Vil du bli en del av ALU! Send søknad innen 4.september.

Er du engasjert og gira på arbeidslivet? Vil du være med å utvikle studiemiljøet for statsvitere, og gjøre overgangen fra studier til jobb bedre? Tør du å ta initiativ? Da bør du søke om å bli medlem
av ALU! Vi er en studentforening med store ambisjoner, og stort rom for initiativ og nye ideer!

Et nytt semester i gang, og vi i ALU ønsker å gjøre det vi kan for å bidra til et innholdsrikt, morsomt og spennende semester for oss statsvitenskaps-studenter! For å få til det trenger vi nye og engasjerte folk som ønsker å bidra, og vi åpner derfor for opptak av nye medlemmer. Send din søknad til alu@statsvitenskap.no innen torsdag 4.september!

Som medlem i ALU får du muligheten til å både skaffe deg relevant organisasjonserfaring og nettverk, alt i kombinasjon med masse sosialt gøy med noen av de mest drevne studentene på vårt institutt . Opptak av medlemmer foregår ved at du søker gjennom å sende et kort motivasjonsbrev,
hvor du blant annet spesifiserer eventuelle verv du ønsker å søke (nærmere beskrivelse av hva motivasjonsbrevet bør inneholde følger under).

Type verv og arbeidsoppgaver.

Type verv og arbeidsoppgaver.

Nestleder: Nestleder har ansvar for interne arrangementer for ALU sine medlemmer. Dette innebærer ansvar for diverse sosiale arrangementer og morsomheter. I tillegg har nestleder ansvar
for å sørge for at «Månedenes statsviter» holdes i gang og publiseres månedlig. Nestleder jobber også tett med leder og stepper inn ved behov.

Økonomiansvarlig: Økonomiansvarlig har ansvar for å sørge for at økonomien er ryddig. Dette innebærer godkjenning av innkjøp, refusjonssøknader, søking av midler fra Kulturstyret,
rapportering til Fagutvalget, og deltakelse på Fagutvalgets budsjettmøtet i Januar sammen med leder. Det er et krav til økonomiansvarlig om at vedkommende deltar på SiO sitt økonomikurs, noe det vil gis mer informasjon om når alle er på plass.

PR-ansvarlig: Vedkommende vil ha ansvar for promotering av ALU og våre arrangementer, og ALU i sosiale medier. Det er stort rom for å utforme vervet slik man ønsker, eksempler kan være å skrive kronikker for å øke synligheten, og utføre diverse PR-stunt.

Web-ansvarlig: Dette vervet innebærer ansvar for å legge ut oppdatert informasjon om ALU og
våre arrangementer på hjemmesiden. En viktig del av arbeidet består i å utvikle hjemmesiden, derfor søker vi en person med interesse for utvikling, både hva gjelder innholdsmessig og grafisk.

Arbeidslivskontakt: Som arbeidslivskontakt sørger du for økt synlighet utad og for å ta kontakt med potensielle samarbeidspartnere og sponsorer i arbeidslivet. Dette er et nytt verv som er opprettet for å knytte arbeidslivsaktører nærmere oss studenter og skape en dialog om kompetanse, behov og utvikling av arbeidsmarkedet for statsvitere.

Rekrutteringsanvarlig: Rekrutteringsansvarlig har ansvaret for å skape synlighet blant studentene og god kontakt mellom studentene og ALU, og rekruttere nye medlemmer ved semesterstart.
Rekruttering kan for eksempel foregå gjennom å stå på stand, presentasjoner på forelesninger etc.

Sekretær: Vedkommende har ansvar for å sende ut møteinnkallelser, skrive korte møtereferat og
sende ut disse. I tillegg bistår sekretær nestleder med sosiale arrangementer. Hvis du ønsker å bidra i ALU og utvikle deg gjennom å drive med varierte oppgaver innenfor ulike områder, uten å ta på deg et fast verv, kan du søke om å bli en del av arbeidsgruppen for
arrangementer og PR hvor vi for øyeblikket søker etter fem personer.

Du trenger ikke å ha hatt tidligere verv for å søke på noen av de ledige vervene.

Motivasjonsbrevet bør inneholde litt info om deg, motivasjon for hvorfor du ønsker å bli med i akkurat ALU og hva du kan bidra med. Oppgi også hvilke verv du ønsker å søke. Vervene rangeres i rekkefølge fra 1. til 3. Svar på søknadene sendes ut fortløpende, og vi ønsker også å foreta
intervjuer. Søknaden sendes til alu@statsvitenskap.no innen torsdag 4. september.

Vennlig hilsen Alisa Mujanic påtroppende leder i ALU og Linn Tommasdotter avtroppende leder.

2 tanker om “Vil du bli en del av ALU! Send søknad innen 4.september.”

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *


*

Du kan bruke disse HTML-kodene og -egenskapene: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>