manedens_farge-672x372

MÅNEDENS STATSVITER FEBRUAR: ALISA MUJANIC

Av: Kaja-Elisabeth Dypvik17006248_10155540071045110_953688333_n             

Alisa Mujanic har alltid vært opptatt av å forstå de store internasjonale spørsmålene, noe som har bidratt at at hun valgte å studere statsvitenskap. I mastergradsarbeidet så har hun har sett mer inngående på utfordringer knyttet til krig og vold mot sivile. Arbeidet med internasjonale sikkerhetsspørsmål har så ledet til en stilling som
Foto: Telenor                                    Management Trainee i Group                                                                                       Business Security i Telenor, der hun for tiden jobber med cybersikkerhet. Alisa ser at statsvitere har en mulig fordel når det kommer til evnen å kommunisere et komplekst budskap på en enkel måte. I tillegg er statsvitere flinke til å skrive konsist og godt, noe som potensielle arbeidsgivere etterspør i stor grad. Hennes beste tips er å bruke studietiden til å utforske både faglige interesser og arbeidsmarkedet. Slik finner du ut hva som virkelig engasjerer deg. Det å ta på seg verv, søke jobb tidlig og være proaktiv er noe Alisa vil anbefale til alle studenter for å lykkes i arbeidslivet.  

Bakgrunnsinformasjon:

  • Navn: Alisa Mujanic
  • Alder: 25
  • Bosted: Oslo
  • Utdanning: Bachelor og Mastergrad fra Universitetet i Oslo, med utveksling til Russland.
  • Nåværende stilling: Management trainee i Group Business Security, Telenor Group

 

Hvorfor valgte du å studere statsvitenskap?

Jeg har alltid (og sikkert alt for tidlig) vært opptatt av de store spørsmålene i verden, særlig knyttet til krig og fred, og hvordan ulike politiske prosesser og hendelser samspiller, og påvirker samfunnet. Da jeg valgte utdanning var jeg innom tanken på og både studere juss, psykologi og makroøkonomi, men valgte statsvitenskap fordi det var det studiet som virkelig kunne gi meg en helhetlig forståelse av verden og hvordan ting henger sammen, samtidig med muligheten til å fordype meg i helt konkrete problemstillinger knyttet til krig og fred, som virkelig var det fagfeltet jeg ønsket å fordype meg i.

Hvilken fagkombinasjon valgte du og hva skrev du masteroppgave om?

Da jeg startet på bachelor i Statsvitenskap ved UiO oppdaget jeg raskt at det var et hav av spennende spørsmål og problemstillinger å fordype seg i, og tok noen dypdykk innenfor de store spørsmålene knyttet til krig og fred underveis i studiene. For eksempel skrev jeg bacheloroppgave om EUs rolle i forhandlingene om politi- og forsvarsreformene i Bosnia. Krigene på Balkan på 90-tallet har satt enorme spor på samfunnet på alle måter, noen av de grunnleggende utfordringene var nettopp synlige i organiseringen av politiet og forsvaret i Bosnia, som i stor grad ble organisert etter etniske prinsipper etter krigen. I bacheloroppgaven fikk jeg dermed anledning til å gå i dybden på problematikken og utfordringene med å endre og skape gode samfunnsmessige systemer og prosesser i etterkant av en krig. Da jeg startet på masteren valgte jeg å dra på utveksling til Russland våren 2015, midt i urolighetene og spenningen mellom Russland og Vesten, i etterkant av Russlands annektering av Krim. Dette ga meg mulighet til å undersøke spørsmål om krig og fred i et større internasjonalt perspektiv, sett fra en stormakts ståsted. Grunnen til at jeg i utgangspunktet alltid har vært opptatt av spørsmål knyttet til krig og fred, er de store lidelser sivile utsettes for. Derfor skrev jeg om vold mot sivile i begge semesteroppgavene i metode-emnet, og valgte å fordype meg enda mer i denne problematikken i masteroppgaven. Spesifikt skrev jeg om hvordan graden av territoriell kontroll påvirker mengden av drap som utføres mot sivile sammenlignet med mengden av seksuell vold. Spørsmålene jeg var interessert i å besvare var om graden av territoriell kontroll overhodet påvirker hvor mye vold som utføres mot sivile, og om territoriell kontroll har lik innvirkning på både seksuell vold som på drap. Altså har krig vært den store røde tråden underveis i studiet for meg, samtidig som jeg har forsøkt å fordype meg i ulike aspekter ved krig gjennom studiet.

