STV

Statsvitenskaplig trivsel og velferd (STV) står for de sosiale studentaktivitetene på masternivå. Herunder kommer festarrangementer, hytteturer og deltagelse på idrettsarrangementer.

STV er ansvarlige for å opprettholde Facebookgrupper for hvert av masterkullene, og informerer gjennom disse.

Leder høst 2014: Katinka Troye

Kontakt: stv@statsvitenskap.no.

Vandrepokalen i STVs Quizmasterliga er borte

Vadrepokalen i STVs Quizmasterliga ble forte fra lesesalen i 9. etasje natt til 21. november. STV har kun en ledetråd i saken, en lapp som ble lagt igjen av gjerningsmennene.

Det var med vantro og sjokk at vinnerne av STVs Quizmaserliga kom på Blindern om morgenen 21. November, etter an lang og hard Fagquiz kvelden før, og fant ut at vandrepokalen ”Stein Rokkan” var forsvunnet. Vandrepokalen er anskaffet til å utdeles til det laget som vinner Quizmasterligaen hvert semester.

”Når jeg kom på lesesalen på fredag var rett og slett Rokkan borte. Jeg kunne ikke tro mine egne øyne” forteller Lars Lie som var en av deltakerne på vinnerlaget ”Og laget som kom på 1.plass”.
STV står uten videre spor i saken og ber publikum som kan være vitne til bortføringen av vandrepokalen ta kontakt.

Regler for STVs Quizmasterliga

Ettersom Quizmasterligaen har tatt seg opp i popularitet har STV utarbeidet noen statutter som gjelder for ligaen.

1. Quizens navn er Quizmasterligaen.

2. Quizen er en turnering der beste sammenlagte lag vinner. Quizmasterligaen er forbeholdt masterstudenter ved Institutt for Statsvitenskap, Universitetet i Oslo. Alle andre er velkomne til og delta. Det er forbeholdt en turnering per semester.

3. Maks 6 personer per lag. Makismalt 3 av medlemmene kan byttes ut. Dersom det kun stiller to fra et lag som var med i forrige runde, kan ikke disse stille under samme lagnavn.

4. Det er ikke lov å jukse. Med juks menes enhver form for innhenting av informasjon, vink, hint eller annet fra andre enn deltakere på eget lag.

5. Poengutdeling
– Vinnerlaget av en quizrunde:4 poeng
– Andreplass: 3 poeng
– Tredjeplass: 2 poeng
– Alle deltakende lag: 1 poeng
Altså får vinner laget 5 poeng, andre plass 4 poeng, tredjeplass 3 poeng og alle andre lag 1. Poeng.

6. Påmeldte lag bestemmer selv det antall runder som laget ønsker og delta. Det er derfor fullt mulig og kun å være med en runde i Quizmasterligaen.

7. Sammenlagte lag vinner en vandrepokal som skal plasseres på ett av lagmedlemmenes lesesaler som Institutt for Statsvitenskap besitter. Ved neste semesters Quizmasterliga overleveres vandrepokalen til neste års vinnere. Laget som er i besittelse av vandrepokalen stiller fritt til og delta i neste Quizmasterliga.

8. Det er kun lov til å ha det gøy under Quizmasterligaen! Surmulere blir bortvist, eventuelt gitt gult kort.

9. Quizen ledes av en Quizmaster som selvfølgelig vet best og har siste ord dersom det oppstår uenigheter rundt spørsmål, poenggivning og andre skjønnsmessige vurderinger av disse statutter.