manedens_farge

Månedens statsviter mai: Haris Bosnic

haris

Av: Trygg Seljevold Methi

Månedens statsviter for mai er Haris Bosnic, som fullførte sin mastergrad i statsvitenskap i mai 2013. Nå arbeider han som førstekonsulent (veileder) ved NAV i Stavanger. 

Bosnic begynte på bachelorprogrammet i statsvitenskap ved NTNU i 2008. Han forteller at valget av statsvitenskap først og fremst skyldes faglig nysgjerrighet: 

«Jeg er interessert i mye forskjellig, men spesielt i hvordan mennesker samhandler med hverandre i det daglige for å løse felles problemer, og hvordan vi skaper institusjoner for å gjøre dette. Jeg ønsket derfor å studere hvordan politikk blir utformet på kommunalt og nasjonalt nivå på bakgrunn av ulike behov og beslutninger på bakkenivå.» 

I 2011 begynte Bosnic på masterprogrammet i statsvitenskap ved UiO. Interessen for politikkutforming gjorde at han valgte en fordypning i offentlig politikk og administrasjon (OPA). Parallelt med studiene arbeidet han i Amnesty International, hvor han vervet nye medlemmer, samtidig som han gav eksisterende medlemmer informasjon om nye kampanjer og organisasjonens virksomhet. I tillegg jobbet Bosnic som frivillig i studentavisen The Moose hvor han skrev artikler om ny samfunnsforskning og samfunnsaktuelle tema.

I januar i år ble han ansatt som førstekonsulent i NAV. Ansvarsområdet er korttidsoppfølging, som innebærer å følge opp arbeidsledige brukere i overgangen til arbeidslivet. Bosnic forteller at størsteparten av arbeidet består i å kartlegge brukernes behov og kompetanse. Kartleggingen gjøres ved hjelp av et it-verktøy som kategoriserer brukernes tidligere erfaring og kompetanse. Når brukeren har laget en profil som arbeidssøker, kan en søke etter stillinger som passer med opplysningene og ønskene brukeren har gitt. Målet er at overgangen til arbeidslivet skal være smidig og lite belastende for brukerne:

«Det skal helst ikke gå lang tid fra en bruker registrerer seg som arbeidssøkende til vedkommende får oppfølging. Jeg snakker med brukerne om hva de trenger for å komme seg ut i arbeid, og registrerer dette i profilen deres. Jeg prøver her å knytte personens kompetanse opp mot arbeidsmarkedets behov.  Det er viktig at arbeidssøkerne får god oppfølging, slik at de hurtig kan komme seg ut i arbeid.»

Den statsvitenskaplige bakgrunnen har vært nyttig i arbeidet som veileder, ifølge Bosnic:

«Det statsvitenskap har gitt meg her er kanskje mest det å forstå hvem som gjør hva i samfunnet. Med dette mener jeg blant annet innsikt i hvilke behov for arbeidskraft f.eks en kommune har. I tillegg kommer de analytiske ferdighetene fra statsvitenskapen godt med når jeg undersøker arbeidsmarkedets behov på regionalt og lokalt nivå. Er det stor etterspørsel etter IT-konsulenter, eller etterspør markedet ingeniører akkurat nå? Hvordan kommer statlige og kommunale beslutninger til å påvirke det fremtidige behovet for arbeidskraft? Hvilke bedrifter er det som kommer til å etterspørre mer arbeidskraft på grunnet lokaløkonomiens svingninger? Slike perspektiver kommer godt med hvis jeg skal gi råd til brukerne om fremtidige karrierevalg.» 

I tillegg til arbeidsoppfølging, veileder han også brukere som har spørsmål om NAVs velferdsytelser:

«Da sitter jeg «vakt» i publikumsmottaket og svarer på spørsmål om alt fra dagpenger til foreldrepenger og pensjon.» 

Bosnic mener statsvitenskapen har gitt ham grunnlag for å forstå NAV som organisasjon, og hvordan de ulike velferdsytelsene fungerer sammen:

«Når en arbeider i en organisasjon som NAV, som dekker en så stor del av menneskers hverdag, er det svært mye informasjon en må ta inn over seg. Gjennom statsvitenskapen har jeg lært å innhente og bearbeide informasjon på kort tid, noe som har kommet til god nytte i arbeidet.» 

– Har du noen tips og råd til andre som har valgt studiet statsvitenskap?

 «Det jeg tenker er sentralt er å finne ut av hva en vil jobbe med og hva man er interessert i. Uavhengig av om det er internasjonal politikk, metode, OPA, komparativ politikk eller politisk teori, er det viktig å velge en fagretning. Deretter  bør en prøve å få arbeidserfaring fra flere områder. Det kan være akademia eller praktiske arenaer som veldedige organisasjoner, offentlig sektor eller private bedrifter. På den måten skaffer en seg et bredt erfaringsgrunnlag som en kan bygge videre på, samtidig som en tilegner seg kunnskap om hvordan ulike sektorer fungerer og samarbeider med hverandre. Kanskje blir en da klar over hva man engasjerer seg for og hva man vil gjøre senere i yrkeslivet? En bør derimot ikke la disse engasjementene gå utover studiene. En god blanding av studier og relevant erfaring er gull verdt i min bok. Dette gjelder især de nyutdannede.» 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *


*

Du kan bruke disse HTML-kodene og -egenskapene: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>