Stikkordarkiv: Aktualitetssymposiet

Avslutter med statsrådsbesøk og symposiepub

NB – Et suverent symposium trenger en suveren avslutning:
Vi får statsrådsbesøk fredag 28.10. kl.13.15-14.15! Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim tar turen til Blindern for å diskutere suverenitetsprinsippets status og rolle i bistandsarbeid sammen med generalsekretær i Norsk Folkehjelp Liv Tørres og leder for samfunns- og informasjonsavdelingen i Flyktninghjelpen Rolf A. Vestvik. Ordstyrer er Dan Banik (SUM). Svekker bistand mottakerlandets suverenitet? I hvor stor grad preger giverlandenes egeninteresse bistanden som gis, før og i dag? Hvordan unngå at suverene stater bruker sin suverenitet for å hindre at mennesker i nød får tilgang til internasjonal assistanse og beskyttelse?

Som seg hør og bør for et symposium avsluttes det hele med symposiepub på U1 fredag kveld! Her kan de suverene diskusjoner fortsette ut i de sene nattetimer, og har du deltatt på fire eller flere arrangement i løpet av symposiet er du med i trekningen av gavekort som deles ut på puben! Be there! Vi ses!

Finnes et moralsk grunnlag for territorielle rettigheter?

Torsdag 27.10 kl.14.15 Med «Et moralsk grunnlag for territorielle rettigheter?» er det duket for paneldebatt om hvordan man moralsk kan begrunne gruppers rett på suverenitet. I det offentlige ordskifte om gruppers krav på suverenitet hersker ofte steile fronter, man er gjerne mer opptatt av hva som er rett enn av hvorfor det er rett. Dette arrangementet vil presentere sterke moralfilosofiske argumenter, og knytte dem opp mot flamsk suverenitet, gjennom en diskusjon der argumentenes kvalitet vil stå i sentrum. Vi håper dette arrangementet kan bidra til at man tenker seg bedre om, før man inntar kategoriske standpunkt i spørsmål om gruppers suverenitet.

Deltakere vil være: Jouni Reinikainen (Stockholms universitet), Jörgen Ödalen (Uppsala universitet), Jarle Roheim Håkonsen (Nyhetsanker i NRK og tidligere Brussel-korrespondent) og Anne Julie Semb (Førsteamanuensis ved Insitutt for statsvitenskap).
Ordstyrer: Stipendiat ved ISV Kim Angell.

Er Norge en suveren stat?

Onsdag 26.10 kl. 10.15 forsetter symposiet med en debatt om norsk suverenitet. «Er Norge en suveren stat?» spør vi, og diskuterer vår tilknytning til EU med statssekretær i UD Espen Barth Eide, postdoc. ved institutt for offentlig rett Christoffer C. Eriksen og professor i statsvitenskap Morten Egeberg. I tillegg kommer en representant fra EUs delegasjon til Norge (TBA). Grunnlovens § 1 erklærer at Norge er «et frit, selvstændigt, udeleligt og uafhændeligt Rige». Hvordan er det forenelig med for eksempel EØS-avtalen og Schengen-samarbeidet?  Hvilke suverenitetsdilemmaer står Norge overfor i dag, og hvordan løses/behandles de?
Fra 17.15 samme kveld lar vi studentene kjenne staters suverenitetsdilemma i internasjonale forhandlinger på kroppen ved å simulere internasjonal klimaforhandling i samarbeid med NorMUN (Norway Model United Nations Society). Norges forhandlingsleder under klimatoppmøtet i Cancun 2010, Audun Rosland, tar turen innom for å fortelle om sine erfaringer fra internasjonale klimaforhandlinger. Få relevant studierelatert erfaring ved å bli med på simulering! Påmelding: helgaro@student.sv.uio.no.

Responsibility to protect?

Andre programrelease: Med mandagens historietime i bakhodet, kan vi sette i gang diskusjonen!

