manedens_farge

Månedens statsviter mars: Anne Marie Aanerud

anne_marie_aanerud

Av: Hanna Heibø Modalsli

Månedens statsviter er Anne Marie Aanerud (28), politisk rådgiver for Stortingsrepresentant Trygve Slagsvold Vedum (Sp). Hennes studier viser mangfoldet i statsvitenskap og fordelene ved tverrfaglige programmer. Hun har en bachelorgrad i Midtøsten- og Nord-Afrikastudier (MØNA) og en mastergrad i Peace and Conflict Studies (PECOS), begge fra Universitetet i Oslo. Hun har vært på utveksling til Libanon og Ghana, og interessen for internasjonale relasjoner har vært en rød tråd gjennom studiene. Aaneruds karriere begynte i Utenriksdepartementet og Utlendingsnemnda, før hun fra 2010 ble en del av Senterpartiets stortingsgruppe. Deretter har hun vært politisk rådgiver for Trygve Slagsvold Vedum i Landbruks- og matdepartementet da han var Landbruksminister. Nå er hun hans rådgiver på Stortinget.

 Tverrfaglige og internasjonale studievalg

Aanerud har alltid hatt en interesse for internasjonale relasjoner. Hun begynte på MØNA fordi hun ville kombinere språkstudier med samfunnsfag. Hun valgte samfunnsgeografi og arabisk som fagkombinasjon. På masternivå fortsatte hun med fordypning i samfunnsgeografi og Midtøsten. Aanerud tok det relativt eksklusive masterprogrammet PECOS ved institutt for statsvitenskap, som kun tar opp 20 studenter hvert år. Masterprogrammet er både tverrfaglig og internasjonalt, og dette er grunnen til Aaneruds valg av master. – Mye av det jeg kan har jeg lært av dyktige medstudenter, sier hun.

 På hvilken måte har studiene i statsvitenskap vært relevant for din nåværende jobb?

– Studiene har vært nyttige i den forstand at jeg fikk en god innføring i mange typer politiske spørsmål, spesielt var det jeg lærte om forhandlinger og forhandlingsteknikker nyttig. Aanerud forteller videre at statsvitenskapelige studier imidlertid i liten grad forberedte henne på hvor mye av politikken som utformes i uformelle strukturer og hvor viktige de mellommenneskelige relasjonene i politikken er.

 Ingen dager er like

Aanerud beskriver en svært variert arbeidshverdag, men noe hun gjør hver dag er å lese alle de store avisene for å få en oversikt over mediebildet og hva som rører seg i det politiske Norge. Ellers preges hverdagen av kontakt med journalister, enten om saker Senterpartiet skal ha utspill om eller for å høre om hva som rører seg i mediekretser. Aanerud følger ofte stortingsdebatter fra salen, skriver taler, utarbeider forslag til ny politikk, jobber med løpende saker i finanskomiteen, og gjør research til debatter og medieutspill.

 Aanerud har erfaring både fra departement og Storting, og hun forteller at hverdagen i Stortinget er ganske annerledes enn arbeidshverdagen i departementet, spesielt når det gjelder arbeidstempo. På Stortinget vedtas rammene for hvordan samfunnet skal styres, og arbeidet bærer dermed preg av overordnede spørsmål. I departementene settes vedtakene ut i live, og her er hverdagen mer hektisk: – I en politisk ledelse i et departement er tempoet veldig høyt og man håndterer et stort antall pressehenvendelser og saker hver dag. Man har en stor stab rundt seg som håndterer praktiske ting og gir faglig bakgrunnsmateriale for beslutningene som skal tas, forteller Aanerud. Hun legger til at jobben på Stortinget er mer preget av hva du gjør det til selv, fordi du ikke har et stort system rundt deg som ber deg ta stilling til en rekke problemstillinger hver dag.

 I flere år har politiske tv-serier som Borgen, The West Wing og House of Cards hatt stor suksess. Her har maktspill og sterke personligheter stor innvirkning på politikkens utforming. Borgen skildrer livet i  dansk regjering og folketing, og har av flere norske politikere blitt karakterisert som forholdsvis virkelighetsnær, selv om maktspillet kan være noe overdrevet. Er hverdagen på Stortinget preget av politisk spill i like stor grad?

– Jeg synes at noen av skildringene i ”Borgen” er overraskende virkelighetsnære, fordi de beskriver godt hvordan medievirkeligheten preger arbeidshverdagen. Hverdagen på Stortinget er ikke i like stor grad preget av politisk spill, men forhandlinger og strategisk tenkning rundt hvordan man får mest mulig gjennomslag er selvfølgelig også en del av hverdagen. Serieskaperne har vært dyktige til å gjengi hvordan de mellommenneskelige relasjonene preger arbeidet i politikken, avslutter Aanerud.

 Utveksling er gull verdt

Hvilket råd vil du gi til statsvitenskapsstudenter?

– Dra på utveksling! Mine to halvår som utvekslingsstudent lærte meg veldig mye om seg selv og landene jeg bodde i, samtidig som oppholdene ga meg gode venner, mange minner og språkkunnskaper. Aanerud er et godt eksempel på at man ikke nødvendigvis trenger å planlegge karrieren sin nøye, men at man kan komme veldig langt med å jobbe hardt og benytte seg av muligheter som dukker opp underveis. Hittil i karrieren har hun hatt få planer for hva hun skal gjøre i fremtiden, og det er hun glad for. Hun har vært åpen for mulighetene når de har oppstått, og er opptatt av å gjøre en best mulig jobb der hun er i dag. Aanerud mener at den beste metoden for å få spennende karrieremuligheter i fremtiden er å gjøre en god jobb der man er.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *


*

Du kan bruke disse HTML-kodene og -egenskapene: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>