ALU_hjemmesiden_logo_2

Månedens statsviter april: Kristin Jesnes

Foto: Tone Sommerfelt
Foto: Tone Sommerfelt

Av: Vilde Marie Ørnung

Et godt råd fra Jonas Gahr Støre, og arbeid i bl.a. UDI, Statoil og ambassaden i Washington D.C førte Kristin Jesnes til Fafo der hun arbeider med samfunnsforskning. Hennes råd til studenter er å være åpen for alle muligheter som dukker opp. De kan gi deg verdifull erfaring du kan få bruk for senere!

 

Navn: Kristin Jesnes
Alder: 27
Bosted: Lillestrøm
Utdanning: Bachelor i sammenlignende politikk fra Universitetet i Bergen. Master i internasjonal sikkerhet fra Sciences Po, Paris
Nåværende stilling: Forsker ved Fafo

 

Hvorfor valgte du å studere statsvitenskap?
Det enkle svaret er vel at jeg alltid har vært opptatt av samfunnsfaglige og spesielt internasjonale spørsmål, men det følger en liten historie med. Da jeg skulle velge studie var jeg veldig fan av Jonas Gahr Støre. Jeg hadde hørt at han hadde gått på Sciences Po. Det ville jeg også gjøre. Jeg sendte en mail til Jonas og spurte hva han hadde gjort for å komme inn. Han svarte(!) og anbefalte meg å begynne på et studie i Norge, studere fransk, og deretter søke meg inn på Sciences Po. Dermed ble det Sammenlignende politikk (Sampol) i Bergen. Ryktene sa at det var et veldig spennende studie, og at de hadde en utvekslingsavtale med Sciences Po som jeg raskt benyttet meg av.

 

Hvilken fagkombinasjon valgte du?
På Sampol studerte jeg stats- og nasjonsbygging, demokrati og demokratisering, politisk økonomi og velferdsstaten. På Sciences Po gikk jeg en gren innen internasjonale relasjoner som het internasjonal sikkerhet, og spesialiserte meg innen menneskerettigheter og Midtøsten.

 

Hva var dine karrieremål som student?
Da jeg begynte på bacheloren var min drøm i likhet med flere, å komme inn på UDs aspirantopptak. Men jeg fikk tidlig en sommerjobb ved Fafo som åpnet øynene mine for samfunnsforskning.

 

Hva jobber du med nå? Har studiet i statsvitenskap vært relevant for din nåværende jobb?
I dag jobber jeg som forsker ved forskningsinstituttet Fafo som driver med oppdragsforskning. Det betyr at problemstillingene vi forsker på skal være relevante for ulike samfunnsaktører slik som Arbeidsdepartementet, LO, NHO og Utenriksdepartement. Som oppdragsforsker får du mulighet til å sette deg inn i mange ulike problemstillinger. Nå om dagen er det arbeidslivsorganisering, tilknytningsformer og delingsøkonomi som står på min agenda.

Min utdannelse er relevant for både Fafos nasjonale og internasjonale forskning. Gjennom studiet har jeg opparbeidet meg kompetanse til å sette meg inn i ulike temaer, identifisere et problem og anvende ulike samfunnsvitenskapelige metoder for å samle inn data om temaet. Jeg lærte også litt om å organisere og analysere dataene, og jeg fikk god skrivetrening gjennom studiene. På Sciences Po ble vi drillet i å holde presentasjoner som også kommer godt med når en skal presentere funnene fra forskningen.

 

Hvordan var veien fra studier til din stilling i Fafo?
Jeg tok kontakt med Fafo siste året på videregående da jeg skrev en oppgave om Norges rolle i Oslo-avtalen mellom PLO og Israel. Seniorforsker Jon Pedersen var utrolig hjelpsom og veiledet meg i oppgaven. Da jeg begynte på Universitet i Bergen året etter søkte jeg sommerjobb i Fafo. Her fikk jeg mulighet til å jobbe med å sammenstille og analysere meningsmålingsdata fra de palestinske områdene. Det var veldig lærerikt, og åpnet muligheten for en god sommerjobb i UDI og praktikantplasser i Statoil, UNESCO og ved den norske ambassaden i Washington D.C. Jeg hadde også et friår mellom bachelor og mastergraden hvor jeg jobbet i en flyktningleir i Libanon gjennom den danske organisasjonen Mellomfolkelig Samvirke. I tillegg studerte jeg bedriftens samfunnsansvar i Buenos Aires gjennom Kulturstudier/Høyskolen i Volda. Mye av det jeg har lært fra disse avstikkerne kan jeg trekke på i arbeidssammenheng.

 

Hva skrev du masteroppgave om?
I Frankrike skiller de mellom en forskningsmaster og en såkalt profesjonell master. Jeg valgte en profesjonell master fordi den var rettet mot arbeidslivet. Jeg hadde et praktikantopphold på ambassaden i Washington D.C. istedenfor å skrive en masteroppgave. Sciences Po er også kjent for den beryktede store muntlige prøven, le Grand Oral. Da får du et tema som du skal skrive en mindre oppgave om og deretter forsvare overfor 3 eksperter. Jeg fikk problemstillingen: «Is gender a useful perspective through which to view international security issues?”. Internasjonal sikkerhet og kjønnsperspektivet er en del av den internasjonale forskningen til Fafo. Jeg har jobbet på prosjekter i Mali og Myanmar knyttet til dette temaet, men det er kanskje ikke like relevant når jeg i dag ser på arbeidslivsorganisering og tilknytningsformer. Det betyr ikke at det ikke blir relevant igjen en gang i framtiden.

 

Har du tips og råd til andre statsvitenskapsstudenter som er interesserte i å arbeide med internasjonale spørsmål eller samfunnsforskning?
Når du har valgt statsvitenskap blir du som en potet – du kan brukes til det meste. Jeg har forsøkt å tenke at jeg skal være åpen for muligheter som åpner seg, og som jeg kanskje ikke hadde sett for meg fra starten av. Praktikantoppholdet i Statoil var uventet, men det åpnet øynene mine for temaene bedriftens samfunnsansvar, menneskerettigheter og næringsliv som jeg har jobbet med senere.

Det kan også være fint å ha en deltidsjobb i løpet av studiet. Jeg har hatt sommerjobb siden jeg var 16 år. Det har jeg lært jeg mye av, og jeg tror at det har gjort meg litt mer forberedt på arbeidslivet. Ved å ta en deltids-/sommerjobb gjør du deg erfaringer, du får kanskje noen kontakter og referanser, du lærer litt om arbeidslivet, litt om deg selv og hva du trives med.

Og sist, men ikke minst – ha det gøy underveis i studiene!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *


*

Du kan bruke disse HTML-kodene og -egenskapene: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>