manedens_farge

Månedens statsviter september: Mari Amdahl Heglum

mariheglum
Av: Hilde Hunnålvatn

Månedens statsviter jobber som frivilligkoordinator i Miljøpartiet de Grønne i Oslo, samtidig som hun er forskningsassistent for Institutt for statsvitenskap og sekretær i Forum for vitenskapsteori.

 

Navn: Mari Amdahl Heglum
Født: 6. Februar 1988
Fra:  Trondheim
Utdannelse: Master i Statsvitenskap ved UiO

Nåværende arbeidsplass: Frivilligkoordinator i Miljøpartiet de Grønne i Oslo. I tillegg er jeg sekretær for Forum for vitenskapsteori ved UiO, og forskningsassistent ved Institutt for statsvitenskap.

Tidligere arbeidsplasser: Ungdomsinformasjonen i Oslo (UngInfo), nestleder ved Velferdstinget i Oslo og Akershus, HumanEtisk Forbund, vitenskapelig assistent og seminarleder ved Institutt for statsvitenskap

 

Hvorfor valgte du å studere statsvitenskap?

Jeg begynte på bachelor i Utviklingsstudier da jeg starta på Blindern.  Det er et tverrfaglig program hvor vi får prøve ut ulike fagretninger. Det valgte jeg fordi jeg ikke var helt sikker på i hvilken retning jeg ville gå. Da jeg begynte på Blindern hadde jeg ikke oversikt over forskjellen mellom de ulike disiplinene i det hele tatt. Etter at jeg hadde tatt noen emner i statsvitenskap ble jeg imidlertid sikker på at det var det jeg ville gå videre med. Jeg tror det var spesielt politisk teori med Raino Malnes som gjorde at det var det jeg valgte. Jeg husker at jeg ble veldig inspirert av det faget. Jeg tror jeg begynte å tenke på en annen måte etterpå. Ble rett og slett bedre til å tenke. Det var også første gang jeg virkelig måtte vrenge hjernen for å forstå pensum, og jeg hadde utrolig givende faglige diskusjoner med studievenner som gikk på statsvitenskap, så det var også en sosial årsak til valget. Jeg fikk inntrykk av at det var stort faglig engasjement blant studentene, og det smitta veldig over.

 

Hva jobber du med nå? Føler du at studiet statsvitenskap har vært relevant for din nåværende jobb?

Jeg er i en slags overgangsfase nå, og har tre forskjellige jobber samtidig. Jeg føler absolutt at studiet i statsvitenskap er relevant for alle tre. Jeg fordypet meg i forskningsmetode og statistikk på masteren, og har tatt alle metodeemnene som tilbys. Dette føler jeg er nyttig uansett hvor en ender opp med å jobbe, og det gir en faglig selvtillit som jeg tror er unik for masterstudiet på UiO. Jeg føler også at studiet har lært meg å produsere gode tekster, å jobbe analytisk og strukturert uansett hvilke oppgaver det gjelder, og å klare å sette meg inn i nye fagområder raskt og greit. Alt dette er egenskaper som jeg har stor bruk for i jobbsammenheng. Ikke minst har jeg gjennom studietida lært å holde styr på mange prosjekter samtidig, å jobbe effektivt, og å klare å gjøre gode prioriteringer av tid i arbeidshverdagen. Vi har stor frihet til å planlegge hverdagen selv som studenter på statsvitenskap, og jeg tror det er en undervurdert lærdom mange har med seg videre etter studietida. Noen kaller det skippertak, jeg kaller det å være god til å levere tilfredsstillende arbeid innenfor fastsatte tidsfrister.

 

Har du noen tips og råd til andre som har valgt studiet statsvitenskap? 

Faglig sett er det tre ting jeg har hatt stort utbytte av, og som jeg vil råde andre til å gjøre. Det første rådet er å omgi seg med andre studenter som også har stort engasjement for faget. Jeg har lært utrolig mye av å diskutere fag med studievenner, jeg vil tørre å pastå mer enn jeg har lært i forelesning. Velg kollokviegrupper med omhu, engasjer deg i foreninger på studiet, bli med å arranger debatter og foredrag, skriv for Zoon Politikon. Faglig engasjerte folk finner ofte hverandre, og det gir utrolig stor merverdi. Som en ekte statsviter kan jeg si at det gir en direkte effekt på faglig utbytte, men også en indirekte effekt via sosial tilfredshet og økt faglig engasjement.

Det andre rådet er rett og slett å velge fag du liker, og deretter å lese mye, helst på Blindern. Det høres kanskje kjedelig ut, men jeg tror ikke det finnes så mange snarveier her. Det krever mange timer på lesesalen for å utvikle god forståelse for de faglige problemstillingene statsvitere jobber med, og disse timene kommer mye lettere hvis du faktisk leser om noe som engasjerer og interesserer deg, og hvis du leser på et sted hvor du kjenner folk, og hvor dere kan utvikle et hyggelig studiemiljø sammen. Avtal morgenkaffe, lunsj og middag med studiekamerater, finn dere faste steder på lesesalen, ha gjerne felles leseplaner, og diskuter i pausene.

Det tredje rådet mitt er å velge så mange metodefag som mulig på masteren. Det er de fagene jeg har hatt desidert størst utbytte av, fordi de gir deg en fordel også i andre fag, og ikke minst når du skal skrive masteroppgave, og videre i jobbsøkingsprosesser og i arbeidslivet. Jeg tror det er en fordel å kunne både kvalitative og kvantitative teknikker, så ta både tekstanalyse og STV4025. Når jeg studerte så var det av en eller annen grunn mange som ikke ville ta kvantitativ statsvitenskap (stv4025) fordi de gikk noen rykter om at det var så vanskelig, spesielt blant jentene. Dette ryktet vil jeg gjerne avkrefte. Det går helt fint å komme seg gjennom det faget, og jeg vil oppfordre så mange som mulig til å ta det.

 

Hvordan var overgangen fra studier til jobb?

Jeg føler at jeg forstatt er i en slags overgangsfase, fordi jeg har to jobber på Blindern fortsatt, og har jobbet med valgkamp for Miljøpartiet de siste månedene. Det er gøy å fortsatt ha frihet til å planlegge dagene mine selv, men på sikt vil jeg nok gå over til å ha bare én jobb. Jeg synes foreløpig overgangensfasen er spennende, men det er også en usikker fase hvor en må finne ut hva man egentlig ønsker å gjøre med utdannelsen sin. På sikt vil jeg gjerne jobbe forskningsrettet og med analyse, gjerne prosjektbasert, så jeg er litt på utkikk etter slike stillinger.

 

Hva mener du er statsviteres styrke? 

Sterke metodekunnskaper, analytiske evner, og evne til å bearbeide og systematisere store mengder informasjon på kort tid. Vi er effektive, gode til å lære oss nye ting, og vi er gode til å tenke.

 

Hva vil du trekke frem som spesielt viktig ved din studietid ved UiO?

Godt studiemiljø på statsvitenskap, lærerike og spennende diskusjoner med andre studenter, og at jeg har fått venner for livet!

 

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *


*

Du kan bruke disse HTML-kodene og -egenskapene: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>