manedens_farge

Månedens statsviter september II: Petter Vilsted

Petter_Vilsted

Denne måneden bestemte vi oss for å velge ut to månedens statsvitere. Denne statsviteren jobber i Norfund, et selskap det kan være interessant å ta en titt på i forbindelse med politisk risikoanalyse og investeringer i u-land – som vil bli tema på bedriftspresentasjonen med NRCI på tirsdag.

39 år gamle Petter Vilsted fra Fredrikstad har den spennende tittelen bærekraftsrådgiver i Norfund. Norfund er et offentlig investeringsselskap eid av Utenriksdepartementet. Selskapet investerer risikokapital i bedrifter i utviklingsland. Hensikten er å bidra til økonomisk vekst og fattigdomsreduksjon. Hovedsatsningsområdene er Øst-Afrika og det sørlige Afrika, men de investerer også i Sentral-Amerika og utvalgte land i Sørøst-Asia.

Som bærekraftsrådgiver har Vilsted et særskilt ansvar for miljø- og sosial vurderinger i forbindelse med investeringsprosessen, og jobber mest med fornybare energiinvesteringer (vannkraft, vindkraft, solkraft). ”Jeg vurderer om arbeidstakeres rettigheter og sikkerhet ivaretas på en god måte og vurderer spørsmål om landrettigheter, urfolksproblematikk, miljøvurderinger og lokalsamfunnshensyn” sier Vilsted. Tidligere har han jobbet som både konsulent, forsker og Marketing Manager i Det Norske Veritas.

Vilsted startet først på jus, men valgte å gå over til statsvitenskap.  Han hadde hovedfagsfordypning i offentlig politikk og administrasjon og skrev hovedfagsoppgave om Statens nærings- og distriktsutviklingsfond (SND) og fylkeskommunen. ”Sånn sett føler jeg at jeg egentlig aldri har hatt en faglig relevant jobb, men jobbene jeg har hatt har vært veldig faglig interessante allikevel” sier Vilsted. Han nevner også at statsvitenskapen har gitt ham en god samfunnsforståelse og innsikt i forvaltningens virkeområde, men vil peke på analytiske ferdigheter som det viktigste utdanningen har utstyrt ham med. ”Jeg tror statsvitere er veldig gode til å håndtere store mengder informasjon og raskt sortere hva som er sentralt og ikke”, sier han.

”Jeg gikk ut med et vitnemål i hånda og en alt for stor ydmykhet i forhold til hva jeg kunne – gjennom arbeidserfaring har jeg forstått at studiene har gitt meg svært gode analytiske ferdigheter og evne til å lære nye ting raskt og framlegge komplekse sammenhenger på en forståelig måte”, legger han til.

Vilsted kommer også med en liten liste med råd til oss som har valgt studiet statsvitenskap:

–       Bli god i språk. Prøv å få jobb eller erfaring med engelsk som arbeidsspråk

–       Abonner på The Economist – vær interessert i verden utenfor Norge

–       Vær klar over at en statsviter kan brukes til mye: ingeniører spør ”hvordan”, finansfolk spør ”hvor mye”, mens en statsviter spør ”hvorfor”. Alle disse synspunktene kan være verdifulle i et team.

–       Ikke vær redd for å jobbe i privat sektor

–       Ikke ha en alt for klar karriereplan – vær nysgjerrig på kunnskap som ligger utenfor det som du regner som ”ditt” område

–       Og sist men ikke minst: ikke vær for glad i møtene på jobben…

…dette gjelder vel også for kaffepausene fra lesesalen?

ALU vil også opplyse om at Norfund for øyeblikket har en utlyst stilling. Se stillingsannonse her.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *


*

Du kan bruke disse HTML-kodene og -egenskapene: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>