Zoon Politikon 1/2002

Vi går nå inn i en spennende tid. Det nærmer seg eksamen, og eksamensangsten stiger i takt med temperaturen i solveggen. Slik hardet vært siden tidenes morgen; i eksamenstida allierer de vitenskapeligansatte seg med vægudene, og sammen tyner de allerede hardt arbei-dende studenter…Takket være grunnfagsreformen har det dessuten blitt litt mer spen-nende å være fersk student på statsvitenskap. Aktualitetssymposiethar definitivt inspirert studentene på ny grunnfagsordning til å holdeseg i ”lesemodus”. Etter en mannsalder med statsvitenskap ved Uni-versitet i Oslo er det nærmest ubegripelig at  noe liknende ikke har værttilbudt studentene på lavere grad før. Siden oppslutningen om foredra-gene var stor, og studentene var entusiastiske, skal en ikke se bort fra atISV gjentar suksessen.Det er vel og bra at instituttet i og med aktualitetssymposiet variererundervisningen, og dermed får studentene til å holde ut litt lenger pålesesalen. Like viktig er det at ISV derved bidrar til å skape og styrkestudentenes samfunnsengasjement. Aktualitetssymposiet gir et viktigsignal om hvordan instituttet vil at studentene skal være. De samfunns-engasjerte studentene makter i større grad å se sammenhengen mellomteori og dagsaktuelle politiske hendelser, de deltar altså mer aktivt i sinegen lærings- og modningsprosess. De vil også være bedre skikket til ågå ut i samfunnet fordi de, i tillegg til sin faglige ballast, har evne til åstille kritiske spørsmål til det systemet de er en del av.Instituttet leggerlista høyt for seg selv når de skal følge opp aktualitetssymposiet, og detskal de også gjøre. La det ikke være noen tvil om at studentenes initiativog engasjement er egenskaper som verdsettes, også i akademia.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *


*

Du kan bruke disse HTML-kodene og -egenskapene: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>