manedens_farge

Månedens statsviter september: Aase Marthe Johansen Horrigmo

 

Høstens første månedens statsviter er 30 år gamle Aase Marthe J. Horrigmo som jobber som konsulent i det private selskapet Oxford Research AS. Oxford Research AS er et nordisk analyseselskap som i stor grad arbeider med evaluering av offentlig virksomhet. Selskapet jobber med å dokumentere og utvikle kunnskap gjennom analyser, evalueringer og utredninger slik at politiske og strategiske aktører kan få et bedre grunnlag for sine beslutninger. Horrigmo jobber ved kontoret i Kristiansand, men selskapet har også kontorer i Oslo, Stockholm, København og Brussel. Hun beskriver sin arbeidsplass som et ”spennende arbeidsmiljø der jeg kan diskutere fag med mine kolleger”.

Horrigmo sier at valget om å studere statsvitenskap var ganske tilfeldig. Hun startet med idéhistorie, men endret etter hvert studie til statsvitenskap. Hun valgte å spesialisere seg innenfor offentlig politikk og administrasjon i sin mastergrad ved UiO, hvor hun blant annet tok faget Policy-analyse. I sin masteroppgave skrev hun om kommuner og fylkeskommuner og politikernes holdninger og tanker rundt det å bruke kultur som en strategi for regional utvikling. Horrigmo jobbet også på denne tiden som forskningsassistent hvor hun tok del i et forskningsprosjekt der hun fikk tilgang på data om nettopp dette temaet. Nå har hun nettopp levert sin doktorgradsavhandling (med samme tema) til bedømming ved Institutt for Statsvitenskap ved UiO.

For øyeblikket jobber Horrigmo med en evaluering av Norges forskningsråds Vri-program – et program som skal bidra til å etablere regionale systemer for forskningsdrevet innovasjon i næringslivet. Programmet involverer både det nasjonale nivået gjennom Forskningsrådet, samtlige fylkeskommuner og representanter fra andre offentlige etater og fra næringslivet. ”Sånn sett er dette en governance-struktur der vår statsvitenskapelige bakgrunn gir oss viktige verktøy for å analysere programmets organisering”, sier Horrigmo. Hun sier også at ”min faglige bakgrunn er høyst relevant for det arbeidet jeg utfører, både metodisk og rent teoretisk”.

I tillegg til jobben i Oxford Research skriver også Horrigmo for tidsskriftet Stat og styring, et tidsskrift for offentlig politikk og forvaltning. Også her har Horrigmos statsvitenskapelige bakgrunn vært nyttig, gjennom at den har gitt innsikt i hvordan forvaltningsapparatet fungerer. Tidsskriftet skriver om en rekke ulike temaer som er relevante for ansatte i departementer og andre med interesse for offentlig politikk.

Aase Marthe Horrigmo er altså et levende bevis på at en med spesialisering innenfor offentlig politikk og administrasjon ikke nødvendigvis trenger å jobbe i det offentlige. Hun sier at hun vil fortsette å bruke de statsvitenskapelige verktøyene i sin jobb som konsulent, da spesielt den kunnskapen hun fikk gjennom sin fordypning i offentlig politikk. Som et tips til oss som har valgt studiet statsvitenskap sier hun ”metode er kanskje ikke det gøyeste faget, men det er kanskje det faget som er mest relevant for en fremtidig jobb”. Håper dette kan være en motivasjon for de som nettopp har startet på sin mastergrad i statsvitenskap!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *


*

Du kan bruke disse HTML-kodene og -egenskapene: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>