STV

Statsvitenskaplig trivsel og velferd (STV) står for de sosiale studentaktivitetene på masternivå. Herunder kommer festarrangementer, hytteturer og deltagelse på idrettsarrangementer.

STV er ansvarlige for å opprettholde Facebookgrupper for hvert av masterkullene, og informerer gjennom disse.

Leder høst 2014: Katinka Troye

Kontakt: stv@statsvitenskap.no.

Organisasjonskart over DMS

Møt Det Machiavelliske Samfund

Fagutvalget

Fagutvalget (FU) representerer studentene overfor administrasjonen ved ISV og har derfor representanter både i Instituttstyret og Programrådet. I Instituttstyret har vi én fast studentrepresentant, mens vi har to studentrepresentanter i programrådet. Fagutvalget ønsker å ha en fra henholdsvis bachelor og master til de to plassene da Programrådet behandler saker som omhandler studieprogrammet på statsvitenskap i både bachelor- og masterløpet. Fagutvalget deltar også i møter med de andre fag- og programutvalgene og studentutvalget for det Samfunnsvitenskapelige fakultet i et forum kalt SVSU.

Andre roller FU har er blant annet å arrangere aktiviteter med faglig innhold for studentene, deriblant Fagkritisk dag, Påfyll og Aktualitetssymposium. Fagutvalget og Machiavellisk Forum samarbeider om Påfyll-arrangementene, som er frokostarrangementer hvor faglige ansatte og andre innledere inviteres til å snakke om aktuelle faglige temaer.

FU fungerer også som et forum hvor foreningene som er med i Det Machiavelliske Samfund (DMS) kan koordinere sine aktiviteter. De fordeler årlig økonomiske tilskudd fra instituttet til de ulike foreningene i DMS. FU har sist men ikke minst hovedansvar for driften av statsvitenskap.no, og gruppen Statsvitenskap UiO. De har også en Instagram-konto du kan følge her.

Kontakt: Mail og Facebook
12795255_606300066196070_4511160347510477483_n (1)

Arbeidslivsutvalget 

Arbeidslivsutvalget (ALU) er en studentforening under Det Machiavelliske Samfund ved Institutt for statsvitenskap, UiO. ALU jobber for å promotere statsvitere overfor arbeidslivet og offentligheten, i tillegg til å gjøre studentene mer bevisst på arbeidsmulighetene som finnes i et arbeidsmarked preget av mye usikkerhet og konkurranse.

ALU holder arrangementer med mulige arbeidsgivere på Blindern og bedriftsbesøk til aktuelle arbeidssteder. Den månedlige spalten «Månedens statsviter» legges ut på denne hjemmesiden. Du kan også like ALUs side på Facebook for mer detaljert info om arrangementene som holdes.

Kontakt: alu@statsvitenskap.no og Facebook

12615607_970923889645712_1660018693336730616_o

 Zoon Politikon

Zoon Politikon (ZP) er et uavhengig studentmagasin som gis ut ved Institutt for Statsvitenskap ved Universitetet i Oslo. ZP publiserer 3 utgaver i året: en høstutgave, en vårutgave og en sommerutgave. Zoon Politikon tar opp viktige tema på instituttet, i Norge og den øvrige verden. Den nyeste utgaven av Zoon Politikon finner du i foajeen på Eilert Sundts Hus.

Kontakt: zp@statsvitenskap.no og Facebook

2ZoonSoupérådet

Soupérådet er sosial-og velferdsforeningen for bachelorstudenter ved Insitutt for Statsvitenskap, UiO. Soupérådet jobber for å skape et godt og sosialt miljø ved siden av studiene, og arrangerer derfor sosiale sammenkomster som hyttetur, grilling, spillkvelder og liknende hvert semester.

Kontakt: souperadet@stv.uio.no. og Facebook

1Logosoupe

Machiavellisk Forum

Machiavellisk Forum (MF) er en studentforening ved Institutt for statsvitenskap (ISV) som primært arrangerer faglunsj, politiske helaftener, professorpils, Påfyll med Fagutvalget og andre faglige eventer for medstudenter og andre interesserte. MF har arrangementer månedlig og er en del av Det Machiavelliske Samfund, som er paraplyorganisasjonen til studentforeninger ved ISV.