Hvordan var din vei fra lesesalen til din nåværende jobb?

Det beste med å studere i Oslo, og å studere på et studieprogram som statsvitenskap er fleksibiliteten til å utforske andre ting ved siden av, slik som å dra på seminarer hos ulike forskningsinstitutt, engasjere seg i ulike studentforeninger og organisasjoner, og tilgangen til spennende sommerjobber og engasjement. Jeg var innom en del ulike ting i løpet av studiene, og var veldig heldig som fikk muligheten til å jobbe hos FFI og PRIO underveis i mastergraden. Jeg trivdes kjempegodt med å jobbe med forskning, men fant ut underveis i masteroppgaveskrivingen at jeg ønsket å ta den teoretiske kunnskapen og spørsmålene fra studiene ut i praksis, og få andre impulser og perspektiver på samfunnet. Dermed søkte jeg meg til Telenors trainee program hos Group Business Security, hvor vi særlig har fokus på cybersikkerhet. Her får jeg lære om hvordan et globalt selskap håndterer cybersikkerhet i praksis, og får innsikt i det globale cyber trussel-landskapet og utviklingen på feltet. Forståelse for og kunnskap om cyber feltet er ikke lenger noe som kun handler om tekniske detaljer, det påvirker i større og større grad også kritiske spørsmål knyttet til krig og fred, nasjonal og individuell sikkerhet. Derfor er det et veldig spennende felt å jobbe med som statsviter. Jeg tror det var kombinasjonen av riktig motivasjon, faglige ferdigheter slik som analysekunnskaper, et globalt perspektiv, og arbeidserfaring som gjorde at jeg ble kalt inn til intervju og fikk tilbud. Jeg tror ikke det var avgjørende at jeg hadde bakgrunn som statsviter for akkurat denne stillingen, men at statsvitenskapsutdanningen gir deg noen solide ferdigheter, som kommer godt med i næringslivet i ulike typer rolle, hvor det tradisjonelt ikke er så mange statsvitere.

Hvordan bruker du din kunnskap fra statsvitenskap i din nåværende stilling?

I min nåværende jobb kommer særlig lese- og skriveferdighetene godt med, selv om store deler av dagen går til andre ting. Jeg tror statsvitere har en fordel når det kommer til evnen til å kommunisere et komplekst budskap på en enkel måte, og å skrive konsist og godt. Dette er ferdigheter man lett kan ta for gitt når man skal søke jobb, men for arbeidsgiver er det en sentral og etterspurt kompetanse. I tillegg har arbeidet med masteroppgaven vært ekstremt nyttig og lærerikt for meg. Du tilegner deg kjempe gode ferdigheter når det kommer til å ta initiativ, planlegge prosesser, innhente og ferdigstille informasjon, og levere på noe helt konkret. Dette gjør at arbeidsgiver kan ha tillit til at du evner å løse komplekse problemstillinger på en selvstendig måte.
Har du noen tips og råd for hvordan man kan lykkes i arbeidslivet etter studiene?

Mitt beste tips er å bruke studietiden til å utforske både faglige interesser, og arbeidsmarkedet. Slik finner du ut hva som virkelig engasjerer deg. Ved å ta på deg engasjement og verv finner du også ut hva dine styrker er. Det gjør det mye enklere å kommunisere hvem du er når du søker jobber. Ellers vil jeg anbefale å starte jobbsøker prosessen tidlig. For de som leverer masteroppgave til våren, vil jeg anbefale å starte allerede nå. Bruk tid på å skrive gode søknader, og få frem kompetansen og personligheten din. Ikke vær redd for å ta direkte kontakt med arbeidsgivere du er interessert i for å finne ut mer om arbeidsmiljøet, arbeidsoppgaver osv. Du har ingenting å tjene på å være tilbakeholden, og ingenting å tape på å være fremoverlent og proaktiv.

P.S: Vil du også delta i Traineeprogrammet til Telenor? Søknadsfristen er 5. mars!

http://www.telenor.com/career/students-and-young-professionals/management-trainee-programme/

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *


*

Du kan bruke disse HTML-kodene og -egenskapene: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>