala universitet), Jarle Roheim Håkonsen (Nyhetsanker i NRK og tidligere Brussel-korrespondent) og Anne Julie Semb (Førsteamanuensis ved Insitutt for statsvitenskap).
Ordstyrer: Stipendiat ved ISV Kim Angell.

Er Norge en suveren stat?

Onsdag 26.10 kl. 10.15 forsetter symposiet med en debatt om norsk suverenitet. «Er Norge en suveren stat?» spør vi, og diskuterer vår tilknytning til EU med statssekretær i UD Espen Barth Eide, postdoc. ved institutt for offentlig rett Christoffer C. Eriksen og professor i statsvitenskap Morten Egeberg. I tillegg kommer en representant fra EUs delegasjon til Norge (TBA). Grunnlovens § 1 erklærer at Norge er «et frit, selvstændigt, udeleligt og uafhændeligt Rige». Hvordan er det forenelig med for eksempel EØS-avtalen og Schengen-samarbeidet?  Hvilke suverenitetsdilemmaer står Norge overfor i dag, og hvordan løses/behandles de?
Fra 17.15 samme kveld lar vi studentene kjenne staters suverenitetsdilemma i internasjonale forhandlinger på kroppen ved å simulere internasjonal klimaforhandling i samarbeid med NorMUN (Norway Model United Nations Society). Norges forhandlingsleder under klimatoppmøtet i Cancun 2010, Audun Rosland, tar turen innom for å fortelle om sine erfaringer fra internasjonale klimaforhandlinger. Få relevant studierelatert erfaring ved å bli med på simulering! Påmelding: helgaro@student.sv.uio.no.

Responsibility to protect?

Andre programrelease: Med mandagens historietime i bakhodet, kan vi sette i gang diskusjonen!

Tirsdag 25.10 kl 14.15-16.00 i aud 6: «Humanitære intervensjoner – et ansvar for å beskytte?» I kjølvannet av FN-mandatet i Libya, setter vi søkerlys på diskusjonen rundt humanitære intervensjoner. Hvordan kan humanitære intervensjoner legitimeres i forhold til statssuverenitetsprinsippet? Hvilket ansvar …har det internasjonale samfunnet for å hindre humanitære katastrofer og hvilke konsekvenser har dette for verdenssamfunnet som en arena for samarbeid? Hit kommer blant andre førsteamanuensis ved institutt for statsvitenskap Anne Julie Semb og militærjurist og kommandørkaptein Tom Staib.
Hva er vel ikke bedre enn å avslutte det hele med en film? Kl 18.15-21.00 i aud 5 viser Machiavellisk Forum filmen «Hotel Rwanda» (2004)

Historietime med Neumann

Tre uker igjen til symposium, og her kommer første programrelease:
Mandag 24.10 kl.09.15-10.15: Historietime med Iver B. Neumann.
Hva er ikke bedre enn å starte uka med Neumann: statsviteren og sosialantropologen som for tiden er fungerende direktør i NUPI. Han vil gi oss et historisk tilbakeblikk på suverenitetsbegrepet! Kanskje kommer han med noen frempeik også?
Følg med på statsvitenskap.no og på facebooksiden Aktualitetssymposiet 2011 i dagene fremover for flere programgodbiter.
Vi ses i uke 43!

Fagutvalget høsten 2011

Fra venstre: Helge Schwitters (fagansvarlig, representant i Programrådet), Mads A. Danielsen (sekretær), Trond Skjerve (kommunikasjonsansvarlig), Anniken Grønli (representant i SVSU), Helene S. Rütsche (masterkontakt, representant i Programrådet), Helga Rognstad (nestleder), Sean Lobo (leder, representant i Instituttstyret), Simen S. Solbakken (økonomiansvarlig)

Ta gjerne kontakt om du ser oss virre rundt i gangene! Ellers er det bare å sende mail til fagutvalget@stv.uio.no.

 

Fagutvalget høsten 2011

Følgende studenter ble av Allmøtet valgt inn i Fagutvalget denne høsten:

Mer informasjon om verv, ansvarsområder og lignende vil bli oppdatert fortløpende. Ikke nøl med å ta kontakt, enten til fagutvalget@stv.uio.no eller til en av personene over.

Interessert i suverenitetsbegreper?

Høstens Aktualitetssymposium har foreløpig fått arbeidstittel «suverenitetsbegreper» og vil finne sted i oktober. Fagutvalget har så smått startet planleggingen og ønsker å involvere så mange som mulig i arbeidet for at symposiet skal bli spennende og givende for alle statsviterne, både på bachelor- og masternivå.

Derfor oppfordrer vi alle som har lyst til å være med på en brainstorming rundt temaet til å bli med på et uformelt og uforpliktende idémøte. Vi møtes torsdag 9. juni kl. 11 (tidsramme en time) i 2. etasje på SV (utenfor FU-kontoret). Ta med en venn og hjelp oss med å komme frem til de beste innfallsvinklene, de mest spennende overskriftene og de kuleste deltakerne til Aktualitetssymposiet høst 2011.