MF-event

Machiavellisk Forum: Semesterberetning høsten 2015

Semesterberetning Høsten 2015

Generelt:

Høsten 2015 har vært spesiell for Machiavellisk Forum (MF). For det første lå foreningen brakk våren 2015 pga. manglende initiativ og interesse for å drive foreningen. I tillegg har MF dette semesteret hatt et budsjett på kr 6000, som er dobbelt av hva som pleier å være for et semester. Dette fordi foreningen ikke holdt arrangementer Våren 2015. Det er med stor glede at vi nå har fått til å gjenopplive foreningen, og jeg håper at MF vil fortsette å bygge videre på det vi har fått til denne høsten.

Styret i Machiavellisk Forum har bestått av leder, nestleder, økonomiansvarlig og kommunikasjonsansvarlig. Styreposten kommunikasjonsansvarlig bygger på den tidligere posten som PR-ansvarlig. Med unntak av nestleder, har MF hatt et helt nytt styre bestående av:

  • Leder: Simen André Medhus
  • Nestleder: Kenneth Haug
  • Økonomiansvarlig: Maja Bakkehaug
  • Kommunikasjonsansvarlig: Øyvind Lunder

Denne høsten har MF siktet på å holde ett arrangement i måneden med unntak av desember. Dette har resultert i at vi har arrangert fire solide arrangementer. Vi startet rett etter fadderukene i august med «Faglunsj: Storbritannia» som vi arrangerte i samarbeid med Fagutvalget, og der «Bratberg-midlene» også ble brukt. Dette var også en vellykket mulighet for å introdusere både nye og gamle studenter til MF og medvirket til godt oppmøte på infomøtet senere i august. Deretter hadde vi filmvisning i september før vi avsluttet sterkt med politisk aften i slutten av oktober og «Professorpils» i begynnelsen av november. Pga. det høye budsjettet dette semesteret har vi også vært i stand til å tilby mer mat og drikke ved arrangementene og i tillegg leie av studentkjelleren U1.

Arrangementene har dette semesteret også blitt til ved organisering i mindre arbeidsgrupper med ansvar for hvert sitt arrangement. Et unntak er «Professorpils» der MF-medlem Håkon Jahr hadde hovedansvaret alene, med hjelp fra andre MF-medlemmer på selve dagen.

Arrangementer:

Faglunsj: Storbritannia

MF arrangerte i samarbeid med Fagutvalget en faglunsj tidlig i semesteret. Faglunsj-konseptet ble videreført med Storbritannia som tema denne gangen. Elvebredden Catering sto for lunsjen og kostnadene ble delt mellom MF og Fagutvalget. Deltagere var:

  • Øivind Bratberg, førstelektor ved Institutt for statsvitenskap
  • Bernt Aardal, professor ved Institutt for statsvitenskap
  • Kristin M. Haugevik, seniorforsker ved NUPI.
  • Bernt Hagtvet, professor ved Institutt for statsvitenskap

Faglunsjen startet med et foredrag om det britiske valgresultat tidligere den våren, ledet an av Bratberg og kommentert av Aardal. Haugevik holdt så en presentasjon om den nye EU-debatten i Storbritannia og en eventuell «Brexit», før Hagtvet rundet av arrangementet. Arrangert fant sted 27. august i et fullsatt auditorium 3, Eilert Sundts hus, med ca. 80 personer til stede.

Politisk Film: «The Green Prince»

29. september i auditorium 4, Eilert Sundts hus, viste vi den prisbelønte dokumentaren «The Green Prince» fra 2014. Filmen handler om Mosab Hassan Yousef, sønn av en av Hamas’ lederne på Vestbredden, som var spion for den israelske sikkerhetstjenesten Shin Bet. Det ble også servert pizza og brus til de ca. 20 personene som var til stede. 

Politisk aften: Tyrkia

29. oktober hadde vi «Tyrkisk aften», der vi tok et dypdykk ned i tyrkisk politikk i forkant av nyvalget 1. november. Joakim Parslow, «tyrkiaviter» og førsteamanuensis ved Institutt for kultur og orientalske språk, startet aftenen med å redegjøre for Tyrkias innenrikspolitiske situasjon med bakgrunn fra forrige valg. Cecilie Hellestveit, Midtøsten-ekspert og forsker ved International Law and Policy Institute, rundet av kvelden med et foredrag om Tyrkias rolle i kampen mot IS og Tyrkias forhold til naboene i sør. Det ble også servert tyrkisk mat og drikke fra Dana Bakeri. Arrangementet fant sted i auditorium 4, Eilert Sundts hus, og det var ca. 60 personer til stede.

Professorpils: Øivind Østerud

Semesterets siste arrangement var en «Professorpils» med Øivind Østerud, 3. november. Vi inviterte den kjente professoren ned til Studentkjelleren U1 i Eilert Sundts hus, for å prate om et ønsket tema over noen kalde. Østerud ønsket å snakke om situasjonen i Syria etterfulgt av god diskusjon og spørsmål fra salen. Det var ca. 50 personer til stede.

Økonomi:

MF har hatt kr 6000 til disposisjon dette semesteret. Pengene er hovedsakelig blitt brukt til innkjøp av mat og drikke til de ulike arrangementene. Det ble ikke søkt om økonomiske midler fra Kulturstyret, da vi anså å ha tilstrekkelige økonomiske midler på kontoen til å kunne arrangere planlagte arrangementer.

MF har ved slutten av semesteret et overskudd på kr 318,46.

Avslutning:

MF har arrangert fire arrangementer i løpet av høstsemesteret. Vi har gjenopplivet tradisjonene med Faglunsj, Politisk Aften og Politisk film. I tillegg har MF arrangert sin første Professorpils, som vi håper vil bli.

Sist men ikke minst vil jeg benytte anledningen til å takke for innsatsen til alle de dyktige medlemmene. Jeg håper at alle vil fortsette å være aktive også våren 2016 og drive foreningen videre.

Simen André Medhus, Leder

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *


*

Du kan bruke disse HTML-kodene og -egenskapene: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>