Stikkordarkiv: konflikt

Zoon Politikon 3/2008: Krig og konflikt

Krig og konflikt er blant de temaene innen statsvitenskapen som vekker størst interesse også utenfor fagmiljøet. Bokhandlerne flyter hvert år over med nye titler om 2. verdenskrig, og aviser fylles opp med krigsjournalistikk. I så måte er ikke krig og konflikt et veldig originalt tema for høstens nummer, men et særdeles aktuelt fokusområde. Les mer i den nye utgaven av Zoon Politikon.