alu

Hvor jobber statsvitere?

Klikk på arbeidsplassen for å komme inn på siden med utlyste stillinger.

Analyseselskaper
Norfund – Statens Investeringsfond for Næringsvirksomhet i Utviklingsland (intervju med statsviter i Norfund)
NRCI – Norwegian Risk Consulting International
Oxford Research (intervju med statsviter i Oxford Research)

Departementene
Statsministerens kontor
Arbeids- og sosialdepartementet
Barne- og likestillingsdepartementet
Finansdepartementet (intervju med statsviter i FD)
Forsvarsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartmenetet
Kulturdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Landbruks- og matdepartemenet
Klima- og miljøverndepartementet (intervju med statsviter i MD)
Nærings- og fiskeridepartementet                                                                             Olje- og energidepartementet
Samferdselsdepartementet
Utenriksdepartementet

Direktorater, etater og råd
Bufetat – Barne- ungdoms- og familieetaten
DIFI – Direktoratet for forvaltning og IKT
Enova
GIEK – Garanti-instituttet for eksportkreditt
Helsedirektoratet
IMDI – Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
Innovasjon Norge
NAV – Arbeids- og velferdsetaten
NOKUT – Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen
NORAD
Norges forskningsråd
OD – Oljedirektoratet
PST – Politiets sikkerhetstjeneste
Statens pensjonskasse
SSB – Statistisk sentralbyrå
Statnett
UDI – Utlendingsdirektoratet
Udir – Utdanningsdirektoratet
UNE – Utlendingsnmda (intervju med statsviter i UNE)

Forbund
Fagforbundet
Human-Etisk Forbund
Nobels Fredssenter
NLF – Norges lastebileier-forbund (intervju med statsviter i NLF)

Forskningsinstitutter
Statens arbeidsmiljøinstitutt
Cicero – Senter for klimaforskning
Fafo
FFI – Forsvarets Forskningsinstitutt
NIBR – Norsk institutt for by- og regionforskning (les intervju med statsviter i NIBR)
NIFU – Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning
NUPI – Norsk Utenrikspolitisk Institutt
SINTEF
SIRUS – Statens institutt for rusmiddelforskning

Konsulentfirmaer
Accenture
Affecto
Bouvet
Capgemini
Rambøll

Kommunikasjonsbyråer
Geelmuyden.Kiese (intervju med statsviter i G.K)
First House

Ombud
Barneombudet
Forbrukerombudet

Organisasjoner
FN – Forente Nasjoner
Flyktninghjelpen
Kirkens Nødhjelp
LO – Landsorganisasjonen i Norge
Natur og ungdom
NHO – Næringslivets hovedorganisasjon
Norsk Folkehjelp (intervju med statsviter i NF)
OECD – The Organisation for Economic Co-operation and Development
Redd Barna
Røde Kors
UN – United Nations

Tilsyn
Arbeidstilsynet
Petroleumstilsynet

En tanke om “Hvor jobber statsvitere?”

  1. Dette her er så utrolig bra. Jeg hadde alltid trodd at statsvitenskap var et felt som på en måte var en «dead-end» men det finnes enormt med muligheter. Jeg skal selvsagt ta meg en bachelor i dette studium som deretter blir fulgt med master i internasjonale studier. Jeg håper virkelig å kunne få i meg den arbeidserfaringen som jeg vil ha behov for fra disse forskjellige organisasjonene.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *


*

Du kan bruke disse HTML-kodene og -egenskapene: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Statsvitenskap.no – En side for studentmiljøet på statsvitenskap