Kontakt: mf@statsvitenskap.no og Facebook

308238_254045544635162_568292432_n (1)

Statsvitenskapelig trivsel og velferd

Statsvitenskapelig trivsel og velferd (STV) er sosialforeningen for masterstudenter ved Institutt for statsvitenskap. STV arrangerer sosiale sammenkomster som hyttetur, julebord og fotballtrening for masterstudenter.

Kontakt: stv@statsvitenskap.no

 

Idrettsforeningen ved Institutt for Statsvitenskap

Formålet med Idrettsforeningen (IFIS) er å gi studenter ved institutt for statsvitenskap et bredt utvalg av ulike aktivitetstilbud. Her kan du trene med andre studenter og danne et nettverk å trene med.

Kontakt: Facebook

12711015_725734894193292_5437763772919116814_o (2)

 

Vandrepokalen i STVs Quizmasterliga er borte

Vadrepokalen i STVs Quizmasterliga ble forte fra lesesalen i 9. etasje natt til 21. november. STV har kun en ledetråd i saken, en lapp som ble lagt igjen av gjerningsmennene.

Det var med vantro og sjokk at vinnerne av STVs Quizmaserliga kom på Blindern om morgenen 21. November, etter an lang og hard Fagquiz kvelden før, og fant ut at vandrepokalen ”Stein Rokkan” var forsvunnet. Vandrepokalen er anskaffet til å utdeles til det laget som vinner Quizmasterligaen hvert semester.

”Når jeg kom på lesesalen på fredag var rett og slett Rokkan borte. Jeg kunne ikke tro mine egne øyne” forteller Lars Lie som var en av deltakerne på vinnerlaget ”Og laget som kom på 1.plass”.
STV står uten videre spor i saken og ber publikum som kan være vitne til bortføringen av vandrepokalen ta kontakt.

Regler for STVs Quizmasterliga

Ettersom Quizmasterligaen har tatt seg opp i popularitet har STV utarbeidet noen statutter som gjelder for ligaen.

1. Quizens navn er Quizmasterligaen.

2. Quizen er en turnering der beste sammenlagte lag vinner. Quizmasterligaen er forbeholdt masterstudenter ved Institutt for Statsvitenskap, Universitetet i Oslo. Alle andre er velkomne til og delta. Det er forbeholdt en turnering per semester.

3. Maks 6 personer per lag. Makismalt 3 av medlemmene kan byttes ut. Dersom det kun stiller to fra et lag som var med i forrige runde, kan ikke disse stille under samme lagnavn.

4. Det er ikke lov å jukse. Med juks menes enhver form for innhenting av informasjon, vink, hint eller annet fra andre enn deltakere på eget lag.

5. Poengutdeling
– Vinnerlaget av en quizrunde:4 poeng
– Andreplass: 3 poeng
– Tredjeplass: 2 poeng
– Alle deltakende lag: 1 poeng
Altså får vinner laget 5 poeng, andre plass 4 poeng, tredjeplass 3 poeng og alle andre lag 1. Poeng.

6. Påmeldte lag bestemmer selv det antall runder som laget ønsker og delta. Det er derfor fullt mulig og kun å være med en runde i Quizmasterligaen.

7. Sammenlagte lag vinner en vandrepokal som skal plasseres på ett av lagmedlemmenes lesesaler som Institutt for Statsvitenskap besitter. Ved neste semesters Quizmasterliga overleveres vandrepokalen til neste års vinnere. Laget som er i besittelse av vandrepokalen stiller fritt til og delta i neste Quizmasterliga.

8. Det er kun lov til å ha det gøy under Quizmasterligaen! Surmulere blir bortvist, eventuelt gitt gult kort.

9. Quizen ledes av en Quizmaster som selvfølgelig vet best og har siste ord dersom det oppstår uenigheter rundt spørsmål, poenggivning og andre skjønnsmessige vurderinger av disse statutter.