manedens_farge

Månedens statsviter oktober: Sara Underland Mjelva

 

For et drøyt år siden leverte Sara Underland Mjelva inn masteroppgaven i statsvitenskap ved UiO. Deretter tok hun steget ut i arbeidslivet, nærmere bestemt i Den norske legeforening. Først hadde Mjelva et vikariat i helsepolitisk avdeling, nå er hun fast ansatt som rådgiver i medisinsk fagavdeling.

I legeforeningens sekretariat er det ansatt om lag 150 personer fordelt på fem ulike avdelinger. Her jobber det leger og jurister, men også statsvitere, sosiologer, filosofer og pedagoger.

”Jeg tror jeg hadde litt flaks, fordi det var mange søkere som hadde mye mer kompetanse og erfaring enn meg, men de hadde bestemt seg for at de ønsket en relativt nyutdannet person til stillingen” sier Mjelva.

Mjelva tok bachelorgraden sin ved NTNU og mastergraden ved UiO, inkludert et utvekslingssemester i St.Petersburg. Hun forteller at hun alltid har vært interessert i politikk og samfunn, men at valget falt på statsvitenskap var litt tilfeldig. Det kunne like gjerne blitt en annen samfunnsvitenskapelig retning.

I Legeforeningen arbeider Mjelva mye med research, utredning og rapportskriving. Folkehelse er eksempel på et tema Mjelva har jobbet mye med. Da er det viktig å avklare hva som er Legeforeningens standpunkt når det kommer til forebyggende helsearbeid og folkehelse, og hvordan kan de ta tak i denne utfordringen både på samfunnsnivå og i helsesektoren.

”Sentralstyret er det øverste politiske organet, de er legeforeningens ”politikere”. Vår oppgave er å gi gode råd til politikerne våre, hjelpe dem med å løfte frem problemstillinger og spille inn forslag til hvordan helsetjenesten kan forbedres. Dette arbeidet går både inn mot sykehus og politikere, helsedepartementet, Stortinget og politiske partier. Det som skiller oss fra andre er at vi skal være en stemme innenfra helsesektoren, basert på legenes kunnskap og erfaring” forklarer Mjelva.

Interessant å jobbe med helse
Mjelva forteller at hun synes det er gøy å jobbe med helse fordi det er en stor og viktig komponent i samfunnet.

”Alle har sin egen helse, og alle har noe erfaring med helsevesenet. Temaet preger samfunnsdebatten og medienes dagsorden. Det er veldig spennende å jobbe med noe som engasjerer så mange og har betydning for så mange” stadfester Mjelva.

Ifølge Mjelva kommer statsvitenskapelig kunnskap godt med i jobben, fordi hun har kjennskap til beslutningsprosesser og forholdet mellom politiske beslutninger og forvaltningsmyndighet. I tillegg står de analytiske ferdighetene sentralt.

”Jeg jobber mye sammen med leger og jurister, og i den sammenhengen kan jeg komme med et litt annet perspektiv. Personer med ulik fagbakgrunn tilnærmer seg problemstillinger og tilegner seg informasjon på ulike måter. Jeg opplever at de verktøyene jeg har med meg fra statsvitenskapen blir verdsatt” sier Mjelva.

Mjelva forteller at metodekunnskaper også kommer godt med i jobben, da Legeforeningen eksempelvis mottar forskningsrapporter som er ute etter å kvantifisere hvorvidt vi har et godt helsevesen.

Erfaring fra frivillig arbeid
Men Mjelva legger ikke skjul på at mye av det hun har med seg inn i jobben kommer fra erfaringer utenfor studiene. Hun har blant annet sittet som studentrepresentant i NTNU-styret og vært praktikant i Leger Uten Grenser. Dette gjorde at hun lærte mye om organisasjonsarbeid, politisk styring og kommunikasjonsarbeid.

”Det var i de foraene jeg fikk praktisert det jeg hadde lært på universitetet. Når du for eksempel skriver en jobbsøknad og vil eksemplifisere at du har analytisk kompetanse er det lettere å vise til praktisk erfaring” sier Mjelva.

Når det gjelder råd til dagens studenter er Mjelva tydelig på at det er viktig å ha en faglig stolthet. Hun foreslår å for eksempel diskutere med medstudenter, og i fellesskap forsøke å sette ord på hva statsvitere kan bidra med og hva som er deres kompetanse.

”Jeg ser at mange fra kullet mitt har fått spennende og interessante jobber på svært mange ulike arbeidsplasser, derfor vet jeg at det er mange muligheter der ute. Men det er viktig å være åpen og se muligheter i stedet for begrensninger” sier Mjelva.

Tenk strategisk 
Selv skrev Mjelva masteroppgave om politisk kommunikasjon, og spenningen mellom politikk, forvaltning og kommunikasjon. Hun mener det kan være lurt å tenke litt strategisk når man velger tema. Hvordan kan jeg selge inn dette til en potensiell arbeidsgiver?

”Det mest konkrete rådet jeg kan gi er å gå på jobbsøkerkurs på karrieresenteret. Nøkkelen i første omgang er jo å skrive en god jobbsøknad. Da jeg fikk mitt første jobbintervju gikk jeg på intervjukurs, og det var veldig nyttig”

Avslutningsvis presiserer Mjelva at det kan være lurt å begynne å orientere seg i mylderet av potensielle arbeidsplasser tidlig.

”Det er viktig å være ambisiøs, men ikke tenk at den første jobben legger lista for hva du skal drive med resten av livet. En jobb er ikke en ekteskapskontrakt!” avslutter Mjelva.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *


*

Du kan bruke disse HTML-kodene og -egenskapene: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>