ALU_hjemmesiden_logo_2

Månedens statsviter august: Amund Vik

Amund Vik
Foto: Arbeiderpartiet

Av: Vilde Marie Ørnung

Amund Vik hadde tidlig en interesse for politiske prosesser, derfor passet statsvitenskap perfekt i valg av studium. Kunnskapen han har fått om energipolitikk, statistikk og økonomi har gitt han spennende arbeidsoppgaver som rådgiver for Nordisk Energiforskning, på Stortinget og som leder av Arbeiderpartiets politiske avdeling.

 

Bakgrunnsinformasjon:
Navn: Amund Vik
Alder: 32
Bosted: Nesodden
Utdanning: Master i statsvitenskap, UiO
Nåværende stilling: Leder av politisk avdeling, Arbeiderpartiet

 

Hvorfor valgte du å studere statsvitenskap?
Jeg var interessert i politikk og politiske prosesser både nasjonalt og internasjonalt, også før jeg ble medlem i AUF. Da framsto statsvitenskap som en veldig spennende utdanning.

 

Hvilken fagkombinasjon valgte du?
Jeg tok statsvitenskap og samfunnsøkonomi, samt ekstra fag i statistikk og vurdering av politisk risiko. Det ble en bra fagkombinasjon som jeg har fått mye ut av i ettertid, selv om jeg gjerne skulle lagt ned mer innsats i støttefagene.

 

Hva var dine karrieremål som student?
I begynnelsen var jeg mest opptatt av en akademisk karriere. I tillegg så jeg etter muligheter til å bruke utdanningen min i politisk sammenheng. Da jeg skrev min mastergrad ble jeg mer fokusert på å arbeide med energipolitikk, enten i akademia eller næringslivet.

 

Hva jobber du med nå? Er studiet i statsvitenskap relevant i din stilling?
Jeg jobber nå som leder av politisk avdeling i Arbeiderpartiet. Avdelingen har ansvaret for strategi og politikkutvikling, gjennom blant annet å bistå Arbeiderpartiets sentralstyre med utvikling av partiprogrammet for neste stortingsperiode. Som en del av strategiarbeidet gjennomfører og analyserer vi mye meningsmålingsdata og andre typer studier. Studiet statsvitenskap er svært relevant i min stilling.

 

Hvordan var veien fra studier til din stilling i Arbeiderpartiet?
Jeg var aktiv i AUF og andre organisasjoner gjennom hele studietiden. Det ga et godt supplement til studiene. Jeg var ikke så veldig engasjert i studentpolitikken, men satt en periode i redaksjonen til en studentavis. Mens jeg studerte hadde jeg sommerjobb som kampanjemedarbeider for Nei Til EU to somre. Jeg hadde i tillegg sommerjobb som hjelpemann på lastebil, som også anbefales. For alle som aspirerer til å jobbe i akademia, politikk eller embetsverk er det viktig å også ha jobber hvor det er mulig å møte ”vanlige” folk.

Mens jeg tok mastergrad hadde jeg deltidsjobb på Nordisk Energiforskning, hvor jeg også fikk kontorplass til å skrive oppgaven min. Da jeg var ferdig med oppgaven min ble jeg ansatt som rådgiver der. Nordisk Energiforskning arbeider med forskningsfinansiering innenfor energi i Norden, og har i tillegg en del oppgaver på vegne av Nordisk Ministerråd. Da jeg jobbet der hadde jeg ansvaret for sekretariatet for elmarkedsforhandlingene i Nordisk Ministerråd. Det var en veldig spennende oppgave. Jeg jobbet også mye med ulike prosjekter knyttet til energipolitikk.

Etter noen år i Nordisk Energiforskning ble jeg ansatt som politisk rådgiver for Arbeiderpartiets stortingsgruppe, med ansvar for Energi og Miljø. Stortinget er en veldig bra arbeidsplass. I løpet av de fem årene jeg jobbet der arbeidet jeg med mange spennende saker og prosesser. Jeg hadde også gleden av å jobbe med saker som gikk utover energi og miljø, særlig industripolitikk i tillegg til forskjellige oppgaver i valgkampsammenheng.

 

Hva skrev du masteroppgave om, og har det tilknytning til det du arbeider med i dag?
Jeg skrev oppgave om norsk oljepolitikk, med fokus på statlig styring av Statoil. Norge er en energinasjon, så kunnskap om energi og energipolitikk er svært viktig. Jeg hadde stor nytte av denne kompetansen da jeg arbeidet som rådgiver på Stortinget, men også nå når jeg har mer overordnet ansvar for politikkutvikling.

 

Har du tips og råd til andre statsvitenskapsstudenter som er interesserte i å arbeide med politikk?
Jeg vil anbefale å engasjere seg politisk utover studentpolitikken. Et politisk engasjement gir innsikt i hvordan politiske prosesser fungerer. Det er et viktig tillegg til det en kan lære seg gjennom studiene. Et annet tips er å få en deltidsjobb på slutten av studiet som er relevant for det en vil jobbe med i ettertid, eller eventuelt tema for masteroppgaven. Jeg har hatt stor nytte av å skrive masteroppgave om et tema som er relevant for norsk innenrikspolitikk. Selv om det er mange spennende problemstillinger i internasjonal politikk er det greit å ha i bakhodet at de aller fleste jobbene og aktuelle sakene i Norge er knyttet til innenrikspolitiske forhold.

Jeg har også hatt stor glede av å ha økonomi som støttefag. Økonomiske analyser utgjør en viktig del av beslutningsgrunnlaget i de fleste saker, og økonomiske forhold er helt sentralt og avgjørende i samfunnsutviklingen. Innsikt i temaet og forståelse for det økonomiske språket er noe som uansett må læres, så det er greit å gjøre det i studietiden.

For studenter som vil jobbe med politikk vil jeg sterkt anbefale å være engasjert i et politisk parti. Det er ikke veldig mange jobber i politikken, men det er gode muligheter for å komme dit dersom en har en kombinasjon av faglig innsikt, nysgjerrighet og engasjement. Den ferdigheten en får gjennom studiene som er viktigst i politikk, er evnen til å sette seg inn i problemstillinger raskt, innhente relevant informasjon og framstille sine vurderinger på en klar og oversiktlig måte.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *


*

Du kan bruke disse HTML-kodene og -egenskapene: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>