manedens_farge

Månedens statsviter oktober: Patricia Kaatee

Patricia Kaatee

Av: Alisa Mujanic og Marlene Huse Renø

Månedens statsviter jobber i Amnesty International. Hun opplevde at overgangen fra studier til jobb var utfordrende.

 

 

 

Navn: Patricia Kaatee
Født: Amsterdam, 1962
Oppvokst: Nederland og Den demokratiske republikken Kongo. I 1975 kom hun som 13-åring til Norge med familien.
Utdannelse: Hovedfag i statsvitenskap ved UiO i 1983, sosiologi og kriminologi som støttefag.
Tidligere arbeidsplasser: NORAD, Statskonsult
Nåværende arbeidsplass: Politisk rådgiver i Amnesty International

Hvorfor valgte du å studere statsvitenskap?

Det var egentlig litt tilfeldig. Jeg hadde opprinnelig satt meg som mål å bli advokat, og ville jobbe for rettighetene til voldsutsatte og voldtatte kvinner. Som følge av det startet jeg med et grunnfag i kriminologi og fortsatte på jussen. Likevel skjønte jeg fort at jeg først og fremst var opptatt av det samfunnsvitenskapelige, som maktrelasjoner og beslutningsprosesser, og at jeg av den grunn ikke ville bli en god jurist. Derfor byttet jeg til sosiologi, og tok deretter et grunnfag i statsvitenskap. Jeg var litt i tvil om hva jeg skulle fortsette med, men valgte statsvitenskap på grunn av min interesse for internasjonal politikk og internasjonale politiske prosesser.

Hva jobber du med nå? Føler du at studiet statsvitenskap har vært relevant for din nåværende jobb?

– Jeg er politisk rådgiver i Amnesty International, og har både ansvar for Amnestys arbeid for kvinners rettigheter og kjønn, og for arbeidet knyttet til seksuelle og reproduktive rettigheter og helse. Det jeg lærte på Institutt for statsvitenskap har jeg bruk for hver eneste dag! Statsvitenskap er både en metode for å analysere og for å forstå internasjonale politiske prosesser, og i tillegg konkret kunnskap om disse prosessene. Jeg lærte dessuten betydningen av vitenskapelig metode for utvikling av kunnskap. Det gjør det enklere å vurdere sannhetsgehalten i ulike antakelser og påstander. Med en universitetsutdanning lærer du å forstå at det finnes ulike tilnærminger til et tema, og at den måten du forstår virkeligheten på i stor grad avhenger av ditt ståsted og perspektiv. Med dette som utgangspunkt blir det både viktig å velge ditt eget ståsted, og å se klart hvor andres ståsted er.

I tillegg tok jeg noen kurs i organisasjonsteori, noe som kommer godt med når du jobber i en stor medlemsorganisasjon og skal prøve å forstå den organisasjonen du jobber i.

Har du noen tips og råd til andre som har valgt studiet statsvitenskap?

– En universitetsutdanning er både dannelse og utdannelse. Du lærer et konkret fag, men enda viktigere, du lærer bruk av vitenskapelig metode, kritisk tenkning, respekt for andres meninger, og verdien av at folk har forskjellige meninger. Det er ikke nødvendigvis utdannelsen og faget ditt som du kommer til å jobbe videre med, men den dannelsen du bærer med deg vil gjøre deg vel skikket til mange slags yrker. Det er viktig å studere noe du liker, noe som engasjerer deg og som du brenner for! Jeg valgte i utgangspunktet å studere juss fordi jeg ønsket å jobbe med voldsutsatte kvinner og barn. Det ble til at jeg studerte statsvitenskap og dermed tok en liten omvei, men i dag jobber jeg som politisk rådgiver for Amnesty International, og har ansvar for nettopp kvinners rettigheter, et av interesseområdene mine.

Hvordan var overgangen fra studier til jobb?

– Overgangen fra studier til arbeidslivet er ikke alltid like lett. De fleste som har fullført et universitetsstudium har mye kunnskap, men mangler ofte relevant arbeidserfaring. Du opplever at du konkurrerer om den samme stillingen med mange mennesker som har langt mer praktisk erfaring enn deg selv. Min egen opplevelse er at det er viktig å innse at du starter på bunn, og at du ikke kan regne med å få drømmejobben på første forsøk. Likevel, all arbeidserfaring teller med, og både erfaring fra frivillige organisasjoner, tillitsverv på universitetet og relevant praksis blir vektlagt når du søker jobb.

Jeg tror ikke bare at jeg fikk min drømmejobb i Amnesty International på grunn av at jeg hadde en relevant utdanning. Det hadde nok også mye å si at jeg hadde vært aktiv i ulike frivillige organisasjoner, og at jeg hadde betydningsfull erfaring fra Studentparlamentet og Norsk Studentunion.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *


*

Du kan bruke disse HTML-kodene og -egenskapene: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>