Stikkordarkiv: arbeidsliv

Zoon Politikon 1/2006: Arbeidsliv

Arbeidslivet venter

En dag skal jeg ut i arbeidslivet, og den dagen nærmer seg stadig mer og mer. Med bakgrunn fra statsvitenskap på Blindern er det ikke så lett å vite hva en skal ta seg til når studietida er over. Mange som studerer statsvitenskap ser for seg en framtid i Utenriksdepartementet eller kanskje på Statsministerens kontor. Mest sannsynlig er det vel at de feste av oss havner i et traust direktorat eller som en middels fornøyd kommunebyråkrat. På en annen side er det ikke uvanlig at statsvitere blir karakterisert som en potet – vi kan brukes til alt. Vi ser at næringslivet i stadig større grad viser interesse for statsvitere, og vår utdanning blir mer og mer anerkjent på arbeidsmarkedet. Likevel er arbeidsmarkedet hardt, og det er vår oppgave å reklamere for oss selv. Vi har nok en del å lære av studentene på BI som driver intens markedsføring av seg selv og sine faglige kvaliteter. Det er ikke lenger slik at statsvitere er forbeholdt jobber i det offentlige, men for at vi skal vinne fram innenfor andre felt må vi synliggjøre oss selv. Her på instituttet har Det Machiavelliske Samfund opprettet en arbeidslivsgruppe som skal jobbe med å synliggjøre karrieremuligheter for statsvitere, og gjøre oss studenter bedre forberedt på møtet med arbeidslivet. Det er nettopp slike tiltak vi trenger for å styrke vår egen profl utad.Statsvitenskap er også et fag som godt lar seg kombinere med andre fag, for eksempel jus, økonomi, historie, sosiologi osv. Jeg tror at slike kombinasjoner er nyttige ikke bare fordi vi lærer noe om andre fag, men fordi det er med på å sette det vi kan fra statsvitenskap i et perspektiv. Å ha en annen type faglig input enn statsvitenskap bidrar til at vi i enda større grad er i stand til å tenke kritisk, trekke opp lange linjer og se sammenhenger, og bruke våre analytiske evner. Dette er verdifull kunnskap uansett hva slags jobb en havner i til slutt. Kanskje er det heller ikke karakterene våre som er det avgjørende den dagen vi er på jobbintervju. Betydningen av å delta i aktiviteter både på Blindern og utenfor viser seg å være stor. Det samme gjelder faktisk deltidsjobber. De studentene som har hatt verv i organisasjoner, drevet med studentaktiviteter eller hatt en deltidsjobb kan vise til stor arbeidskapasitet og feksibilitet samt personlige egenskaper som engasjement og utadvendt personlighet.Det er ikke tvil om at det kan være vanskelig å få jobb, ikke bare for statsvitere men for akademikere innen samfunnsfag og humaniora. Selv om vi er som poteten er det også et alternativ å ha noe helt annet å falle tilbake på – for eksempel kroppsbygging…