manedens_farge

Månedens statsviter februar: Elin Bergithe Rognlie

Foto: Norges generalkonsulat i New York
Foto: Norges generalkonsulat i New York

Av: Mia Haave og
Vilde Marie Ørnung

Elin Bergithe Rognlies store interesse for internasjonal økonomisk politikk førte henne til studier i statsvitenskap og videre til Utenriksdepartementet. Der har hun hatt god nytte av sin fagbakgrunn. I dag er hun Norges Generalkonsul i New York. Hennes råd til dagens studenter er å se muligheter og være fleksible!

 

Navn: Elin Bergithe Rognlie
Alder: 55 år
Bosted: Oppvokst i Våler i Solør, bor nå på Tårnåsen i Oppegård
Utdanning: Statsvitenskap hovedfag ved UiO
Nåværende stilling: Generalkonsul ved det norske generalkonsulatet i New York.

 

Hvorfor valgte du å studere statsvitenskap? 
Jeg valgte å studere statsvitenskap fordi jeg var interessert i internasjonal politikk og økonomi.

 

Hvilken fagkombinasjon valgte du og hvorfor? 
Jeg begynte studiet med emne i offentlig rett, og deretter kombinasjonen statsvitenskap og sosialøkonomi. Jeg har vært særlig interessert i internasjonal økonomisk politikk. I min nåværende jobb i UD har dette vært et veldig godt faglig grunnlag å ha. Studiet ga en god forståelse av de ulike mekanismene og hvordan de virker, både i politikken og i økonomien.

 

Hvilke karrieredrømmer hadde du som student?
Jeg hadde ingen klar drøm om hva jeg ville jobbe med etter studietiden, men etter hvert ble jeg mer nysgjerrig på arbeidet i UD.

 

Hvordan har veien fra lesesalen til din nåværende jobb vært?
Rett etter studiene begynte jeg i jobb i Konkurransetilsynet. Det var et veldig godt sted å starte karrieren med rundt 100 ansatte og faglig dyktige medarbeidere. Her jobbet vi med konkurransen i ulike markeder.

Etter mer enn tre år i Konkurransetilsynet søkte jeg en stilling i UD som omfattet handelshindringer knyttet til vår inntreden i EØS. To år senere tok jeg permisjon for å arbeide med forskning ved Norut Samfunnsforskning i Tromsø. Dette var en veldig fin tid. Da jeg returnerte til UD arbeidet jeg mye med EU og EØS-saker. Dette var en utrolig spennende tid fordi vi arbeidet med dette samtidig som Norge avholdt folkeavstemming om EU-medlemskap. Dette gikk direkte inn i vårt arbeid i UD. I tillegg har jeg vært heldig og fått tjenestegjøre i Paris (OECD-delegasjonen), Ottawa, Washington D.C, Nairobi og New York.

 

Hva tror du er grunnen til at du har lykkes så godt med karrieren?
Om jeg har lykkes får andre vurdere, men stor arbeidsvilje og stor grad av fleksibilitet kommer godt med.

 

Har du noen tips og råd til nåværende statsvitenskapsstudenter generelt, og til de som vil jobbe i UD spesielt?
Mitt råd er å være fleksible og se muligheter. Ikke bli for opptatt av én arbeidsplass. Ved å gjøre det så unngår du å bli skuffet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *


*

Du kan bruke disse HTML-kodene og -egenskapene: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>