ALU_hjemmesiden_logo_2

Jobb for statsvitere i konsulentbransjen?

Torsdag 31. mars arrangerte vi i Arbeidslivutvalget ved Institutt for statsvitenskap (ALU) vårt andre arrangement denne våren. 60 nysgjerrige studenter møtte opp i auditorium 2, og temaet var jobb i konsulentbransjen. Vi hadde invitert konsulentselskapene Rambøll, Scanteam og Accenture til å komme og fortelle om hvordan det er å jobbe som konsulent i et privat selskap.

Øystein og Jon Martin fra Rambøll.
Øystein og Jon Martin fra Rambøll.

Sosiolog Øystein og statsviter Jon Martin i Rambøll var først ut. De fortalte at Rambøll er et globalt konsulentselskap som leverer tjenester til en rekke markeder. Vann, miljø, helse er eksempler på områder de arbeider innenfor. De utfører evalueringer, analyser og utredninger for offentlig og privat sektor. Målet er å styrke oppdragsgiveren og å bidra til å bli et bedre samfunn. Et eksempel på et oppdrag de har vært med på er evalueringer av områdeløft, det vil si evalueringer av tiltak som er gjort for å forbedre levekårene i bestemte geografiske områder.

Samfunnsvitenskap er en av flere fagbakgrunner de ansatte i Rambøll har. De fortalte at deres fagbakgrunn kommer godt med i jobben og de fremhevet metodeferdigheter, teoretisk blikk på samfunnet og sektorkompetanse om konkrete felt som opparbeides gjennom for eksempel masteroppgaven som tre måter de bruker utdanningen sin i arbeidshverdagen.

De oppfordret studenter til å delta på casekurs som årlig arrangeres av Rambøll på Blinden gjennom Karrieresenteret. I tillegg er det mulig for masterstudenter å jobbe deltid som prosjektassistenter.

 

Arne fra Scanteam.
Arne fra Scanteam.

Arne fra Scanteam fortalte at han har studert utviklingsstudier og samfunnsøkonomi. Scanteam er et lite konsulentselskap med 10 ansatte.

Selskapet jobber med land som har styresvakheter som korrupsjon, marginalisering osv. Målet er å hjelpe landene med å fungere bedre, ved for eksempel å styrke forvaltningen og hindre at politiske eliter karrer til seg ressursene. Scanteam jobber ofte med sårbare stater, for eksempel de som er på vei ut av konflikt. Et konkret oppdrag kan være å finne ut hvordan et land kan få på plass systemer som dekker alle behov hos befolkningen.

Arne fortalte at man kan få god bruk for statsvitenskap i denne jobben, fordi det handler om forståelse for maktstrukturer, samfunnsstrukturer, kjønnsmønster og lignende. Få av landene de jobber med har weberianske byråkratier, og reell makt er noe annet enn formell makt. Statsvitere kan dra konklusjoner som er viktige.

Scanteam arbeider med store temaer og har derfor ikke plass til folk som kommer rett fra universitetet. De må bruke folk som har vært i konfliktsituasjoner tidligere, og har erfaringer med hva som funker og ikke funker. Dersom det er av interesse kan det være muligheter for studenter å kontakte selskapet for mulig jobb under studiene. De har hatt noen hospitanter tidligere.

 

Vijay og Christina fra Accenture.
Vijay og Christina fra Accenture.

Vijay har studert nanoteknologi og Christina har studert internasjonale studier og statsvitenskap. Begge gikk på Blindern og jobber nå i Accenture.

De forteller at Accenture legger stor vekt på personlig utvikling gjennom en variert og spennende hverdag. Selskapet tilbyr konsulenttjenester innenfor blant annet IT og business. Det som gjør Accenture unike er at de er med hele prosjektperioden, de ordner med alt innenfor for eksempel IT fra oppdragets start til slutt, forteller de. Accenture jobber innenfor telecom og media, detaljhandel og transport, natur og energi, helse og offentlige tjenester, bank, finans og forsikring og høyteknologi. Et eksempel på et prosjekt de har jobbet med er politiet. Her bidro de med digitalisering av straffesaker/prosesser. Deres bidrag har hatt betydning for politiets praksis i ettertid. De trekker frem følelsen av å endre samfunnet, som en svært positiv side ved denne jobben.

Aktuelle oppgaver for statsvitere er innenfor prosjektledelse, management consulting, behovsanalyse og strategiutforming. Christina forteller at hun får bruk for samfunnsvitenskapen gjennom hennes forståelse for politiske prosesser og at hun jobber mye opp mot forvaltningen. Metodeferdighetene og evnen til å sammenfatte informasjon kommer også svært godt med.

 

Dersom du ønsker å lese hele referatet fra arrangementet, kan du klikke deg inn her.

Referatet er skrevet av Magne Jakobsen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *


*

Du kan bruke disse HTML-kodene og -egenskapene: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>