manedens_farge-672x372

MÅNEDENS STATSVITER MARS: PÅL NORDBY HELLE

Pål Nordby Helle
Foto: Privat

Av: Kaja-Elisabeth Dypvik

Pål Nordby Helle ønsket etter endt bachelorgrad å fortsette å være student ved Universitetet i Oslo og fordype seg ytterligere i hvordan offentlig sektor fungerer. Veien var da kort til masterprogrammet i statsvitenskap, hvor han våren 2016 leverte en masteroppgave om etatsstyring av fylkesmannen. Kombinasjonen av master i statsvitenskap, politisk interesse og jobb som seminarleder førte til jobb i Hovedorganisasjonen Virke.

Navn: Pål Nordby Helle
Alder: 25
Bosted: Oslo
Utdanning: Master i statsvitenskap og bachelor i offentlig administrasjon og ledelse, UiO
Nåværende stilling: Statistiker/beregner for lønn og arbeidsmarked i Hovedorganisasjonen Virke

Hvorfor valgte du å studere statsvitenskap?
Jeg valgte statsvitenskap fordi jeg likte meg godt på fakultetet på bachelornivå, og fordi jeg er politisk interessert. I tillegg til det politiske, ønsket jeg også å fordype meg i hvordan offentlig sektor fungerer. Studiet virket derfor midt i blinken. I forkant hadde jeg inntrykk av at mastergraden var solid, og at den kunne gi gode forutsetninger i arbeidslivet. I etterkant er jeg godt fornøyd med valget!

Hvilken fagkombinasjon valgte du og hva skrev du masteroppgave om?
Jeg fordypet meg i offentlig politikk og administrasjon (OPA). Masteroppgaven min handlet om etatsstyringen av fylkesmannen. Jeg skrev om mål- og resultatstyring, samordning på tvers av sektorer, og om styring på aktiviteter vs. styring på resultater. Det syntes jeg var artig!

Hvordan var din vei fra lesesalen til din nåværende jobb?
I studietiden forsøkte jeg å legge et godt faglig grunnlag gjennom hardt arbeid på Blindern. Samtidig var jeg opptatt av å sikre meg praktisk erfaring gjennom kommunalpolitiske verv og jobb som seminarleder. Etter studiene var jeg heldig som endte opp med et engasjement i Direktoratet for økonomistyring, der vi skrev en rapport om utredningsarbeid i staten. Det ga fin kunnskap og erfaring, og jeg fikk testet ut metode i praksis. Muligheter dukker opp, og da tror jeg nok mye handler om å kaste seg i det med iver og interesse. Nå jobber jeg i Virke, og her trives jeg utmerket godt. Jeg tror nok at faglig bakgrunn og arbeidserfaring telte positivt da jeg ble ansatt, men at også den politiske erfaringen kom godt med.

Hvordan bruker du din kunnskap fra statsvitenskap i din nåværende stilling?
Jeg jobber mye med tall og analyse, og da er metode- og statistikkbakgrunnen god å ha. Det er bra at masteren har gitt en forståelse for både kvantitativ og kvalitativ metode, ettersom jobben min krever anvendelse av både tall og tekst. Jeg jobber for øvrig i avdelingene for forhandlinger/tariff og arbeidslivspolitikk, og da kommer nok også politisk forståelse godt med. I tillegg er formidling en viktig del av arbeidet. I jobben må jeg kunne fremstille komplekse saker på en pedagogisk og tydelig måte. Som statsviter skal man være glad for all skrivetrening vi har fått gjennom ulike akademiske oppgaver. Det opplever jeg som nyttig.

Har du noen tips og råd for hvordan man kan lykkes i arbeidslivet etter studiene?
Bruk studieårene til å være aktiv på flere fronter. Jeg tror det er fornuftig å ha en deltidsjobb, eller å engasjere seg i en studentforening eller et politisk parti. Det er morsomt, det gir ekstra impulser og erfaringer, og det supplerer fagkompetansen på en god måte.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *


*

Du kan bruke disse HTML-kodene og -egenskapene: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>