manedens_farge

Månedens statsviter November: Liv Tørres


Liv Tørres

Liv Tørres har en variert og spennende karriere bak seg. De fleste av oss kjenner henne som generalsekretær i Norsk Folkehjelp, men hun har tidligere også jobbet mange år i Forskningsstiftelsen Fafo, vært spesialrådgiver i Forskningsrådet og hadde noen år en bistilling på Universitetet i Oslo (ISV). I tillegg har hun vært utenlandssjef i Norsk Folkehjelp og freelancet et par år.

Liv Tørrest tok italiensk og historie før hun kastet seg over statsvitenskap. Grunnen til at hun valgte å studere statsvitenskap sier hun at er en kombinasjon av sterk politisk interesse og faglig nysgjerrighet. «Jeg har alltid grublet fælt på hvorfor noen stemte på ett parti og noen på ett annet; hvordan frihet og likhet kunne kombineres; hva som egentlig forklarer politiske verdier; hvorfor noen ender opp med å støtte revolusjoner mens andre støtter undertrykkerne osv.», sier hun. Å gruble over slike spørsmål er vel noe de fleste av oss statsvitenskapstudenter kan kjenne oss igjen i!

Blant fagene Liv Tørres valgte var politisk atferd, komparativ politikk, internasjonal politikk og kurs om deltakerdemokrati, politisk sosialisering og læring, samt metode og statistikk. Hun har naturlig nok en spesiell interesse for demokrati og utviklingsteori, men hun sier også at hun ganske raskt fikk øynene opp for statistikk. «Det var, og er, utrolig spennende å kunne analysere store spørreundersøkelser og finne svarene på hva folk «egentlig mener», tror og synes», sier Tørres og legger til at den gangen hun tok hovedfag jobbet de fortsatt på store, tunge servere hvor de måtte legge inn analyse-bestilllingene og deretter sitte på gangen en god stund og vente på resultatene. De som synes dagens SPSS er er tungrodd og komplisert, kan med andre ord trøste seg med at det var verre før.

Liv Tørres vil understreke at studiet i statsvitenskap i høyeste grad har vært relevant for hennes nåværende jobb og tidligere yrkesstillinger. Hun trekker fram at det har gjort henne faglig og analytisk langt sterkere. Fagkombinasjonen hun valgte har vært direkte relevant i forhold til de jobbene hun har hatt. I jobben som generalsekretær i Norsk Folkehjelp legger hun vekt på at fagbakgrunnen har gjort henne bedre skodd, gitt henne mer tyngde i debatter og mer dybde i en del strategiske vurderinger.

Tørres skryter av statsvitenskapstudiet på UiO, og sier bådet at faget er interessant og at universitetet har en rekke tunge kompetansepersoner. Litt kritikk har hun likevel å komme med: «det er altfor få som er flinke til å formidle sine kunnskaper ut i samfunnsdebatter og til å informere og opplyse om samfunnsrelevante problemstillinger. Det har blitt bedre de siste årene og enkelte på instituttet gjør en kjempejobb i så måte, men altfor mange er nok litt for bekymret for å bli oppfattet som politiske, eller som lettvinte synsere hvis de kommenterer samfunnsdebatter.»

Som et siste tips til oss som har valgt å studere statsvitenskap, har hun en ting å si: «Følg engasjementet ditt og «hjertet» ditt. Hvis du synes noe er kjedelig bør du finne deg noe annet å gjøre.»

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *


*

Du kan bruke disse HTML-kodene og -egenskapene: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>