manedens_farge

Månedens statsviter februar: Martin Høsøien

Høsøien

Mang en miljøinteressert skulle gjerne vært i 29-år gamle Martin Høsøiens sko, som i dag er ansatt i Miljøverndepartementet. Men i likhet med så mange andre var ikke veien staket klart ut for Høsøien, som i løpet av studieårene var innom flere forskjellige fagområder. Etter endt førstegangstjeneste sto valget mellom realfag og statsvitenskap, men interessen for politikk og samfunnsutvikling viste seg raskt å være sterkere enn suget etter å løse fysikknøtter. Valget falt først på utviklingsstudier og økonomi i Australia.

Høsøien tok så fatt på statsvitenskapsstudiet ved UiO, men klarte likevel ikke å holde fingrene unna andre fag. Parallelt med studiene på UiO tilegnet Høsøien seg 30 studiepoeng i internasjonalt arbeid ved Høgskolen i Nord-Trøndelag, deltok på flere kurs innen prosjektarbeid og –ledelse, og som om ikke det var nok lærte han seg også å snakke portugisisk. Høsøien forklarer at dette var utfall av et sterkt ønske om å en dag arbeide utenlands, og da kanskje særlig i Brasil. Per i dag befinner Høsøien seg fortsatt i Oslo, men legger til at man aldri vet hva fremtiden bringer!

På masterstudiet i statsvitenskap fokuserte Høsøien på internasjonal politikk og offentlig politikk og administrasjon. Miljøinteressen hadde på denne tiden kommet klart fram, og han understreker at han bevisst valgte fag som ga ham miljøkompetanse. Høsøien fikk også leseplass på Senter for utvikling og miljø, slik at han var tilknyttet et fagmiljø som jobbet med de samme problemstillingene.

I dag har Høsøien arbeidet i Miljøverndepartementets budsjett- og regnskapsseksjon i snart tre år. Hans første arbeidsoppgaver var sentrert rundt statsbudsjettet, mens han det siste året har jobbet med utvikling av styringssystemene i departementet. Høsøien forklarer at denne jobben består i å kritisk vurdere dagens situasjon og anbefale løsninger som kan forbedre og forenkle styringen.
– Statsvitenskap er for meg et kurs i systemer og struktur, og denne kompetansen føler jeg at jeg får bruk for i stor grad, forteller han. Høsøien har vært sentral i arbeidet med Miljøverndepartementets nye resultatområdestruktur som er presentert i brosjyren Norske miljømål, som Høsøien mener at miljøinteresserte studenter kan ha stor interesse av å ta en nærmere kikk på!

Høsøiens generelle kompetanse på miljøområdet har kommet godt med i arbeidet i Miljøverndepartementet, og det samme gjelder kunnskapene fra metode og statistikkfagene på UiO. Men den viktigste kunnskapen fra statsvitenskapsstudiet, slik han ser det i dag, er hvordan man tilnærmer seg ulike problemstillinger.
– Dette er grunnleggende i de fleste sammenhenger og her tror jeg statsvitere skiller seg fra andre på en positiv måte, mener Høsøien.
Det han derimot savnet ved statsvitenskapen var et større fokus på økonomi, som han mener burde være en obligatorisk del av en statsvitenskapelig utdanning.

Dersom Høsøien skal gi gryende statsviterspirer noen råd med på veien, vil han fremheve fordelene ved å teste litt forskjellige ting for å finne ut hvilken retning man vil gå – et råd som kanskje kan berolige en og annen vinglepetter.
– Variert erfaring fører til at man får et større nettverk og ser ulike måter å løse problemer på, mener han. Man bør sette seg som mål at man skal gjøre noe nytt hvert år. Det er viktig å utfordre seg selv! Ta et semester i utlandet, ta en deltidsjobb som forskningsassistent, engasjer deg i utvalg eller organisasjoner – alternativene er mange. Til slutt legger Høsøien til at universitetet er en veldig god arena for læring av og sammen med andre.
– Jeg tror det er viktig at man prøver å gi så mye av seg selv som mulig. Dette vil man tjene på i det lange løp.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *


*

Du kan bruke disse HTML-kodene og -egenskapene: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>