manedens_farge-672x372

MÅNEDENS STATSVITER JUNI: ERLING HESS JOHNSEN

 

Foto: Privat
Foto: Privat

Av: Kaja-Elisabeth Dypvik

Statsviteren Erling Hess Johnsens vei fra en bachelor i statsvitenskap fra NTNU, via utveksling i Palestina, praktikantopphold på den norske ambassaden i Jordan og en master-oppgave med feltarbeid endte med jobb i Fredskorpset. Han mener blant annet interesser og engasjement bør være styrende for valg av fag under studietiden. Les hans tips og triks til spirende statsvitere her.

Navn: Erling Hess Johnsen
Alder: 27
Bosted: Oslo
Utdanning: Master i statsvitenskap fra UiO, bachelor i statsvitenskap fra NTNU med utveksling til Birzeit University i Palestina
Nåværende stilling: Programrådgiver i Fredskorpset

Hvorfor valgte du å studere statsvitenskap?
Det er nok litt tilfeldig at det ble akkurat statsvitenskap. Men jeg hadde lenge vært interessert i demokratispørsmål og hadde vært engasjert i lokalpolitikk. I tillegg var Midøsten et område jeg hadde stor interesse for. Så svaret, som sikkert beheftes med noe etterrasjonalisering, må vel bli at statsvitenskap lot meg kombinere flere interessefelt.

Hvilken fagkombinasjon valgte du og hva skrev du masteroppgave om?
Jeg valgte emner litt etter hva som virket mest interessant der og da. Det mest nyttige emnet jeg tok var tekstanalyse som dyrket evnen til å tenke kritisk rundt konvensjonell metode og ga verktøy for å studere ideers kraft i politikken. Politiske utopier var også et nyttig emne fordi det ga muligheten til å se for seg alternative samfunnsformer og reflektere over vår egen. Innen utviklingsfeltet, hvor jeg jobber nå, handler mye om å bidra til samfunnsendring i andre land enn vårt eget, noe som reiser viktige etiske spørsmål. Ikke alle land ønsker å bli som oss, og det burde de kanskje heller ikke. Som statsvitere bør vi kunne se styrker og svakheter ved ulike måter å organisere samfunn på, og studietiden er en gylden anledning for en statsviter å gruble over slike spørsmål.

Jeg skrev masteroppgave om forholdet mellom det amerikanske bistandsbyrået USAID og palestinske sivilsamfunnsorganisasjoner basert på feltarbeid i Palestina. I oppgaven forsøkte jeg å finne ut hvordan organisasjonene påvirkes av givernes ideer, og hvordan dette påvirker deres oppfatning av det palestinske sivilsamfunnet og deres rolle i det.

Hvordan var din vei fra lesesalen til din nåværende jobb?

Kortere enn jeg hadde trodd! Første ”voksenjobb” kom nok som en følge av både faglige interesser og relevant arbeidserfaring underveis i studieløpet. I Fredskorpset er erfaring fra studier- og arbeid i utlandet nærmest en forutsetning i tillegg til relevant mastergrad. Under bachelorstudiene var jeg på utveksling i Palestina og i løpet av masteren var jeg praktikant på Norges ambassade i Jordan. I tillegg hadde jeg hatt en relevant deltidsjobb ved siden av studiene. Jeg tror disse tingene var utslagsgivende for at jeg fikk jobbene.

Hvordan bruker du din kunnskap fra statsvitenskap i din nåværende stilling?
Det er sagt så mange ganger at det er blitt en klisjé, men metodekunnskaper er viktig. En viktig del av jobben min består i å veiledere partnerorganisasjoner i Norge og land i Asia, Afrika og Latin-Amerika i å lage gode prosjekter som bidrar til kompetanseutvikling. Gode metodekunnskaper og interesse for den sosiale konteksten organisasjonene jobber innenfor gjør deg til en god diskusjonspartner.

Har du noen tips og råd for hvordan man kan lykkes i arbeidslivet etter studiene?

Bruk studietida til å finne ut hvilke fagfelt og arbeidsoppgaver du trives med. Tør å satse på det som kanskje i utgangspunktet ikke virket som det mest arbeidsrelevante faget, men som du brenner for. Karrieresenteret er en kjemperessurs og revolusjonerte måten jeg skrev søknader på. Det tar tid å skrive en søknad og CV som viser at du er den som er mest kvalifisert og motivert for stillingen, og dette tror jeg dessverre mange glemmer.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *


*

Du kan bruke disse HTML-kodene og -egenskapene: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>