Zoon Politikon 2/2006: Makt

Utøv makt!

I månedsskiftet mars-april var det valg til Studentparlamentet. Valgdeltakelsen var dessverre lav i år også, kun omtrent ti prosent benyttet seg av stemmeretten. Studentparlamentet er representert i de aller feste råd og utvalg ved Universitetet i Oslo, og i disse rådene blir beslutninger om vår studiehverdag fattet. Når så få studenter benytter seg av denne sjansen til å øve innfytelse i sentrale råd ved Universitetet kan en stille seg spørsmål om vi i det hele tatt burde få slippe til så mys som vi faktisk kan gjøre. Blir vi tatt på alvor når det er så få stemmer bak et mandat? Det er kanskje lettere å se hvordan studentene kan påvirke egen hverdag hvis søkelyset blir rettet mot hvert fakultet, eller hvert institutt, men heller ikke her er det noe enormt engasjement å spore. På Allmøtet for statsvitenskap dette semesteret var det kun så vidt nok kandidater til å få et fulltallig fagutvalg, og antallet oppmøtte var ikke engang nok til å fylle U1, til tross for at vårt institutt teller 1500 studenter. Hvorfor bruker ikke fere studenter disse sjansene til å fremme sine interesser? Er det fordi vi har det så bra at det ikke er noe å klage på, er det ingen ting som bør endres? Når festivalteltet lokker studentene tilbake til Blindern i august nærmer neste semesters Allmøtet seg. Her har alle rett til å stille til valg, og til Fagutvalget skal det velges sju representanter. Fagutvalget er representert i Programrådet, og som medlem i Fagutvalget – og som engasjert student har du mulighet til å utøve makt. Alle foreningene ved ISV er representert i Hovedstyret som blant annet har ansvaret for pengefordelingen mellom de ulike foreningene.Så når du sitter og svetter over pensumbøkene og ergrer deg over en artikkel du mener ikke har noen ting på pensum å gjøre, eller du ønsker deg andre innslag i faglunsjene, oppfordrer Zoon Politikon deg til å tenke gjennom hvordan du vil at din studiehverdag skal være – og ved semesterstart stille opp på Allmøte for å se til at vi som studenter benytter oss av muligheten vi har til å utøve makt.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *


*

Du kan bruke disse HTML-kodene og -egenskapene: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>