Opprop for seminarundervisning

Institutt for statsvitenskap vil legge ned seminarundervisningen på innføringsemnene i statsvitenskap. Fagutvalget er uenig, og vi trenger din hjelp for å nå frem med kravene våre.

nstitutt for statsvitenskap vil legge ned seminarundervisningen på innføringsemnene i statsvitenskap. Dette skyldes en plutselig oppdaget budsjettsprekk på instituttet. Vi studenter har ikke blitt hørt i denne prosessen. Vi har ikke fått sagt vår mening gjennom programrådet, og har nå kun en uke på å ta stilling til dette drastiske kuttet i studietilbudet, som skal behandles på Instituttstyremøtet onsdag 5. november.

Fagutvalget er sterkt uenig i kuttforslaget. Vi krever at instituttet utreder andre muligheter for kutt før en avgjørelse blir tatt.

Nå er det tid for å mobilisere! Skriv under på oppropet mot kutt i seminarundervisningen:

https://nettskjema.uio.no/answer.html?fid=40500&lang=no

Se hva andre har skrevet på oppropet allerede:

https://nettskjema.uio.no/published.html?id=40500

Se Fagutvalgets tilsvar til Instituttets forslag her:

http://foreninger.uio.no/dms/foreninger/fu/referater/2008-2/2008-10-30-seminarkutt.doc

Du kan gjerne også komme og overvære Instituttstyremøtet. Vi kan ikke garantere at det vil være mulig å komme inn på selve møtet, men møtet vil finne sted på rom 824 eller 836. Kom gjerne og marker din støtte før selve møtet!

http://www.facebook.com/home.php#/event.php?eid=33204383103

Hilsen Fagutvalget på statsvitenskap: Kristin Antonsen, Johan Christensen, Ida Hanssen-Bauer, Peter Holme, Magnus Rasmussen og Aksel Braanen Sterri

kontakt:    +47 920 42 782 (Peter Holme, leder)
nett:        foreninger.uio.no/dms

Energi- og miljøquis: Resultatliste

Her er resultatlisten og de riktige svarene på Energi- og miljøquisen.

Riktige svar på mandagens quis:

Hvilke fem av disse har vært miljøvernministre?
Svar: Siri Bjerke, Guro Fjellanger, Børge Brende, Helga Gitmark og Gro Harlem Brundtland.

Hvor stort er Norges samlede årlige elektrisitetsforbruk?
Svar: 125 TWh

Når ble miljøværndepartementet opprettet?
Svar: 8. mai 1972

Hvem jobber hvor?
Svar: Kurt Oddekalv-Norges Miljøvernforbund, Tora  Skodvin-CICERO, Marius Holm-BELLONA, Lars Haltbrekken-Norges Naturvernforbund og Einar Håndlykken-ZERO

Resultatliste:1. daggy (22p) – får gavekort på kr 300,-
2. monster (21p) – får gavekort på kr 100,-
3. oyvindnb (18p)
3. Flax (18p)
5. SkyCaptain (15p)
6. Agent X9 (12p)
6. Ma010 (12p)
8. Jokke (11p)
9. Böll (7p)
10. Ma020 (6p)

Fagutvalget: Eit føregangsdøme

Universitas: årets studentforeining heiter Fagutvalet ved statsvitskap…

– Vi har allereie vorte kontakta av studentforeningar ved filosofi og psykologi for å få hjelp til å skape noko av det same, seier Anders Ravik Jupskås, nyleg avgått leiar av Fagutvalet ved statsvitskap. I grunngjevinga frå juryen heiter det at aktiviteten til dette fagutvalet er «et eksempel til etterfølgelse». Det står også at «gjennom et bredt og omfattende tilbud er de med på å skape en følelse av tilhørighet som er viktig for at studenter skal trives.»

Les mer på http://www.universitas.no/kultur/52053/

Studentenes vaktbikkjer

Dette semesteret kommer Fagutvalget til å fronte studentenes saker beinhardt der beslutninger blir tatt.

I Programrådet er studentene representert av Johan Christensen fra master og Aksel Braanen Sterri fra bachelor. I dette organet behandles alle spørsmål knyttet til undervisning og vurdering på statsvitenskap. Peter Holme (master) og Kristin Antonsen (bachelor) er med i Instituttstyret, der man behandler økonomiske spørsmål, ansettelser og liknende.

Fagutvalget ble årets studentforening (oppdatert)

Under kåringen av årets studentforening onsdag kveld stakk Fagutvalget av med seieren i den gjeveste ordinære priskategorien. Oslostudentenes demokratiuke ble kåret til årets enkelttiltak.

Det var god stemning og mange aktive til stede under utdelingen, som ble foretatt av universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe og leder i SiOs hovedstyre Egil Heinert.

Fagutvalget fikk følgende begrunnelse for prisen «Årets studentforening»:

Fagutvalget ved Institutt for statsvitenskap har hatt en utfordrende ambisjon om å forbedre det sosiale, faglige og kulturelle miljøet ved instituttet. Gjennom et bredt og omfattende tilbud er de med på å skape en følelse av tilhørighet som er viktig for at studenter skal trives. Høsten 2007 endret fagutvalget den organisatoriske oppbygning for studentaktivitetene ved instituttet. Resultatet ble flere spesialiserte underforeninger som fikk spisset og klargjort sitt mandat. Dette har bidratt til å effektivisere tidsbruken til de som er engasjert i aktivitetene, og ført til at flere nye tilbud er blitt etablert. En slik tilrettelegging for at tiden kan brukes effektivt, er en avgjørende faktor for at studenter etter kvalitetsreformen skal fortsette med å engasjere seg i frivillig foreningsarbeid. Modellen som er valgt ved Institutt for statsvitenskap vil ikke passe alle steder ved universitetet, men de har tenkt nytt og funnet ut av hva som skal til hos dem for å styrke studentengasjementet og studentenes mulighet til å sette dagsorden. Det er et eksempel til etterfølgelse.

Oslostudentenes demokratiuke fikk følgende begrunnelse for prisen «Årets enkelttiltak»:

Oslostudentenes demokratiuke var et tverrfaglig ukesseminar 7.–11. april 2008 i regi av Kulturutvalget ved Det Norske Studentersamfund og Fagutvalget ved Institutt for Statsvitenskap. Målet med seminaret var å rette et kritisk blikk mot moderne demokratisk teori og praksis. Det ble satset på stor faglig bredde – alt fra moderne demokratikritikk til sammenlignende analyser mellom antikkens demokrati og det moderne demokratiet. Både statsvitere, sosiologer, historikere, forfattere, pressefolk og skribenter holdt innledninger, for på denne måten å skape en bred offentlig diskusjon om selve grunnlaget for demokratisk tenkning og de viktigste utfordringene det moderne demokratiet er stilt overfor. Arrangementet var meget vellykket og godt besøkt, og bidro på en fin måte til å bygge broer mellom universitetet og samfunnet omkring.

Les om de andre vinnerne på SiOs sider.

Abonner på nye og oppdaterte nyheter her.