manedens_farge

Månedens statsviter mars: Lars Erik Lie

Lie

«Metodegrunnlaget og systematikken i statsvitenskapfaget er svært anvendelig i de aller fleste jobber, inkludert min egen» sier Lars Erik Lie når han blir spurt om studiet statsvitenskap har vært relevant for hans nåværende jobb. Han tok bachelor i samfunnsvitenskap med fordypning i statsvitenskap og historie ved NTNU, og master i statsvitenskap ved UiO. Nå jobber han i non-profit organisasjonen Better Mobility med virksomhet i Malaysia/Singapore. Organisasjonen jobber for å øke utnyttelsen av den eksisterende transportkapasiteten, siden transportsektoren står for en stor del av de totale utslipp av klimagasser. Utviklingen kunne vært mer bærekraftig hvis man hele tiden hadde utnyttet all kapasiteten som til enhver tid finnes.

Lie planla lenge å begynne på sivilingeniørstudier ved NTNU, men en voksende interesse for samfunn og politikk mot slutten av tenårene gjorde at valget lett falt på statsvitenskap i stedet. Siden han allerede var innstilt på å studere i Trondheim, startet han på bachelorgraden der. Interessen for politikk startet særlig på grunn av internasjonale saker, som stormaktspolitikk, bakgrunn for krig og konflikter og samarbeid på tvers av landegrenser. Dette gjorde at valget av emner i graden falt på dem med disse og lignende temaer. I den sammenheng var det også naturlig og nyttig med historiefag som supplement. Innen historie tok Lie i hovedsak emner i nyere verdenshistorie.

I løpet av masterstudiene utviklet interessen for internasjonal politikk seg videre, og da særlig for internasjonal energipolitikk. «Interessen for oljepolitikk, kombinert med en langvarig interesse for Øst-Asia, førte til at masteroppgaven ble en komparativ studie av Kinas strategiske investeringer i utenlandsk olje».

Etter mastergraden var han praktikant ved Den Norske Ambassaden i Kuala Lumpur og kundebehandler i Statens Pensjonskasse, før han fikk sin nåværende jobb i Better Mobility. Oppholdet på ambassaden mener han var veldig nyttig, for det ga god anledning til å benytte seg av lærdommen fra studiene. For ham var oppholdet veldig retningsgivende, siden hans nåværende jobb er i Malaysia.

Som tips for statsvitenskapsstudenter oppfordrer han til å fokusere på de sidene av faget man liker. Statsvitenskap er et bredt fag med mange sider som ikke er like interessante for alle, og ved å drive med noe man er interessert i vil man prestere bedre. Han oppfordrer også til å delta i organisasjonsvirksomhet, enten av det faglige eller festlige slaget. For ham økte den sosiale trivselsfaktoren betraktelig ved å delta i en organisasjon.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *


*

Du kan bruke disse HTML-kodene og -egenskapene: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>