Stikkordarkiv: makt

Zoon Politikon 2/2006: Makt

Utøv makt!

I månedsskiftet mars-april var det valg til Studentparlamentet. Valgdeltakelsen var dessverre lav i år også, kun omtrent ti prosent benyttet seg av stemmeretten. Studentparlamentet er representert i de aller feste råd og utvalg ved Universitetet i Oslo, og i disse rådene blir beslutninger om vår studiehverdag fattet. Når så få studenter benytter seg av denne sjansen til å øve innfytelse i sentrale råd ved Universitetet kan en stille seg spørsmål om vi i det hele tatt burde få slippe til så mys som vi faktisk kan gjøre. Blir vi tatt på alvor når det er så få stemmer bak et mandat? Det er kanskje lettere å se hvordan studentene kan påvirke egen hverdag hvis søkelyset blir rettet mot hvert fakultet, eller hvert institutt, men heller ikke her er det noe enormt engasjement å spore. På Allmøtet for statsvitenskap dette semesteret var det kun så vidt nok kandidater til å få et fulltallig fagutvalg, og antallet oppmøtte var ikke engang nok til å fylle U1, til tross for at vårt institutt teller 1500 studenter. Hvorfor bruker ikke fere studenter disse sjansene til å fremme sine interesser? Er det fordi vi har det så bra at det ikke er noe å klage på, er det ingen ting som bør endres? Når festivalteltet lokker studentene tilbake til Blindern i august nærmer neste semesters Allmøtet seg. Her har alle rett til å stille til valg, og til Fagutvalget skal det velges sju representanter. Fagutvalget er representert i Programrådet, og som medlem i Fagutvalget – og som engasjert student har du mulighet til å utøve makt. Alle foreningene ved ISV er representert i Hovedstyret som blant annet har ansvaret for pengefordelingen mellom de ulike foreningene.Så når du sitter og svetter over pensumbøkene og ergrer deg over en artikkel du mener ikke har noen ting på pensum å gjøre, eller du ønsker deg andre innslag i faglunsjene, oppfordrer Zoon Politikon deg til å tenke gjennom hvordan du vil at din studiehverdag skal være – og ved semesterstart stille opp på Allmøte for å se til at vi som studenter benytter oss av muligheten vi har til å utøve makt.

Zoon Politikon 1/2000: Maktens mange ansikter

Det har i det siste blitt en del diskusjoner om begrepetmakt blant studentene her på instituttet. Debatten fulgteetter en artikkel i Aftenposten som viste at for en av femstudenter var utsiktene til makt det viktigste når det gjaldtvalg av studium.Statsvitenskap burde ikke studeres ut fra et ønske ommakt for maktens egen skyld, men ut fra et ønske om åvære i stand til å gjenkjenne hvordan makt brukes og kanmisbrukes. Studiet av statsvitenskap er et hjelpemiddel tilå forstå politiske sammenhenger og forklare hvorforhendelser inntrer, både på det nasjonale og det inter-nasjonale plan.Gjennom økt forståelse er kunnskap derfor også makt,en makt man som akademiker bør være seg bevisst, ogbruke varsomt. Selve hensikten med vår utdannelse errefleksjon fra flere vinkler, og argumenter som måunderbygges. Det er mitt håp at denne lærdommen ikkevil gå tapt i kampen om karrierer,  og at søken etter maktikke skjer for makten alene.Sakens egentlige kjerne er med andre ord ikke ådiskutere hvorvidt man ønsker makt eller ikke makt, menå tenke gjennom hva slags makt man ønsker, hvorfor manønsker den og hva man vil bruke den til.