På besøk hos Helsedirektoratet

2. oktober dro Arbeidslivsutvalget ved Institutt for statsvitenskap sammen med rundt 30-40 studenter fra ulike fagretninger på besøk til Helsedirektoratet. Besøket ble meget vellykket, da vi ble godt tatt i mot og fikk et engasjerende foredrag om livet på direktoratet. Vi ble møtt av Knut I. Tønsberg som jobber som seniorrådgiver i utviklingsavdelingen, og foredraget ble holdt av en meget engasjerende Sigurd Røed Dahl. Sigurd er statsviter med fokus på offentlig politikk og forvaltning, og gjennom en lang og spennende yrkeskarriere er han nå Utviklingsdirektør i Helsedirektoratet.

Hva arbeider egentlig Helsedirektoratet med lurte vi…

Helsedirektoratet arbeider nå mye med de utfordringer som kobles til en aldrende befolkning i Norge, at alt flere unge får psykiske lidelser og det store frafallet fra studier og arbeid. Ett annet tema de arbeider mye med framover er E-helsa.

Helsedirektoratet er underlagt Helse- og omsorgsdepartementet som legger de politiske føringene for arbeidet i direktoratet.

Noe av det som gjør det spennende å jobbe i Helsedirektoratet er at de har et sterkt faglig miljø, samtidig som det er nærhet til politiske beslutninger, fortalte Sigurd.

På bedriftsbesøket la Sigurd særlig vekt på at ansatte i direktoratet opererer med tre ulike hatter eller roller da de må balansere tre ulike hensyn i sitt arbeid: fag, forvaltning og politikk.

Selv om det ikke er først og fremst de som jobber i direktoratet som legger de politiske føringene, må de likevel klare å formidle politikken til allmennheten.

I Helsedirektoratet er det ca 890 ansatte. Direktoratet vektlegger opplæring av nyansatte, og de får flere kurs som hjelper dem til å utvikle de kunnskaper de trenger i sine arbeidsoppgaver. Sigurd sa ikke noe om hvor stor andel statsvitere det er som jobber i direktoratet, men viste en oversikt over de 48 direktørene de har. Tre av direktørene har utdanningsbakgrunn i statsvitenskap, mens tre andre er spesifisert som samfunnsfaglig utdanningsbakgrunn. Direktørenes utdanningsbakgrunn speiler ganske bra fordelingen blant alle ansatte i direktoratet.

Sigurd og Knut sine tips til oss studenter…
Vær målrettet ved valg av tema for masteroppgaven. Et godt tips er å skrive oppgave i samarbeid med en bedrift eller en organisasjon. Det kan gi deg viktig innsikt i bedriften og organisasjonen og du kan da danne deg et bilde av arbeidslivet og dine kvalifikasjoner.

Gjør internships eller ha en ekstrajobb ved siden om studiene, noe som kan gi deg gode erfaringer. Da får du en glimrende mulighet til å blande teori og praksis.

Helsedirektoratet annonserer ikke offentlig slike internship-plasser, men tar inn studenter etter behov, dersom studentene skiver om noe som er relevant for de ulike områdene Helsedirektoratet jobber innenfor. Et tips til de studentene som er interessert i et slik internship er derfor å se på direktoratets organisasjonskart. Ved hjelp av organisasjonskartet kan du finne ut av hvor du finner de områdene du er mest interessert i, og du kan da rette søknaden til riktig avdeling i direktoratet.

Husk: spiss søknaden etter det fagområde du er interessert i!

Oppgavesamarbeid vil i tillegg til innsikt til spennende aktører, være viktig i forhold til nettverksbygging. Nettverk kan senere være avgjørende for om man blir kalt inn til intervju og får stillinger man søker på. Et tips er å bruke Linkedin. Mange arbeidsgivere bruker Linkedin aktivt når de søker opp aktuelle kandidater. Ved utlysing av stillinger i Helsedirektoratet er det rundt 100 til 150 søkere, så det gjelder å stikke seg ut. Kan man vise at man har interesser innenfor helsepolitikk, teorien som kan styrke analytiske evner og praksis som gir en spesiell innsikt, vil en kandidat klart skille seg ut og stille sterkt i ansettelsesprosessen. Dette gjelder ikke bare Helsedirektoratet uten hver gang du søker en jobb.

Til slutt…

 Helsedirektoratet gjennomfører noen ganger kriseøvelser, og de har i det siste hatt problemer med å få tak i frivillige som kunne tenke seg å spille journalister. I en rolle som journalist har du mulighet til å stille direktører utfordrende spørsmål som skal speile ”krisen” Helsedirektoratet går igjennom. Rollen er ubetalt, men kan hjelpe deg knytte nettverk og bli kjent med personer du ellers ikke ville møtt. Dersom du er interessert kan du ta kontakt med seniorrådgiver Knut I. Tønsberg på kit@helsedir.no

Les mer om Helsedirektoratet på deres hjemmeside: www.helsedirektoratet.no

Vi takker for et vellykket besøk å gleder oss til neste.

/ALU

Lenke til powerpointpresentasjonen fra møtet

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *


*

Du kan bruke disse HTML-kodene og -egenskapene: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>