ALU_hjemmesiden_logo_2

Månedens statsviter mai: Ingvild Schei Jacobsen

Foto: privat
Foto: privat

Av: Vilde Marie Ørnung

Som programrådgiver i introduksjonsprogrammet i bydel Gamle Oslo har Ingvild Schei Jacobsen fått brukt erfaringer hun har fra internasjonalt feltarbeid i Tanzania, arbeid i klesbutikk og  som ansatt på et lokalt NAV-kontor. Hennes tips til studenter er at man ikke skal undervurdere sin egen arbeidserfaring, og at man bør studere noe man er engasjert i. På denne måten lærer man mer, og man vil få en jobb man trives med.


Bakgrunnsinformasjon:
Navn: Ingvild Schei Jacobsen
Alder: 27 år
Bosted: Oslo
Utdanning: Bachelorgrad i utviklingsstudier med fordypning i statsvitenskap ved Universitetet i Agder. Mastergrad i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo.
Nåværende stilling: Programrådgiver i introduksjonsprogrammet ved Senter for Flyktningekompetanse og Integrering i Bydel Gamle Oslo.

 

Hvorfor valgte du å studere statsvitenskap?
Jeg startet som mange andre med et ønske om å engasjere meg internasjonalt og lære mer om verden. Jeg startet på utviklingsstudier ved Universitetet i Agder hvor det var gode muligheter for å opparbeide seg mye internasjonal erfaring i løpet av de tre årene. I løpet av bachelorstudiet reiste jeg på studietur til Sri Lanka, utveksling til USA og feltarbeid i Tanzania.

I løpet av mitt år i USA ble jeg bitt av statsvitenskapsbasillen. Dyktige professorer og spennende fag som internasjonal politikk og komparativ politikk gjorde valget av master enkelt.

 

Hvilken fagkombinasjon valgte du?
Det har vært viktig for meg å studere fag jeg har interesser i og har et engasjement for. Jeg har derfor forsøkt å velge fag som rettes mot internasjonale spørsmål, i tillegg til kvalitativ metode.

 

Hva jobber du med nå? Er studiet i statsvitenskap relevant i din stilling?
Jeg arbeider som programrådgiver i introduksjonsprogrammet ved Senter for Flyktningekompetanse og Integrering i Bydel Gamle Oslo. Dette er en utrolig givende og utfordrende stilling i et spennende og dynamisk miljø skapt av engasjerte deltakere og kolleger. Formålet med introduksjonsprogrammet er å styrke nyankomne innvandreres mulighet for deltakelse i yrkes-og samfunnslivet og deres økonomiske selvstendighet.

Statsvitenskap er svært relevant i min stilling fordi det er viktig med innsikt og forståelse i mange forskjellige temaer som strukturer, samfunn, internasjonale spørsmål og konflikter. I tillegg til erfaring med skriftlig arbeid og saksbehandling. For eksempel så må man forstå velferdsstaten for å kunne veilede nyankomne flyktninger i det norske samfunnet. Samtidig er det viktig at en veileder har kunnskap om deltakerens bakgrunn og hjemland for å kunne tilrettelegge på en best mulig måte for at deltakeren skal kunne nå sitt mål om arbeid og/eller utdanning.

 

Hvordan var veien fra studier til din nåværende stilling?
Overgang fra studier til relevant jobb var overraskende utfordrende, til tross for relevant arbeidserfaring. Man konkurrerer ofte med mange dyktige folk. Jeg gikk rett fra studier og over i jobb som butikksjef. Dette var helt utenfor det som var relevant for mastergraden min, men jeg ønsket å få erfaring med personalansvar. I løpet av min tid som butikksjef gjennomførte jeg ansettelsesprosesser, noe som har vist seg å være en verdifull erfaring. Etter et halvt år flyttet jeg til Hemne kommune, som er en liten og idyllisk kommune i Sør-Trøndelag. Her arbeidet jeg som veileder på det lokale NAV-kontoret. Mine arbeidsoppgaver besto i å følge opp flyktninger både under bosettingsfasen og i introduksjonsprogrammet. Dette viste seg å være en svært god erfaring. Jeg fikk muligheten til å lære mye om NAV og de ulike ytelsene på kort tid, takket være et lite og svært velfungerende NAV-kontor. På denne måten ble min korte erfaring avgjørende da jeg søkte jobb som programrådgiver i introduksjonsprogrammet ved SeFI.

Det er viktig å få frem at jobberfaring, inkludert deltidsjobber utenfor studiet, er relevant når du ønsker å få drømmejobben. Jeg har vært heldig å få muligheten til å jobbe som studentpraktikant ved den norske ambassaden i Dar es Salaam og jeg har jobbet frivillig for Norwegian-African Business Association. Det har gitt meg innsikt i relevante fagområder, men også i arbeidslivet. Arbeidsgivere vurderer ofte slik relevant erfaring som positiv. Likevel ble jeg overrasket over hvor viktige mine ti år i klesbutikk var for potensielle arbeidsgivere, på samtlige av intervjuene jeg har vært på. Alle arbeidsgivere ønsker en positiv og serviceinnstilt kollega. Ikke undervurder din arbeidserfaring!

 

Hva skrev du masteroppgave om, og har det tilknytning til det du arbeider med i dag?
Alle deltakere man møter i introduksjonsprogrammet har en unik og utfordrende historie. Man jobber med folk i alle aldre, kjønn, nasjonaliteter, religioner, legninger og kunnskapsnivå. Det er spennende og svært givende. Jeg er derfor veldig glad for at jeg har internasjonal erfaring fra ulike land og verdensdeler. Min masteroppgave handlet om politisk engasjement blant ungdom i Dar es Salaam i Tanzania. Jeg utførte feltarbeid i Dar es Salaam, og gjennomførte omkring tretti intervjuer med ungdom i ulike livssituasjoner. Dette har gitt meg en trygghet i å etablere relasjoner på relativt kort tid og på et lite felles språkgrunnlag. Samtidig oppnår man en unik innsikt i et fremmed land gjennom feltarbeid. Dette ser jeg på som en god erfaring jeg ofte anvender i ulike jobbsituasjoner.

 

Har du tips og råd til andre statsvitenskapsstudenter som snart skal ut i arbeidslivet?
Studer noe du ønsker å engasjere deg i, og forsøk å skaff mest mulig relevant erfaring. På den måten lærer du mer, og dersom du er så heldig å få jobben du ønsker deg så er det stor mulighet for at du vil trives i jobben.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *


*

Du kan bruke disse HTML-kodene og -egenskapene: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>