ilya-repin-demonstration-on-17-october-1905-1911

Seminarspørsmålet fortsatt åpent

Resultatet av onsdagens instituttstyremøte ble en foreløpig og delvis seier for studentenes ønsker, om enn med en bitter ettersmak. Kampen er ikke avgjort ennå.

Instituttleder Øyvind Østerud la vekt på at det var på grunn av studentenes engasjement den siste uka at instituttledelsen trakk det opprinnelige vedtaksforslaget. Forslaget hadde innebåret en umiddelbar fjerning av seminarundervisningen ved samtlige innføringsemner (emner på 1000-nivå) ved Institutt for statsvitenskap, bortsett fra i Metode og statistikk (STV1020).

Forslaget som ble vedtatt sier istedenfor at:

Instituttstyret ved Institutt for statsvitenskap fatter følgende midlertidige vedtak frem til den økonomiske situasjonen tillater ny vurdering:
– Seminarundervisningen på STV1300 videreføres ikke i sin nåværende form.
– På STV1300 utformes et opplegg med skrivetrening, tilbakemeldinger og gruppearbeid innenfor en timeramme på anslagsvis 220 timer (jamfør beregningsmåten i saksvedlegget).

Behandlingen av organisering av undervisningen på resterende innføringsemner som har instituttet som emneeier utsettes til neste styremøte. Det forutsettes at saken i mellomtiden blir behandlet av aktuelle programråd.

Dette betyr at studentenes ønsker ble hørt—i hvert fall med hensyn til at vi vil ha en mer ryddig prosess vedrørende dette, siden det vil få dramatiske konsekvenser for bachelorundervisningen. Men, det må ifølge Instituttet fortsatt spares inn like mye penger, og det vil fortsatt måtte gjennomføres dramatiske endringer i undervisningen. Hvordan dette skal skje, kommer til å avgjøres på programrådsmøtet i neste uke.

Fagutvalget mener fortsatt at det er hårreisende at undervisningstilbudet blir kuttet i på denne måten. En snau halvannen million færre kroner vil kreve kreative løsninger og det er, for å si det mildt, sinnsykt at dette relativt sett minimale beløpet skal få så store konsekvenser for studentene.

Fremover må vi derfor jobbe på flere plan.

  • Vi må få skadevirkningene fra de umiddelbare kuttene til å bli minst mulige
  • Vi må jobbe sammen med andre institutter, fakulteter, Studentparlamentet og Norsk studentunion for å få de som sitter på pengesekken til å innse de urimelige konsekvensene som denne formen for nedskjæringer har for undervisningen
  • Vi må sørge for at undervisningen blir prioritert hvis vi vinner frem med de økonomiske kravene våre

Med dette ønsker vi altså ikke bare å takke for støtten og engasjementet så langt, men også å oppfordre til ikke å gi opp ennå. Det er en lang vei igjen, men vi har i dag tatt et viktig skritt i riktig retning.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *


*

Du kan bruke disse HTML-kodene og -egenskapene: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>