Månedens statsviter desember: Jenny Schaanning

Jenny Schaanning er kanskje ikke det man kan kalle en typisk statsviter. Da hun begynte på Universitet i Oslo som 18 åring, begynte hun nemlig på en bachelor i utviklingsstudier. Dette har preget hennes senere valg og karriere.

Selv om det var sånn det startet, er hun like vel kvalifisert for tittelen «Månedens statsviter». Siden utviklingsstudier er tverrfaglig, blir man tidlig nødt til å velge en fordypningsretning. Jenny valgte fordypning i statsvitenskap for å bli kvalifisert til å komme inn på master i statsvitenskap.  Det betyr at hun hadde de statsvitenskapelige bacheloremnene, som Offentlig politikk og administrasjon, Internasjonal politikk, Komparativ politikk osv. I tillegg hadde hun emnet Politics and Developement og flere andre emner om utvikling fra andre fagdisipliner, siden hun ønsket å ha et utviklings- og fattigdomsfokus i utdannelsen sin. «Jeg valgte statsvitenskap fordi jeg ønsket å få fokuset makt og politikk på emnene fattigdom og fordeling», sier hun.

I og med at hun hadde dette fokuset i utdannelsen har Jenny etter studiene hovedsaklig jobbet med bistand. Masteroppgaven hennes handlet om «ICT to the poor». Den skrev hun i tilknytning til et samarbeidsprosjekt mellom NIBR og University of Kwazulu-natal i Sør-Afrika, som handlet om IKT og fattigdom. Etter et kort engasjement i Bistandstorget, fikk hun sin første jobb som bistandsrådgiver  i Atlas-alliansen.

Nå jobber hun i Norsk Forbund for Utviklingshemmede, også her som bistandsrådgiver, med ansvar for prosjekter i Malawi og Zambia. Jenny forteller at det var litt tilfeldig at hun havnet i akkurat denne jobben, men at det var en naturlig forlengelse av fokuset hun har hatt opp gjennom studiene.

I løpet av utdanningen sin var Jenny på utveksling flere ganger. I løpet av det andre året i bachelorgraden dro hun til Sør-Afrika og gikk på University of Kwazuku-natal i Durban, Sør-Afrika. Der gjorde hun også feltarbeid som en del av bacheloroppgaven. Oppgaven handlet om «Abahlali baseMjondolo», som er en sosial bevegelse i Sør-Afrika som jobber for at fattige ikke skal bli drevet vekk fra sine hjemsteder og for å bedre levekårene til i urbane slumområder. Hun dro på utveksling i løpet av masteren også, denne gangen til Berlin. Et av tipsene Jenny vil komme med til statsvitenskapstudenter er å benytte seg av utvekslingsmulighetene og studere i utlandet. Det var på utveksling hun fant ut at hun hadde havnet på riktig hylle. Utvekslingen gjorde statsvitenskapen relevant for henne.

Et annet tips hun vil komme med er å engasjere seg. «Bli en statsviter med passion» sier hun. Siden statsvitenskap er et bredt studie mener hun det er viktig å velge seg et fokus, for eksempel et område eller en tematikk som en mener er viktig og som man synes det er spennende å jobbe med.  For henne har det vært Afrika, fattigdom og utvikling. Hun legger også vekt på at man bør velge med hjertet. Det er viktig at man velger noe man har interesse av og har lyst til å jobbe med, og ikke bare velge det andre mener er lurest å velge. Et slikt valg kommer ofte naturlig i løpet av studiene etterhvert som man spesialiserer seg. Jenny påpeker at det er disse valgene som har noe å si for hvilke jobber man søker på i ettertid. Å skrive masteroppgave kan være en lang prosess, men hun sier at det er denne prosessen hun lærte mest av gjennom hele studiet. Planlegging, innhenting av data på feltarbeid, analyse og skriving er alle ting hun har hatt stor nytte av i arbeidslivet. For henne har det vært viktig å bruke litt ekstra tid på oppgaven og ikke være for opptatt av å komme gjennom på normert tid. «Det er gjerne bare en gang i livet man har muligheten til å gå skikkelig i dybden på noe». «Selvfølgelig uten å grave seg helt ned» legger hun til.

Jenny skulle ønske at det var et større muligheter for feltarbeid i statsvitenskapsutdannelsen, for det er noe hun har hatt stor glede og nytte av.

Det Jenny trekker frem som det viktigste hun lærte i løpet av studietiden var evnen til selvstendig kritisk tenking, evnen til å stille de rette spørsmålene, sette seg inn i komplekse ting og å forstå og være kritisk til statistikk. Statsvitenskap er et bredt studie med mange muligheter hvor man får en god generell oversikt over teori og praksis på forskjellige områder.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *


*

Du kan bruke disse HTML-kodene og -egenskapene: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Statsvitenskap.no – En side for studentmiljøet på statsvitenskap