Tirsdag 25.10 kl 14.15-16.00 i aud 6: «Humanitære intervensjoner – et ansvar for å beskytte?» I kjølvannet av FN-mandatet i Libya, setter vi søkerlys på diskusjonen rundt humanitære intervensjoner. Hvordan kan humanitære intervensjoner legitimeres i forhold til statssuverenitetsprinsippet? Hvilket ansvar …har det internasjonale samfunnet for å hindre humanitære katastrofer og hvilke konsekvenser har dette for verdenssamfunnet som en arena for samarbeid? Hit kommer blant andre førsteamanuensis ved institutt for statsvitenskap Anne Julie Semb og militærjurist og kommandørkaptein Tom Staib.
Hva er vel ikke bedre enn å avslutte det hele med en film? Kl 18.15-21.00 i aud 5 viser Machiavellisk Forum filmen «Hotel Rwanda» (2004)

Historietime med Neumann

Tre uker igjen til symposium, og her kommer første programrelease:
Mandag 24.10 kl.09.15-10.15: Historietime med Iver B. Neumann.
Hva er ikke bedre enn å starte uka med Neumann: statsviteren og sosialantropologen som for tiden er fungerende direktør i NUPI. Han vil gi oss et historisk tilbakeblikk på suverenitetsbegrepet! Kanskje kommer han med noen frempeik også?
Følg med på statsvitenskap.no og på facebooksiden Aktualitetssymposiet 2011 i dagene fremover for flere programgodbiter.
Vi ses i uke 43!

Utlysning: Være med å gjennomføre Aktualitetssymposiet 2011?

Tema for neste Aktualitetssymposium 2011 (vår) er bestemt av Fagutvalget og blir «Big Brother – overvåkningssamfunnet og personvern». I den anledning trenger vi kløktige og engasjerte statsvitersjeler til å jobbe videre med temaet og sørge for at vi når målet – nemlig at Aktualitetssymposiet 2011 blir det beste noengang arrangert ved ISV. Vi søker nå 5 (fem) studenter ved ISV som kunne tenke seg å jobbe med symposiet, derav minst 2 fra hvert nivå (master/bachelor). De må selvfølgelig studere ved UiO vårsemesteret 2011. Les videre

as-v2010

Aktualitetssymposiet om frihet og rasjonalitet

Studentene ved Det Machiavelliske Samfund ønsker velkommen til Aktualitetssymposiet 1.-4. februar.

Vårens symposium består av to forelesninger og to debatter og handler om to av de mest sentrale og omdiskuterte begrepene i samfunnsvitenskapene: frihet og rasjonalitet. Dette skriver blant andre Amartya Sen.

Mandag 1. februar kl. 12.15, auditorium 4, Eilert Sundts hus

Tirsdag 2. februar, kl. 16.15, auditorium 4, Eilert Sundts hus

Onsdag 3. februar, kl. 18.00, OBS! nytt sted: ROM 847 (8. etg), Eilert Sundts hus

Torsdag 4. februar kl. 12.15, auditorium 6, Eilert Sundts hus

Sen on rationality and freedom:

[In] assessing the «opportunity aspect of freedom», the focus has to be on the alternatives that a person has reason to value or want … [Freedom] cannot be fully appraised without some idea of what a person … has reason to prefer. Thus, there is a basic use of rational assessment in appraising freedom, and in this sense, freedom must depend on reasoned assessment of having different options … Rationality as the use of reasoned scrutiny cannot but be central to the idea and assessment of freedom … [Rationality], in its turn, depends on freedom … because the concept of rationality must accomodate the diversity of reasons that may sensibly motivate choice. (Rationality and Freedom, 2002:5)

Samtlige arrangementer vil foregå i Eilert Sundts hus på Blindern (Moltke Moes vei 31). Det vil bli enkel servering ved arrangementene.

Hjertelig velkommen!

PS! Har du spørsmål eller kommentarer, må du gjerne skrive i forumdiskusjonen eller kontakte oss på e-post: fagutvalget (a) stv.uio.no