manedens_farge

Månedens statsviter april: Sigurd Røed Dahl

av Mirlind Shala

Sigurd Røed Dahl (62) tok hovedfag i statsvitenskap på UiO på begynnelsen av 1980-tallet. Han har opparbeidet seg lang og bred erfaring i offentlig forvaltning. Han har blant annet arbeidet i flere departementer, i Statskonsult og på Det Kgl.Slott. Siden 2002 har han vært divisjonsdirektør og senere utviklingsdirektør i Helsedirektoratet. Her har han opptrådt som en intern konsulent og har blant annet drevet med utredningsvirksomhet, laget kompetanse-og utviklingsplaner og koordinert omorganiseringsprosesser. Den arbeidserfaringen Dahl har fått tilskriver han i stor grad de ferdighetene han utviklet i statsvitenskapsstudiet.

 Statsvitenskapelig kompetanse og arbeidsliv

Da Dahl skulle velge studier stod valget mellom antropologi og statsvitenskap.»Grunnen til at valget falt på statsvitenskap var at studiet var mer jobbrelatert. Det var enklere å få en relevant jobb etter studiene», sier han. Videre påpeker han den nytten som statsvitenskapsstudiet har hatt i karrieren. Fag som OPA og IP ga han en større ballast til å tenke om både det nasjonale og det internasjonale systemet. «I studiet tilegnet jeg meg en sterkere, bredere og helhetlig samfunnsforståelse. Evnen til å analysere, tenke i strukturer og utvise god atferdsforståelse var også noen av de kvalitetene som fikk betydning i karrieren. Disse egenskapene har hatt stor nytteverdi i arbeidslivet», legger han til.

Forholdet mellom egenskaper og praktiske erfaringer ble konkretisert. Dahl hadde bruk for kvalitetene da han arbeidet som blant annet spesialrådgiver i Kunnskapsdepartementet og da han etablerte en serie forvaltningskurskurs og som prosjektleder i organisatoriske endringer. I tillegg var han del av UDs Utrykningsenhet (URE) som ble sendt til Japan i forbindelse med natur-og kjernekraftkatastrofen i 2011. Her ble hans evne til å organisere og forholde seg til vanskelige situasjoner testet. Kunnskaper om hvordan offentlig forvaltning fungerer og er oppbygd kom var også nyttig i karrieren. De ferdighetene statsviterne utvikler i løpet av sin utdannelse er like aktuelle i dag som de var på begynnelsen av 1980-tallet. Bredden i samfunnsforståelsen, analytisk tenking og evne til å behandle informasjon er ikke gått av moten og er noe som en statsviter vil ha med i bagasjen når arbeidslivet en dag kaller på.

  Tips til statsvitere

«Kjennskap til og kunnskap om offentlig forvaltning er grunnleggende. Det gjelder ikke kun for dem som vil arbeide der, men også for dem som ønsker å arbeide internasjonalt», påpeker Dahl. Han savner i midlertidig en bedre forståelse av det kommunale nivået og forholdet mellom kommunal og statlig forvaltning. Dette er noe som kan bli klarlagt bedre i statsvitensskapsstudiet. Han oppfordrer studentene til å skrive en jobbrelatert masteroppgave. Det kan være et steg på veien inn mot arbeidslivet. «En bør også kjenne til store reformer og den indre skjønnheten i Utredningsinstruksen. Dette er noe en vil støte på dersom en er interessert i å arbeide i offentlig sektor», sier Dahl. Videre tar han til orde for at statsviterne kontinuerlig promoterer seg selv overfor arbeidsgiverne. En tanke kan være å opprette statsvitenskaps-grupper på LinkedIn hvor de presenterer seg selv og sin kompetanse. Statsviterne har mye å by på og derfor er det ingen grunn til å være reserverte. «Stå på», avslutter Dahl.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *


*

Du kan bruke disse HTML-kodene og -egenskapene: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>