Meld deg inn i SV-lista

Fakultetslister er ein gammel og nobel tradisjon ved de ulike fakultetene ved Blindern.

Fakultetets liste (SV-lista) har akkurat nå både plasser i Studentparlamentet, Velferdstinget og eit medlem med fast stilling på Villa Eika i Studentparlamentets Arbeidsutvalg.

Det er to grunnleggende problem med studentdemokratiet

1) Listene og partiene som utgjer Studentparlamentet har ein lei tendens til å miste bakkekontakten, og få innslag av smale grupperdannelser, nepotisme osv.

2) Mangel på eierforhold til partier og lister gir utslag i svært lav valgoppslutning.

Derfor dette nye engasjementet med SV-lista. Vi vil:

1) Engasjere flest mulig studenter i lista. Dette for å skape ein sosial møteplass på tvers av institusjonene, skape engasjement, bygge vennskap og mest mulig innspill til saker som lista kan jobbe med.

2) Knytte lista opp mot alle fagutvalg og programutvalg og arbeidsutvalet SVSU. Dette for å koordinere saker og få bredest mulig grunnlag for saker å jobbe med.

3) Knytte kontakter mot flest mulig av foreningene på SV, både for å fremme arbeidet med det sosiale på fakultetet og for å skape eierforhold til SV-lista.

Kva medlemskap innebærer?
– Deltakelse og fremming av studentdemokratiet
– Muligheit for å bli høyrt
– Sosiale aktivitetar
– Nettverksbygging
– Muligheit til å møte engasjerte mennesker, og få utløp for akkurat ditt engasjement
– Bygge ein betre studiekvardag

Det er ikkje nødvendig å stille på sjølve SV-lista for å vere medlem. Medlemskap betyr i første omgang ein sjanse til deltakelse, muligheit for nye vennskap og muligheit for å få vere med å arrangere store og små events.

http://www.facebook.com/group.php?gid=161188694498&v=app_2373072738#/group.php?gid=161188694498

Facebook gruppa finn du ved å trykke på linken over. Meld deg inn og la akkurat din stemme bli hørt!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *


*

Du kan bruke disse HTML-kodene og -egenskapene: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>